Trends

Staňte sa súčasťou dobrovoľníckeho programu PRIDE Košice 2023 a zažite pestré leto!

Dobrovoľnícky program PRIDE Košice je stabilnou a etablovanou značkou. Veľa zážitkov, vzdelávania, blízkosti, podpory, nových priateľstiev aj osobného rastu vám tento rok prinesieme už po šiestykrát. 

Aj tentokrát bude dobrovoľnícky program pozostávať z prípravnej fázy a vyvrcholí samotnou podpornou účasťou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok počas PRIDE aktivít medzi 19. až 27. augustom 2023.

Čo vás v dobrovoľníckom programe tento rok čaká?

Môžete sa tešiť na 10 prípravných stretnutí, počas ktorých sa naučíte nové vedomosti z oblasti ľudských práv či zručnosti v komunikácii. Začíname prvým stretnutím už 21. júna 2023 a pokračovať budeme každú stredu, vždy od 17:00 do 20:00, v priestoroch komunitného a poradenského centra PRIZMA v Košiciach.

Všetky a všetkých, čo sa chcú niečo nové naučiť, nájsť bezpečný priestor, vytvárať si nové priateľstvá a byť pri prípravách jedenásteho ročníka PRIDE Košice, pozývame, aby sa prihlásili do dobrovoľníckeho programu vyplnením prihlasovacieho formulára.

Nábor končí 14. júna 2023, tak neváhajte a prihláste sa.

Tešíme sa na vás!