Novinky PRIDE Košice

Výprava na sever – študijná návšteva Nórska

tím Oslo Pride

Prepájanie organizácií, ktoré sa venujú ľudskoprávnym témam, poskytuje cennú príležitosť vymeniť si odlišné skúsenosti, navzájom sa inšpirovať či dodať si silu.

Takáto príležitosť sa nám vďaka podpore Active Citizens Fund naskytla v polovici marca, a tak sme sa ako skupinka reprezentujúca občianske združenie Dúha na východe, o.z. a študentský spolok Light* v pätici zúčastnili krátkej študijnej návštevy v Nórsku. V jeho hlavnom meste, Osle, sme sa stretli so zástupkyňami organizácie FRI, ktorá je najdlhšie fungujúcou organizáciou venujúcou sa právam LGBTI+ ľudí v tejto krajine a organizátorom festivalu Oslo Pride.

S členstvom organizácie FRI

Absolvovali sme aj stretnutie s členkou ľudskoprávnej organizácie Norwegian Helsinki Committee, ktorá sa tiež venuje boju s diskrimináciou a presadzovaniu rovných práv pre všetkých.

V rámci nabitého programu sme si vzájomne vymieňali skúsenosti z rozmanitých sfér života v kvír aktivizme –  z organizácie Pride festivalov, advokácie a vzdelávania verejnosti. 

Diskutovali sme aj o tragických teroristických útokoch, ktoré sa minulý rok odohrali na Slovensku aj Nórsku. Spoločne sme si uctili pamiatku ich obetí, porovnávali politické situácie a postoje v spoločnosti v oboch krajinách a navzájom sa povzbudili do ďalších aktivít. 

S Minou Skouen, zástupkyňou Norwegian Helsinki Committee
Čo si naša výprava z návštevy priniesla a v čom nám ide FRI príkladom?

Veľmi nás inšpirovala medzinárodná solidarita organizácie FRI, ktorej dôležitou súčasťou je aktívna spolupráca s hnutiami v krajinách, v ktorých je stav ľudských práv a kvalita života LGBTI+ ľudí na nižšej úrovni ako v Nórsku. 

Príkladom hodným nasledovania je aj dôraz, ktorý Oslo Pride venuje dúhovým rodinám. Tie majú vlastný „mini Pride“, počas ktorého môžu rodičia s deťmi osláviť inakosť v dostatočne veľkom a separovanom priestore, mimo hlavného sprievodu.

Dobrou praxou je rozhodne taktiež spolupráca Oslo Pride s firmami. Kto má záujem byť sponzorom festivalu, musí v prvom rade prejsť kontrolou – absolvuje tzv. background check. Okrem toho sa musí zaviazať, že sa bude aktívne venovať vytváraniu diverzného a bezpečného priestoru, čo je následne aj kontrolované. 

Prezentácia aktivít zúčastnených združení

Na záver ešte považujeme za dôležité spomenúť, že účastníctvo z oboch krajín vyjadrilo obavy nad mobilizujúcou sa extrémistickou opozíciou a zvýraznili potrebu upozorňovať na hoaxy, venovať energiu vzdelávaniu verejnosti a rázne vystupovať proti homo a trans negatívnym vyjadreniam v spoločnosti.


Toto stretnutie sa uskutočnilo vďaka projektu ‘InQubátor občianskej participácie’ podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Text: Patrícia Marková