Aktuálne články

Drag umelectvo 19. storočia, neznáme autorstvo

Drag kings, drag queens a stručná história dragu

Drag je forma performatívneho umenia, ktorej najvýraznejším prvkom je imitácia alebo paródia rodového prejavu. Pre drag queens, drag kings a ďalšie drag umelectvá drag často predstavuje nielen umelecký prejav, ale aj spôsob pre sebavyjadrenie alebo experimentovanie s vlastnou rodovou identitou. Dnes je drag neodmysliteľnou súčasťou kvír kultúry a jeho korene siahajú až do konca 19. storočia.