Novinky PRIDE Košice

PRIDE ako oslava slobody

Róbert Pride Košice

„PRIDE Košice je pre mňa hlavne oslavou slobody. Tiež ho veľmi silne vnímam ako priestor, ktorý je v prvom rade pre ‚nás‘, pre LGBT+ ľudí, ako jedeň deň v roku, keď si môžeme povedať: ‚Tu sme my, toto je naše a pre nás!‘ Je to miesto, kde mnohí z nás prestávajú byť neviditeľní a neviditeľné. Myslím si, že takéto vnímanie môže mnohým ľuďom uľahčiť prijatie toho, kým sú.

Aj preto sa snažím, aby bol náš PRIDE o ľuďoch a pre ľudí, o budovaní a posilňovaní komunity – dobrovoľnícky program, dostupné podujatia bez vstupného a pod. Každý by mal mať možnosť prísť na PRIDE a zažiť moment lásky, prijatia, radosti a hrdosti. Verím, že PRIDE dokáže človeka nabiť pozitívnou energiou na celý rok a že niektorí ľudia majú potom chuť meniť svoje okolie.

Práve to je cieľom PRIDE, prispieť k zmene. Nie je to len festival, ale motor premeny na individuálnej i spoločenskej úrovni. Preto som veľmi rád, že PRIDE úzko spolupracuje s PRIZMOU, vďaka čomu sa rôzne aktivity dopĺňajú, energia a zápal z PRIDE sa pretavuje do komunitných podujatí PRIZMY, ktorá na oplátku pomáha s dobrovoľníckym programom. Spoločne tak vytvárame pradivo novej spoločnosti, Slovenska naozaj pre všetkých.“

Róbert Furiel, riaditeľ PRIDE Košice