Novinky PRIDE Košice

PRIDE & Beyond alebo Ako sme navštívili Nórsko a Island a spoznali nové veci (časť 1.)

PRIDE & Beyond alebo Ako sme navštívili Nórsko a Island a spoznali nové veci (časť 1.)

V priebehu apríla 2016 niektorí z nášho tímu okolo PRIDE Košice mali možnosť navštíviť „sesterské“ organizácie v dvoch štátoch severnej Európy – Nórska a Islandu. Túto cestu nám umožnil grant zo schémy EEA fonds, prostredníctvom ktorého sme sa toho nemálo naučili, inšpirovali sa procesmi a úspechmi týchto krajín a organizácií a mali možnosť spoznať aj úžasných ľudí a vytvoriť siete, ktoré nás – veríme – ako organizáciu, komunitu a krajinu posunú bližšie k rovným právam pre všetkých.

Oslo, Nórsko 12. až 16. apríl 2016

Po dlhšom putovaní a niekoľkých prestupoch sme sa ocitli v Osle, hlavnom meste Nórska. Privítal nás organizovaný ruch, preplnená mestská hromadná doprava v špičke po pracovnej dobe, ale aj príjemný hotel na kraji starého mesta.

PRIDE & Beyond alebo Ako sme navštívili Nórsko a Island a spoznali nové veci (časť 1.)

Po aklimatizovaní sme ako prvé stretnutie mali hneď druhý deň na obed. Erik, prezident Skeiv Ungdom, nás previedol nielen nórskou kulinaristikou, ale aj – a to nás zaujímalo primárne – ako to beží v najväčšej nórskej teplej mládežníckej organizácii. Skeiv Ungdom (čo v preklade znamená Queer Youth) má cez 1 000 platiacich členiek a členov a môže sa pozerať na viac ako 30 rokov svojej histórie. Organizáciu založila hŕstka nórskych mladistvých, ktorí sa spoznali na letnom teplom sústredení organizovanom LLH (o tejto najväčšej nórskej organizácii pre LGBTI komunitu si povieme neskôr). V súčasnosti zastrešuje Skeiv Ungdom 13 skupín v rôznych mestách tejto severskej republiky. V Osle sedí nielen mestská ale aj národná rada, ktorá túto organizáciu riadi, smeruje na jednotlivé skupiny informácie alebo ich podporuje v národných kampaniach, ktoré iniciuje.

Cieľ organizácie sa odzrkadľuje v jej hodnotách, kde sa prejavuje ako sloboda v rámci sebaidentifikácie čo sa týka rodu alebo sexuálnej identity. Najnovšími témami sa (podobne, ako sa ukáže neskôr aj u iných) stávajú aktuálne práva trans osôb. Organizácia poskytuje bezpečný priestor pre mladé LGBTI osoby, no zároveň pracuje veľmi intersekcionálne. Jej základom je tiež nulová akceptácia fajčenia alebo alkoholu, čím prispieva k zdravému vývinu mládeže. Povedľa organizovaní sociálnych aktivít pre mladých sa zameriava najmä na výchovu mladistvých na školách, učiteľky/ov, zdravotníckych profesionálov/ky, policajtov/tky. Zároveň podporujú kanceláriu Detského ombudsmana v Nórsku. V lete organizuje letný teplý tábor pre mladistvých. Všetky školenia vedú členky a členovia Skeiv Ungdom, ktorých organizácia vzdeláva prostredníctvom peer-to-peer education (rovesníckymi metódami).

Ak si uvedomíme, že Nórsko má ca. podobný počet obyvateľov a tiež štruktúru miest, tak by sme veľmi radi videli, aby aj u nás čoskoro existovala takto zaujímavá skupina mladých ľudí. Možno k jej vzniku vieme prispieť aj my – na našich univerzitách, školách a v neformálnych komunitných sieťach.

Večer v ten istý deň sme si už po krátkej prechádzke po Osle, návšteve jeho prístavu a niekoľkohodinových zaujímavých inšpiratívnych rozhovoroch, ktoré vzbudil rozhovor s Erikom, sadli k spoločnej večeri s hlavnými manažérmi a ľuďmi z tímu Oslo Pride. Hneď na začiatku je asi potrebné povedať, že Oslo Pride je najväčším mestským festivalom a udalosťou v hlavnom meste každý rok. Ročne ho navštívi cez 60.000 ľudí počas jeho 4-dňového trvania. Celkovo je festival rozdelený na tri hlavné segmenty – samotný pochod mestom (Pride Parade), mestský jarmok (Pride Park) a pásmo literárnych, cinematických či sociálno-politických besied, diskusií a premietaní (Pride House). Hlavné mesto ho z veľkej časti finančne podporuje, pretože zodpovedá jeho konceptu Oslo XL, ktorým sa chce Oslo stať top inkluzívnym miestom, no zároveň je festival dostatočne komerčne zaujímavý, aby si na seba sčasti vyrobil aj sám.

Samotného Sprievodu mestom sa zúčastňujú rôzne záujmové skupiny, a to nie sú len subkultúry LGBTI hnutia, ale aj napr. rodičia LGBTI ľudí či kluby teplých v policajnom zbore alebo v armáde. Veľkosťou sa síce nemôže Oslo Pride Parade porovnávať napr. so Štokholmom, ale celková trasa je ca. 3 km dlhá a jej prejdenie trvá jeden a pol hodiny. Tento rok sa Pride v Osle uskutoční 25. júna. Keďže sme v Osle práve boli počas týždňa, kedy sa tím Oslo Pride prvýkrát stretával so svojimi dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi, veľmi radi sme prijali pozvanie aj zúčastniť sa tohto stretnutia o deň neskôr. Predtým sme ale mali ešte jedno stretnutie – s Torem z organizácie Sex og samfunn.

stretnutie – s Torem z organizácie Sex og samfunn

Sex og samfunn je neštátna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá sexuálnymi a reprodukčnými právami mladých (ca. do 25 rokov) v Osle. Založená bola v 70. rokoch, po tom, čo v 1971 bol v Nórsku zrušený zákaz interrupcií. Otvorená je denne od 15. do 19. hod, aby ju mohli navštíviť mladí aj po škole či práci a je plne anonymná. LGBTI ľuďom umožňuje a podporuje ich vo voľnej asociácii v rámci vlastnej identity ohľadom ich rodu a sexuálnej orientácie. Pracuje ale aj s pracovníkmi a pracovníčkami v sex biznise a ich klientelou. Novou je pre túto organizáciu aj práca s trans mladistvými, ktoré k nim chodia a nachádzajú väčšinou podporu v rámci stretnutia ich skupiny alebo individuálnych stretnutí s psychologickými pracovníkmi a pracovníčkami.

Okrem toho organizácia ponúka aj bezplatné a anonymné testovanie na HIV / AIDS. Druhou veľkou skupinou ich aktivít je popri klinickej práci aj vzdelávanie na školách. Ročne sa stretnú ca. so 6.000 žiakmi a žiačkami. Túto aktivitu si u nich objednáva najmä mesto Oslo, ktoré nimi zastrešuje odborné vzdelávanie. Tieto vzdelávacie aktivity sú dnes namierené najmä na 15- až 16-ročných, no samotná organizácia vidí, že je nutné začínať s nimi skôr. Školy neinformujú rodičov o plánovaných vzdelávacích aktivitách, ale sú ich bežnou súčasťou bez toho, aby mal rodič nutnosť do tohto procesu nejak zasahovať. Poslednou silnou stránkou Sex og samfunn je advokácia a politické poradenstvo či lobbying v rámci sexuálnych a reprodukčných práv. Na tomto poli úzko spolupracujú napr. so združeniami pôrodných asistentov a asistentiek, s organizáciami pre LGBTI práva a práva žien.

Ďalší deň sme boli na pracovný obed pozvaní do kancelárie LLH, čiže najväčšej Asociácie pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych a trans osôb. V centra Osla zaberajú jej kancelárie jedno celé poschodie staršieho domu z 19. storočia. Len niekoľko týždňov pred naším príchodom sa LLH ale premenovala a teraz sa nazýva FRI. Zmenou mena reflektovala organizácia nielen kritiku zamerania na etablovanú strednú vrstvu lesieb a gejov ale zároveň chcela aktualizovať a premietnuť svoje hodnoty aj do mena, ktorá takto vyjadruje slobodu sebaidentifikácie v rámci rodu alebo sexuálnej identity.

Jej hybnou silou je tím nazývaný Pink Competency, ktorý ponúka poradenstvo, vzdelávanie a lobbying v oblasti vzdelávacej, sociálnej, zdravotnej a právnej. Silným momentom sú najmä rezortné stretnutia na národnej úrovni, kde FRI ponúka možnosti výmeny skúseností profesionálnych pracovníkov a pracovníčok z týchto oblastí. FRI má aktuálne ca. 2.500 platiacich členov, no jej dosah je oveľa väčší. Jej medzinárodný tím, ktorý sa zameriava najmä na rozvojové krajiny, má päť členiek a členov a podporuje aj smerovanie tokov peňazí rezortov pôsobiacich v zahraničnej a rozvojovej politike štátu. Právne služby zastrešuje jedna osoba, ktorá zároveň ponúka svoje služby aj samotnej organizácii ako právne oddelenie. V súčasnosti sa chce FRI v tejto oblasti zamerať najmä na boj proti šikane, kde sa snažia nastaviť užšiu spoluprácu s už existujúcimi službami pre anti-semitské vyjadrenia či prejavy nenávisti všeobecne.

Krátke stretnutie sme mali aj s Gudrun, ktorá pracuje ako poradkyňa v Sekcii rovnosti a sociálnej inklúzie Národného direktorátu pre deti, mládež a rodinné záležitosti. Žiaľ, nové informácie sme sa nedozvedeli, pretože jej práca podlieha utajeniu, ale aspoň nás Gudrun zásobila brožúrkami a správou z posledného výskumu stavu LGBT práv v Nórsku, ktorý sa uskutočnil v roku 2014. LGBT vedomostné centrum sleduje vývoj spoločnosti a LGBTI osôb či komunít v rámci oblastí detí a rodiny, voľného času a športu, škôl a vzdelávania, pracovných príležitostí, zdravia a starostlivosti oň, diskriminácie a násilia páchanom na týchto osobách, ale aj intersekcionálnych identít či queer umenia.

V predposledný deň sme ešte počas chôdze k hotelu narazili na jednu dúhovú nálepku na dverách v centre Osla, ktorá nás pozývala do teplej kaviarne. Na naše prekvapenie sme o pár minút už sedeli spolu so Suzi v kancelárii Skeiv Verden (Queer World), organizácie zaoberajúcej sa pomocou pre migrantov a žiadateľky/ov o azyl s LGBT identitou. V súčasnej situácii v Európe je to len pochopiteľné. V priestoroch kancelárie práve prebiehal trojdenný seminár pre nových LGBTI migrantov. Jeho zameranie je sprvu čisto na prežitie migrantov – ako získam papiere, ako si nájdem ubytovanie, ako prácu.

Toto sú podľa Suzi prvotné otázky. Až po ich zodpovedaní sa organizácia môže venovať sprostredkovaniu informácií ohľadom LGBTI práv v Nórsku, spôsobu života a hodnôt tejto spoločnosti či riešením diskriminácie v migrantských a utečeneckých komunitách a táboroch – sexizmu v prípade žien, transfóbie v prípade trans osôb, ale aj HIV testovaniu na mieste seminára. V organizácii pracujú len bývalí migranti s LGBTI pozadím a tak sa jedná o veľmi silnú grassroots komunitnú organizáciu, ktorá si nedáva servítku pred ústa. Ich náhodná návšteva bola príjemnou bodkou za plánovanými stretnutiami s dávno zabehanými organizáciami v Nórsku.

Krátke stretnutie sme mali aj s Gudrun, ktorá pracuje ako poradkyňa v Sekcii rovnosti a sociálnej inklúzie Národného direktorátu pre deti, mládež a rodinné záležitosti.

Z Osla sme odchádzali plní myšlienok, pozitívnych pocitov, ale aj starostí, ako premostiť túto hudbu budúcnosti a transformovať ju do slovenských realít. Napriek pocitu vzdialenej utópie máme pocit, že sa to dá a je to možné. Na nórsku úroveň, kde bez pardónu všetky strany v parlamente propagujú práva LGBTI ľudí a sú si vedomí ich nutnosťou a dôležitosťou, sa síce o rok alebo o dva nedostaneme, ale aj tie príklady dobrej praxe, ktoré sme v Nórsku načerpali, nás posunú ďalej k realizácii tohto malého sna.

Projekt „Študijná návšteva PRIDE a ďalej“ bol podporený sumou 6.510,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014.

Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Študijná návšteva PRIDE a ďalej“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.