Novinky PRIDE Košice

Chýba nám láska k LGBTI histórii

Chýba nám láska k LGBTI histórii

Faktom je, že počet historických prác týkajúcich sa slovenskej menšiny LGBTI je veľmi blízky nule, čo zodpovedá všeobecnému povedomiu našej (aj akademickej) spoločnosti ohľadom LGBTI komunity . Žiadna ucelená literatúra k témam histórie LGBTI menšiny u nás neexistuje.

Maličkou iskrou nádeje pre túto tematiku na Slovensku je aktivistka a vyštudovaná historička Janka Jablonická-Zezulová, ktorá momentálne píše knihu o prvom známom slovenskom gejskom aktivistovi, Imrichovi Matyášovi. Ten v päťdesiatych rokoch 20. storočia pôsobil v Bratislave. Kniha je založená na nájdených autentických denníkoch Matyáša a výpovediach jeho známych. Žiadna iná ucelená práca, ktorá by sa venovala životu LGBTI komunity v minulosti na Slovensku však neexistuje.

V západnej Európe je situácia výrazne odlišná. Tu je úplne bežnou skutočnosťou zaoberať sa históriou LGBTI menšiny, resp. konkrétnymi sociálnymi a inými aspektmi života týchto ľudí. Ako dôkaz rozsiahlosti tematiky LGBTI histórie môže poslúžiť množstvo zahraničných organizácií, spolkov alebo historických spoločností, ktoré sa týmito dejinami zaoberajú. Prevažne sa tematike LGBTI histórie venujú zahraniční historici v západnej Európe a hlavne v USA. Historické bádanie v tejto oblasti sa rozpracúva nielen v neziskových organizáciách, spolkoch a spoločnostiach, ale aj priamo na pôde univerzít či ďalších iných vedeckých inštitúcií.

Napr. v nemeckej historiografii sa môžeme stretnúť s menom Rüdiger Lautmann. Ide o prvého nemeckého vysokoškolského profesora zaoberajúceho sa výskumom diskriminácie homosexuálov v dejinách, ako aj v súčasnosti. Jeho významná štúdia bola uverejnená už v roku 1993, čo znamená pred 23 rokmi! Dnes sa píše rok 2016 a na Slovensku stále nemáme žiadnu podobnú prácu.

Pre porovnávanie stavu LGBTI histórie nemusíme chodiť až do „ďalekého“ Nemecka. Stačí sa pozrieť na nášho najbližšieho suseda – Českú republiku. V Česku sa dejinám LGBTI menšiny vyslovene venuje najmä Společnosť pro queer paměť sídliaca v Prahe. V tejto spoločnosti pracuje významný český historik Jan Seidl, ktorého kniha napísaná spoločne s kolektívom autorov Miluji tvory svého pohlaví. Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí  (2013) sa stáva kvôli svojej jedinečnosti akousi „Bibliou“ LGBTI histórie v našom geografickom priestore.

Napriek absencii dôležitých prác venujúcich sa LGBTI histórii na Slovensku máme cieľavedomých ľudí a neziskové organizácie, ktoré majú snahu veci meniť. Aj z tohto dôvodu sa každoročne organizuje spomínaný Mesiac LGBTI histórie na Slovensku. Tento rok štartuje jeho 5. ročník. Potrvá celý máj v 3 slovenských mestách: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Práve u nás v Košiciach je naplánovaná iba jediná udalosť, ktorá bude priamo spätá s mesiacom LGBTI histórie, a to čerstvý anglický film z roku 2015 “Gay – Silné slovo”, ktorý sa bude premietať v pondelok 16.5.2016 o 20:00 v košickej Tabačke (bez vstupného). Filmové predstavenie má pod taktovkou iniciatíva Queer Café . Všetci ste srdečne pozvaní!

Je veľmi zaujímavé sledovať paralelu medzi aktuálnym stavom kvality práv LGBTI ľudí v jednotlivých krajinách a rozpracovaním ich histórie. Čím viac sa v danej krajine historici a historičky venujú histórii LGBTI komunity a spracúvajú jej dejiny, tým kvalitnejšie práva a postavenie v spoločnosti majú členovia LGBTI menšiny.

Môže to pre nás predstavovať nejaký odkaz?

Určite áno. Bádanie v histórii LGBTI menšiny totiž dokazuje, že táto menšina nie je žiadnym výdobytkom moderného sveta. Má tu svoje miesto dlhé stáročia. Je stabilnou súčasťou rozmanitosti spoločnosti. Tak ako aj dnes, aj v minulosti mali síce isté skupiny obyvateľstva záujem o zatváranie očí a tutlanie, prehliadanie „neviditeľnej“ LGBTI menšiny. No ona tu je a vždy bola. Rozvoj historického bádania v oblasti LGBTI histórie môže dopomôcť práve k tomu, aby sa konečne LGBTI menšina odhalila a stala sa z nej VIDITEĽNÁ súčasť tohto sveta.

Tento blogový príspevok je tak trošku smutný, pretože v skratke zhrňuje to, v akom stave je historické bádanie ohľadom LGBTI menšiny u nás. Avšak nemá mať negatívny dopad. Naopak, mal by poukázať na výzvu a nádej, možno aj motiváciu k tomu, aby sme sa viac zaujímali a konali, pracovali, bádali. Ak otvoríme dvere histórii LGBTI menšiny, otvoríme jej aj súčasný svet a môžeme napomôcť ku kvalitnejšiemu životu nás všetkých.

Autor: Michal Mako (autor je člen tímu PRIDE Košice, študuje históriu)