Novinky PRIDE Košice, Teplé správy

EuroPride v Belehrade zrušila polícia. Apelujeme na srbskú vládu, aby zabezpečila jeho konanie

europride

Srbské štátne orgány podnikajú bezprecedentné kroky, aby znemožnili uskutočnenie EuroPride 2022, ktorý je naplánovavný v Belehrade. Dnes sme v mene všetkých troch slovenských PRIDE festivalov adresovali výzvu srbskej chargé d’affaires na Slovensku Mariji Barlović a pripojili sa k medzinárodnému spoločenstvu, ktoré upozorňuje na porušovanie práv LGBTI+ ľudí v Srbsku. Našu výzvu si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch.

Vážená pani Barlović,

dovoľujeme si Vás osloviť ako zástupcovia organizácií a iniciatív, ktoré na Slovensku už viac ako desať rokov organizujú PRIDE Košice, PRIDE Banská Bystrica a Dúhový PRIDE Bratislava. PRIDE je každý rok dôležitá pripomienka našej spoločnej obrany ľudských práv LGBTI+ ľudí. Naše organizácie sa dlhodobo snažia presadzovať dôstojný život pre LGBTI+ komunitu, ako aj spoločnosť spravodlivú voči všetkým bez rozdielu. PRIDE považujeme za uplatnenie práva na zhromažďovanie, slobody prejavu v právnom štáte, ale aj oslavu inakosti, rôznorodosti, prijatia a podpory LGBTI+ ľudí, ktorí sú pred zákonom i v mnohých častiach Slovenska stále stigmatizovaní a systematicky vylučovaní. Diskriminácii však LGBTI+ ľudia čelia v celej Európe, vo väčšej či menšej miere, a právo žiť v bezpečí, právo na súkromie či právo na rodinu stále nemajú zaručené – ani zákonom ani spoločnosťou vo svojom okolí.

Preto pociťujeme obrovskú mieru solidarity a empatie s aktivistkami a aktivistami Belgrade Pride, ako aj celou LGBTI+ komunitou v Srbsku. Obraciame sa na Vás ako na vyslankyňu Srbskej republiky na Slovensku, aby ste Vašej vláde a prezidentovi do Belehradu tlmočila odkaz našej solidarity a podpory organizácie Belgrade Pride, ktorá sa snaží o to, aby sa tento týždeň v Belehrade predsa len uskutočnil EuroPride tak, ako to bolo dlhodobo plánované. Táto paneurópska oslava ľudských práv LGBTI+ ľudí prichádza do juhovýchodnej Európy vôbec po prvý raz, a má potenciál priniesť do Srbska i celého okolitého regiónu posolstvo podpory a nádeje na bezpečný a dôstojný život pre všetkých, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. 

To, s akým tlakom a nenávisťou sa plánovaný EuroPride v Belehrade stretol v Srbsku zo strany miestnej ultrakonzervatívnej pravoslávnej cirkvi i pravicových extrémistov, je poľutovaniahodné, avšak nie prekvapivé. Napokon, čo Srbsko a Slovensko rozhodne zdieľajú, je turbulentná história i súčasnosť miestnych LGBTI+ komunít a nedostatočnú mieru napĺňania ich základných práv a slobôd. Tiež boli pre nás ako členstvo európskej LGBTI+ komunity, nesmiernym sklamaním vyhlásenia srbského prezidenta Aleksandra Vučića, ktorý ustúpil tlaku extrémistických skupín a zavádzajúco oznámil, že EuroPride v Belehrade je zrušený. S jednoznačnou podporou všetkých európskych PRIDE-ov však BelgradePride ani European Pride Organizers Association neplánujú ustúpiť. EuroPride sa bude túto sobotu v Belehrade konať podľa plánu, a to s obrovskou mierou celoeurópskej solidarity, ktorá plynie, okrem iných, aj z Európskeho parlamentu či z Rady Európy. 

Pripájame sa preto k 145 poslancom a poslankyniam Európskeho parlamentu, k írskemu ministrovi Simonovi Coveneymu, ktorý predsedá Ministerskému výboru Rady Európy, ako aj k Human Rights Watch, a vyzývame touto cestou vládu v Srbsku, aby:

nijakým spôsobom nebránila konaniu EuroPride v Belehrade, 

zabezpečila plynulý priebeh EuroPride,

poskytla dostatočnú policajnú ochranu účastníctva EuroPride.  

Srbsko bude mať v sobotu 17. 9. jedinečnú šancu prihlásiť sa k európskym hodnotám slobody, rovnosti a solidarity a univerzálnym princípom ľudských práv pre všetkých bez ohľadu na ich rod či sexuálnu orientáciu. Veríme, že vláda v Srbsku spraví maximum pre to, aby zaručila a ochránila slobodu zhromažďovania. Srbsko je totiž už dnes lídrom v juhovýchodnej Európe – srbská premiérka Ana Brnabić je prvou vysoko postavenou vládnou predstaviteľkou v krajine i okolitom regióne, ktorá sa otvorene hlási k LGBTI+ komunite. Viackrát pritom sama poukázala na to, akému zaobchádzaniu komunita čelí v Srbsku a konanie EuroPride v Belehrade podporuje. Pripájame sa preto k postoju premiérky Brnabić a veríme, že Srbsko bude pokračovať v ochrane ľudských práv ako základného pilieru právneho štátu, ale aj kľúčovej hodnoty demokratickej Európy, ktorej je súčasťou.  

Za organizácie a iniciatívy LGBTI+ ľudí na Slovensku:

PRIDE Košice

PRIDE Banská Bystrica / Inokraj

Dúhový PRIDE Bratislava