Trends

Mnohé náboženské organizácie alebo cirkevné spoločenstvá môžu vyvolávať dojem, že kresťanstvo je nezlučiteľné so sebaprijatím LGBTI+ osôb. Ale to je len ich interpretácia, hovorí Miro z Dúhových kresťanov

signum - duhovi krestania dúhová stužka

Signum – dúhoví kresťania je občianske združenie, ktoré advokuje za práva LGBTI+ ľudí a vytvára bezpečný priestor pre LGBTI+ kresťanov a kresťanky na Slovensku. S predsedom združenia Miroslavom Maťavkom sme sa porozprávali o tom, prečo sa Dúhoví kresťania zapájajú do kampane Dúhová stužka, a o tom, aké majú vízie do budúcnosti.  

Na vašej stránke som sa dočítala o početných situáciách, ktoré vás motivovali k vytvoreniu organizácie. Uvádzate napríklad referendum o rodine či pôsobenie kňaza Mariána Kuffu. Ktorá situácia bola najväčšou motiváciou pre založenie Dúhových kresťanov? 

Našou najväčšou motiváciou bol fakt, že cieľová skupina (kvír veriaci ľudia) nenachádzala bezpečné miesto na Slovensku.

Podľa Slovníka cudzích slov slovo „signum znamená „označenie alebo „znak”. Čo vás inšpirovalo pri zvolení práve tohto názvu?

Chceme byť symbol alebo znak pre dúhových kresťanov a kresťanky na Slovensku – byť znakom alebo symbolom slobody a naplnenia. V kresťanskej viere sú to kríž, ryba alebo niektoré iné symboly. Chceme znova prijať kresťanskú symboliku cez názov „signum” ako znak. Chceme prijať naše označenie, v ktorom vedieme život na základe našej viery a zároveň rodovej identity a sexuality. Chceme ukázať, že tieto dve veci sa nemusia vylučovať. 

V rámci vašej činnosti organizujete duchovné obnovy, opekačky, výlety diskusie a podobne. V akých mestách vás najčastejšie vieme nájsť?

Veľmi často nás nájdete v Bratislave. Možno ešte častejšie v Žiline alebo v Martine, kde sme viackrát do roka na rôznych akciách. Potom ešte aj v každom meste, kde sa organizuje PRIDE. 

Kresťanská viera býva často zámienkou, resp. ospravedlnením pre homo negativitu. Ako sa vyrovnávate s touto skutočnosťou?

Kristus prišiel na svet, aby zachránil každého bez rozdielu nejakej sexuálnej orientácie, rodovej identity, farby pleti alebo čohokoľvek iného. Cirkvi alebo náboženské spoločenstvá si interpretujú, čo je kresťanská viera. My sme kresťania a kresťanky, ktorí veria v to, že sme stvorení na obraz Boží so všetkými našimi rozdielmi. Teda súhlasíme, že na Slovensku mnohé náboženské organizácie alebo cirkevné spoločenstvá môžu vyvolávať dojem, že kresťanstvo je nezlučiteľné so sebaprijatím LGBTI+ osôb. Ale to je len ich interpretácia. 

Preto sa opäť vrátim k tomu, že my chceme byť istým symbolom pre dúhových kresťanov a kresťanky, ktorý sa vracia k podstate kresťanskej viery. Milovať blížneho ako seba samého. Vychádzame z toho, že človek je stvorený na obraz Boží vo svojej sexuálnej orientácii či rodovej identite. Má žiť naplno aj s prežívaním svojej orientácie či rodovej Identity. Čiže kresťanská viera ako taká, nemyslím si, že je diskriminačná. Skôr tie náboženské spoločenstvá alebo cirkevné spolky. 

Fungujete od roku 2019 a nepochybne máte za sebou veľa akcií a vystúpení. Vidíte na Slovensku v tejto oblasti zmenu?

My sme vznikli ako občianske združenie v roku 2019, ale ako neformálne spoločenstvo sme fungovali pod menom Gay Christians of Slovakia už skôr. Jeden z dôvodov prečo sme sa stali formálnym občianskym združením bol nielen náš hlavný cieľ, teda ponúkať bezpečný priestor pred dúhových kresťanov a kresťanky na Slovensku, ale aj advokačná činnosť, aby sme pomáhali cirkevným spoločenstvám zmeniť svoje postoje. 

To sa nám za tie roky darí – napríklad katolícka cirkev, aj keď sa formálne nič nezmenilo, tak predsa len s nami nadviazala dialóg. Stretávame sa a sme zastúpení na niektorých aktivitách katolíckej cirkvi. Reprezentujeme hlas LGBTI+ katolíkov a katolíčiek na Slovensku. Taktiež sa nám podarilo vytvoriť komunity na miestnej úrovni, napríklad v Bratislave v zbore Staré mesto vo veľkom kostole, kde sa pravidelne uskutočňujú už niekoľko rokov bohoslužby a PRIDE bohoslužby. Takisto spolupracujeme s niektorými neoficiálnymi cirkevnými spoločenstvami ako napríklad Starokatolíci na Slovensku, kde mnoho našich sympatizantov alebo členiek našlo nový domov. 

Sú tu lastovičky nádeje, že sa aj v cirkvách, aj v najväčšej – katolíckej cirkvi, niektoré veci posúvajú dopredu. 

Každý máme svoj sen, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Čo je vízia Dúhových kresťanov do budúcnosti?

Na jednej strane – byť tým spoločenstvom, ktoré ponúka LGBTI+ kresťanom a kresťankám priestor na rozvoj svojej viery a takisto svojej LGBTI+ identity a plnosti prijatia. Chceme ponúkať aktivity pre túto cieľovú skupinu a vytvárať komunitu. To je náš hlavný cieľ. 

Na druhej strane máme aj advokačné ciele. Jeden z našich najväčších advokačných cieľov je, aby najväčšia slovenská cirkev, teda katolícka cirkev, konečne zo svojho oficiálneho postoja vyškrtla meniteľnosť sexuálnej orientácie a aby s nami začala nielen hovoriť, ale aj vyčlenila nejakého pracovníka, ktorý by sa zaoberal pastoráciou LGBTI+ osôb. 

S katolíckou cirkvou sme už roky v kontakte a toto sú dve požiadavky, ktoré sme predošlé roky predniesli. Odvtedy za to bojujeme. Niektoré ich vyhlásenia o homosexualite trošku minulý rok zmenili, ale nie úplne. Čiže je to beh na poriadne dlhú trať. 

Kampaň Dúhová stužka funguje už štvrtý rok. Ako a kde ste sa dozvedeli Dúhovej stužke?

Musel by som sa vrátiť o štyri roky späť, pretože s Dúhovou stužkou spolupracujeme od začiatku. Nie ako aktívni prijímatelia výnosu z Dúhovej stužky, ale skôr ako mediálni partneri. Od začiatku sme sa snažili propagovať ciele Dúhovej stužky a používať ju ako informatívnu kampaň aj medzi kresťanskou populáciou na Slovensku. Dozvedeli sme sa o tom vďaka spolupráci so Saplinqom na iných projektoch – napr. PRIDE Košice. 

Každý má svoju motiváciu prečo sa zapája do kampaní, prečo robí kroky, ktoré robí. Čo sú vaše dôvody pre zapojenie sa do kampane Dúhová stužka? Čo by ste radi dosiahli zapojením sa do kampane? 

Chceli by sme aj v kresťanskom prostredí informovať o dôvodoch Dúhovej stužky a o tom, čo prináša Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii. Našim cieľom je, aby si kresťania a kresťanky na Slovensku uvedomili, že LGBTI+ ľudia sú ľudia a že slovo homofóbia a transfóbia nie je len nejaké slovo. Je to otvorená diskriminácia, za ktorou sú potom obeťami reálni ľudia. Našim cieľom je, aby si čoraz viac a viac ľudí v cirkevných prostrediach a organizáciách uvedomilo, že my nie sme nejaká “gender ideológia”, ale že sme ľudia takí istí ako oni. To je našim cieľom. Aby si viac ľudí uvedomilo, že ich slová môžu zraňovať skutočných ľudí. 

Aj združenie SIGNUM – Dúhoví kresťania môžete podporiť v rámci kampane Dúhová stužka na www.duhovastuzka.sk.


Rozhovor v rámci dobrovoľníckeho programu Saplinqu spracovala: Laura Gerényiová