Novinky PRIDE Košice

PRIDE pre mňa znamená domov

Zara Pride Košice

„Keďže sa PRIDE Košice koná na východnom Slovensku a je silno komunitný, tak pre mňa znamená domov, rodinu, lásku, posilnenie a povzbudenie. V tíme sa venujem predovšetkým dobrovoľníckemu programu a práve preto ho silne prežívam z tohto pohľadu. Vidím, aké dôležité je pre ľudí, ktorí sa zapojili, že je tu bezpečné a otvorené prostredie, kde môžu LGBTI+ ľudia nielen priložiť ruku k dielu, ale aj osobnostne rásť, vzdelávať sa, budovať vzťahy, priateľstvá a komunitu.

Aj na základe týchto skúsenosti si myslím, že ak chce byť Slovensko modernou, rešpektujúcou a prijimajúcou demokraciou, bezpodmienečne sa v nej musia aj LGBTI+ ľudia cítiť bezpečne a dobre. Slovensko nám musí vytvárať také podmienky pre život, aby sme ho mohli žiť kvalitne, bez obmedzení a bez verejných diskurzov, ktoré nás stigmatizujú a znevažujú.“

Zara Kromková, členka tímu PRIDE Košice