LGBTI+ identity

Počuli ste už o rodovej eufórii?

Počuli ste už o rodovej eufórii?

V diskusii o transrodových a nebinárnych ľuďoch, vedeckej či nevedeckej, je dobre známy a jasne definovaný termín rodová dysfória. Vyjadruje širokú škálu rôznych negatívnych pocitov, najmä pocity nepohody až silného intenzívneho rozporu medzi vnútorne prežívaným rodom a telom, alebo časťami tela.

Transrodoví a nebinárni ľudia však medzi sebou skloňujú aj menej známy termín rodová eufória – zmes pocitov pohodlia, spokojnosti, istoty, radosti a sebadôvery, ktoré prichádzajú s prijatím a prežívaním svojej rodovej identity.

Rodová eufória pramení zo situácií potvrdzujúcich rodovú identitu transrodového a nebinárneho človeka – či už sám voči sebe, zo strany rodiny, kamarátstva v škole, od kolektívu v práci, alebo od poskytovateľstva zdravotnej starostlivosti.

Takouto situáciou môže byť napríklad aj obyčajné ostrihanie vlasov nakrátko či nákup nového oblečenia v ženskom oddelení. Pocity eufórie vyvoláva napríklad aj oslovovanie správnym menom a zámenami a sledovanie zmien na vlastnom tele, ktoré nastali vďaka hormonálnej terapii alebo lekárskym zákrokom v rámci tranzície. 

Rovnaký efekt môže mať aj zapájanie sa do aktivít, ktoré sú stereotypne spájané s danou rodovou identitou (napr. skateboardovanie pre transrodového muža) alebo prijatie v tradične mužských/ženských kolektívoch (napr. pozvánka na tzv. dámsku jazdu).

Pre nebinárnych a rodovo nekonformných ľudí je pre prežívanie rodovej eufórie kľúčová sloboda vyjadriť svoju identitu mimo binárneho vnímania rodu, podľa seba. 

Pocit prijatia, sebalásky, spokojnosti, sebadôvery – pocit eufórie – je jednou z mála vecí, ktoré transrodovým a nebinárnym ľuďom pomáhajú čeliť trans negativizmu v spoločnosti a neustálym útokom zo strany politikov a političiek, ktorí sa snažia obmedziť ich práva. 

Na záver by sme chceli podotknúť, že rodovú eufóriu prežíva každý človek. Aj cisrodové ženy vnímajú svoju ženskosť intenzívnejšie, keď si po dlhšej dobe oblečú večerné šaty. Cisrodoví muži zas svoju mužskosť, keď napríklad pomôžu s výmenou pneumatík.

Tak prečo tento pocit upierať transrodovým a nebinárnym ľuďom?


Páčia sa vám takéto informatívne články a chceli by ste ich na magazíne PRIDE Košice vidieť viac? Pridajte sa k nášmu pravidelnému darcovstvu a podporte naše aktivity, ktoré sú zamerané aj na vzdelávanie o LGBTI+ témach. Spoločne dokážeme viac.

Pripravila: Petra Kmecová