Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KompAkt IV. – získaj kompetencie v dúhovom aktivizme

Chceš sa zapojiť do LGBTI+ aktivizmu? Chceš sa naučiť postaviť za svoje práva? Máš zaujímavý nápad, ako pomôcť sebe a svojim kamarátom vo svojom okolí? Chceš spoznať nových ľudí?

Ak áno, tak je projekt KompAkt práve pre teba!

Prečo KompAkt?

Svet okolo nás sa mení. Kým krajiny na západ od nás sa stále zlepšujú v ochrane práv LGBTI+ ľudí, u nás to vyzerá, že cúvame. Ak nič neurobíme, čaká nás osud Maďarska či Poľska. Preto sme sa rozhodli nadviazať na úspešné online verzie tohto školenia z rokov 2020 a 2022, v rámci ktorého môže človek získať základné kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje), ktoré pomôžu sa prínosným spôsobom zapojiť do pozitívnej zmeny svojho okolia a v konečnom dôsledku aj Slovenska. 

Spolu budeme tvoriť Slovensko pre všetkých!

Čo je KompAkt?

KompAkt je viacfázový vzdelávací projekt zameraný na základy LGBTI+ aktivizmu a budovania komunít.

Projekt obsahuje nasledujúce časti:

  • Sedem online workshopov a stretnutí
  • Online mentoring
  • Samoštúdium
  • Realizácia vlastného miniprojektu s grantom až do výšky 200 €

Miniprojekt je drobná aktivita, ktorá reaguje na potreby v tvojom okolí alebo na niečo, čo považuješ za dôležité. Môže to byť filmový večer, opekačka či prednáška o téme, ktorá je pre teba dôležitá (jedno alebo viacero podujatí). Môže byť realizovaný samostatne alebo v spolupráci s iným účastníkom / účastníčkou projektu. Najpodstatnejšie však je to, že miniprojekt predstavuje príležitosť pre tvoj rozvoj a tvoje učenie.

Pri plánovaní miniprojektu si vyskúšaš analýzu potrieb a prácu s jednoduchým grantovým formulárom. Preskúmaš zákutia tvorby rozpočtu či budovania tímu. Pri realizácii budeš komunikovať, riešiť problémy a zamýšľať sa, aký dopad na ľudské práva LGBTI+ ľudí tvoj miniprojekt môže mať.

Na záver si priebeh miniprojektu zhrnieš, zadefinuješ z neho hlavné poučenia a uzavrieš po finančnej a administratívnej stránke. A samozrejme, poriadne to osláviš 🙂

Absolvovanie projektu ti dá možnosť zvládnuť základy tímovej spolupráce, komunikácie, projektového myslenia a riadenia. Budeš poznať slovník, históriu a ciele LGBTI+ aktivizmu. Zažiješ, čo to znamená pracovať s ľuďmi a pre ľudí.

V čase prihlásenia nemusíš mať nápad na miniprojekt, školitelia ti s ním v rámci prvých stretnutí pomôžu 🙂

Za koľko?

Účasť na školení je bezplatná.

Kedy a kde?

Školenie sa uskutoční online, cez platformu Zoom.

1. blok stretnutí:
4.2. (sobota) od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00
5.2. (nedeľa) od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00

2. blok stretnutí:
18.2. (sobota) od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00
19.2. (nedeľa) od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00

3. blok stretnutí:
30.3. (štvrtok) od 17:00 do 20:00
31.3. (piatok) od 17:00 do 20:00

Vzhľadom na metodológiu projektu je nutná účasť na všetkých stretnutiach.

Pre koho?

Toto vydanie programu KompAkt je určené každému, bez ohľadu na vek

Projekt je tiež určený každému, komu záleží na ľudských právach (predovšetkým) LGBTI+ ľudí a je ochotný sa učiť, posúvať a kriticky reflektovať svoje postoje.

Predchádzajúce skúsenosti LGBTI+ aktivizmom nie sú potrebné, nevyžaduje sa ani LGBTI+ identita, dôležitá je motivácia a chuť vzdelávať sa.

Počet účastníkov a účastníčok je limitovaný na 15.

Ako a do kedy sa prihlásiť?

Prihlás sa na tomto odkazeUzávierka prihlášok je 25.1. o 23:59

Neváhaj pridlho, miesta budeme obsadzovať miesta postupne a vybrané uchádzačky a uchádzačov kontaktovať priebežne.

Kto bude školiť?

Školenie povedú Tomáš Findra a Róbert Furiel zo Saplinq, o.z..

Tomáš Findra v súčasnosti pracuje pre Saplinq, o.z. ako projektový manažér a školiteľ. Má viac ako 20 ročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov v rôznych oblastiach ako aj s realizáciou školení v témach súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov. 

Od roku 2001 pracoval ako projektový manažér medzinárodných projektov a tréner v Centre vzdelávania neziskových organizácií v Banskej Bystrici. Okrem práce na vlastných projektoch má ako externý konzultant skúsenosti aj s prípravou a realizáciou projektov pre iné organizácie a spoločnosti v rámci rôznych programov (Erasmus+, Európske štrukturálne fondy, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a iné). 

V oblasti vzdelávania dospelých pracoval v neziskovom aj biznis sektore. Školenia týkajúce sa prípravy a realizácie projektov realizoval na Slovensku aj v zahraničí.

Tomáš Findra

Róbert Furiel sa od konca strednej školy venuje rôznym formám ľudskoprávneho aktivizmu so zameraním na práva LGBTI+ ľudí. Aktívne pôsobil viac ako tri roky v študentskom LGBTI+ združení Charlie na Karlovej univerzite v Prahe, je zakladajúcim členom Dúhového PRIDE Bratislava, kde tiež tri roky pôsobil. 

Momentálne okrem rozvoja LGBTI+ komunít pôsobí ako školiteľ programu Erasmus+: Mládež v akcii pre českú národnú agentúru programu. Venuje sa projektovému managementu, grantovému fundraisingu a power-networkingu. Medzi jeho vášne patrí čítanie, vzdelávanie sa a menenie sveta k lepšiemu.

Róbert Furiel

Program „KompAkt“ je súčasťou projektu InQubátor občianskej participácie, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Program realizuje Dúha na východe, o.z. v spolupráci so Saplinq, o.z.