O PRIDE

PRIDE Košice 2019

Vízia

Chceme spoločnosť, ktorá akceptuje LGBT jednotlivca a komunitu ako svoju integrálnu súčasť a pre ktorú sú menšiny zdrojom inšpirácie a obohatenia.

Chceme angažovanú komunitu, ktorá je akceptovaná spoločnosťou a sebou samou.

Chceme svet, kde PRIDE je oslavou prekonaných predsudkov a prekonaného strachu z odlišností.

Poslanie

PRIDE Košice je komunikačnou platformou, ktorá prostredníctvom špecifických rôznorodých akcií aktivizuje a angažuje LGBT komunitu i majoritnú spoločnosť.
Podporou kritického myslenia reflektuje, vytvára a ovplyvňuje mienku o LGBT komunite.

PRIDE Košice vychádza z reality východného Slovenska, kde pôsobí, má však ambíciu prispievať i do európskeho kontextu.

PRIDE Košice sa chce stať významných hráčom na poli ľudskoprávneho aktivizmu.

Slovo PRIDE (vyslovuj „prájd“) sa historicky udomácnilo na označenie pozitívneho postoja proti diskriminácii a násiliu konanom na LGBT ľuďoch.

V preklade znamená „pride“ pôvodne „hrdosť“ a tá tu je na mieste, keďže LGBT ľudia sú v mnohých prípadoch ešte aj dnes v 21. storočí vystavení nepriazni a nepochopeniu zo strany mnohých.

Nie je to ale hrdosť na samotnú podstatu ich bytia, ktorá ich robí odlišnými, čiže ich sexuálnu orientáciu, ale na vnútornú silu, s ktorou prekonávajú prekážky, ktoré im do cesty kladie život, spoločnosť, štát alebo jednotlivci či skupiny.

26. júna 1969 sa stali sprievody a pochody za práva LGBT ľudí neodškriepiteľnou súčasťou ich histórie. Zároveň sú odkazom na tento deň, kedy sa obyvatelia časti mesta New York po dlhodobo sa opakujúcich policajných raziách a zatýkaniach v teplých baroch, postavili policajtom na odpor.

Pohár trpezlivosti a utrpenia pretiekol a následné dni sa ulice v New Yorku premenili na bojisko, priestor demonštrácií a občianskych nepokojov. Ulica Christopher Street v New Yorku, na ktorej sídlil hostinec Stonewall Inn, kde sa to všetko začalo, prepožičala tejto udalosti svoje meno a tak sa doteraz nazýva tento deň Christopher Street Liberation Day (Deň Oslobodenia Ulice Christophera).

Každoročne sa následne uskutočňujú nielen v New Yorku, ale na celom svete stovky pochodov, ktoré pripomínajú túto udalosť a slúžia zároveň ako verejná demonštrácia volajúca za zrovnoprávnenie LGBT komunity v danej krajine a na celom svete.

Na Slovensku sa prvý PRIDE pochod uskutočnil v roku 2010 v Bratislave. Do Košíc PRIDE prišiel v roku 2013.