Novinky PRIDE Košice

Červená je farba dúhy

Červená je farba dúhy

Práca v sex biznise má mnoho podôb. Prekvitá v erotických kluboch, na web-stránkach, uliciach, či zoznamkách pod rúškou anonymity. Od roku 1975 sa 2. jún oslavuje ako Medzinárodný deň osôb pracujúcich v sex-biznise. Je to deň, kedy francúzske ženy, ktoré ponúkali erotické služby obsadili kostol v Lyone vo Francúzsku na protest proti represívnym politikám. Tie vyústili k vraždám dvoch žien. Tento protest sa považuje za začiatok hnutia na ochranu práv osôb pracujúcich v sex-biznise. Červený dáždnik sa stal symbolom tohto hnutia v roku 2001. Červená je farba krásy a dáždnik je symbolom odolnosti voči „útokom“ oblohy a útokom ľudí.

Červený dáždnik sa stal symbolom tohto hnutia v roku 2001. Červená je farba krásy a dáždnik je symbolom odolnosti voči „útokom“ oblohy a útokom ľudí.

Sex-biznis je každé dobrovoľné poskytovanie erotických služieb výmenou (najčastejšie) za peniaze. Osoba, ktorá erotické služby poskytuje a zákazník/čka, alebo objednávateľka/eľ si vopred dohadujú pravidlá a charakter služby. Ak jedna zo strán prekročí dohodnuté hranice, dopúšťa sa trestného činu znásilnenia, alebo sexuálneho násilia. Ak poskytovanie sexuálnych služieb nie je dobrovoľné, jedná sa o nútenú prostitúciu, nie sex-biznis.

Ľudia, ktorí v sex-biznise pracujú sa nedajú len-tak jednoducho charakterizovať. Nespája ich nič, okrem toho, čím sa živia. Sú také a takí, ktorí naozaj nemajú na výber a je to pre nich jediný možný spôsob obživy. Tento stereotyp však neplatí pre každého, mnohí ľudia, ktorí v sex-biznise pracujú si túto prácu zvolili dobrovoľne aj napriek predsudkom spoločnosti. Ako ste sa možno dovtípili z nadpisu, v sex-biznise pracuje aj mnoho LGBTI osôb. Z nich tí a tie, ktoré túto prácu robia z núdze, tak robia často práve kvôli predsudkom spoločnosti a diskriminácii. Mladí ľudia, ktorých odmietla rodina a transrodové osoby sú v rôznych smeroch ohrozenou skupinou, sex-biznis nie je výnimkou.

Najrizikovejšou formou sex-biznisu je pouličný sex-biznis, ale rovnako rizikové pre sex-workerky a sex-workerov môže byť aj „lovenie“ zákazníkov na internete. Nikdy neviete, aké úmysly má váš zákazník a pracovný vzťah je založený iba na dôvere. Polícia zriedkakedy berie obvinenia sex-workeriek/ov vážne, to mnohých odrádza od toho, aby trestné činy nahlasovali. Osoby, ktoré pracujú v sex-biznise a ich spojenci v Európe na túto situáciu zareagovali a v roku 2005 spísali Manifest a Deklaráciu práv osôb pracujúcich v sex-biznise v Európe. Podľa nej má okrem iného každá osoba právo na výber povolania, zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na predsudky zdravotnikov, právo na bezpečnosť, úctivé zaobchádzanie a ochranu zdravia a života.

Práva osôb, ktoré pracujú v sex-biznise nie sú ideálne v žiadnej krajine. Na Slovensku sa aktívne v ochrane ich práv angažuje OZ Odyseus, ktoré má za sebou úspešnú kampaň „Koniec násilia, čas na práva“. Špecializované poradenstvo poskytujú štyri organizácie, okrem Odysea, je to OZ Prima v Bratislave, združenie STORM v Nitre a OZ Pomocná ruka v Košiciach.

Slavomíra Húšťová, členka tímu