LGBTI+ identity

Pomôžte búrať predsudky voči kvír mužom, transrodovým a nebinárnym ľuďom. Zapojte sa do prieskumu EMIS-2024

prieskum EMIS-2024

Tvoj hlas – naša sila! Tak znie slogan celoeurópskeho prieskumu o sexuálnom správaní a zdraví neheterosexuálnych mužov, transrodových a nebinárnych ľudí EMIS-2024. Ak patríte do tejto skupiny ľudí, vyplňte anonymný dotazník a aj váš hlas posilní dáta, ktoré sú základom pre vyvracanie mýtov a scitlivovanie spoločnosti.

EMIS-2024 je celoeurópsky online prieskum sexuálneho správania a zdravia neheterosexuálnych mužov, transrodových a nebinárnych ľudí. Jeho cieľom je získať široké spektrum informácií o ich sexuálnom správaní, používaní ochranných prostriedkov, o rizikových faktoroch pre sexuálne prenosné infekcie a HIV, ako aj o ich duševnom zdraví a prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Pre koho je prieskum určený

Zapojiť sa môžu cisrodoví alebo transrodoví muži, transrodové ženy alebo nebinárni ľudia, ktorí:
– mávajú sex s mužmi,
– cítia príťažlivosť k iným mužom alebo
– si myslia, že v budúcnosti môžu mať sex s mužmi.

Dotazník je anonymný a vyplniť ho možno do 30. mája 2024. Zaberie približne 20 minút.

Bližšie informácie o EMIS-2024

Prieskum sexuálneho správania a zdravia neheterosexuálnych mužov v Európe EMIS sa po prvýkrát konal v roku 2010. Druhá vlna prieskumu prebehla v roku 2017. Tohtoročná – tretia – vlna prieskumu je rozšírená tak, aby zahŕňala aj transrodové ženy a nebinárnych ľudí, ktorých priťahujú muži. Realizuje sa v 50 krajinách a v 35 jazykoch

Výsledkom zberu dát v prieskume EMIS-24 bude niekoľko desiatok ukazovateľov v oblastiach sexuálneho správania, informovanosti o rizikách sexuálne prenosných infekcií a ich prevencii, dostupnosti testovania a zdravotnej starostlivosti, vakcinácie atď.

Dáta zozbierané v prieskume EMIS-2024 budú podkladom napríklad pre tvorbu vzdelávacích materiálov na zlepšenie sexuálneho zdravia a bezpečnejšie sexuálne správanie alebo formovanie politík, ktoré by mohli zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre túto špecifickú skupinu ľudí. V neposlednom rade dáta z prieskumu budú dôležitým nástrojom búrania predsudkov a mýtov o živote kvír mužov, transrodových žien a nebinárnych ľudí. 

EMIS-2024 realizujú 3 odborné inštitúcie: Deutsche Aidshilfe (DAH), Maastrichtská univerzita a Inštitút Roberta Kocha (RKI). Prieskum je je spolufinancovaný Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a niekoľkými krajinami vrátane Nemecka, Švajčiarska, Estónska a ďalších. 

Viac informácii o prieskume, zapojených krajinách a organizáciách nájdete na: https://www.emis-project.eu/emis-2024/


Aj vy sa môžete stať súčasťou PRIDE Košice. Kliknite na https://sq.darujme.sk/pride-kosice/ a pridajte sa k našim podporovateľom a podporovateľkám. Spoločne dokážeme viac!