Novinky PRIDE Košice

Bez Možnosti voľby by tu nebol ani PRIDE

MDŽ Možnosť voľby

Keď sme pred dvanástimi rokmi pripravovali úplne prvý PRIDE sprievod na Slovensku, mali sme ako začínajúci aktivisti a aktivistky veľké šťastie. Tím podujatia, ktoré malo do ulíc hlavného mesta údajne priniesť sodomu-gomoru, prichýlila nenápadná kancelária na Medenej ulici v Bratislave. Táto kancelária patrila organizácii, ktorá v tom čase už mala za sebou roky práce a viditeľných výsledkov. Bola rešpektovaná na Slovensku i na európskej úrovni. Prečo sa teda občianske združenie Možnosť voľby rozhodlo podeliť o zdroje? 

Foto: Richard Fekete

Chvíľu mi trvalo, kým som prišiel na odpoveď. Feminizmus (do ktorého patrí aj boj za reprodukčné práva) je neoddeliteľne prepojený s LGBT+ hnutím, vychádzajú zo seba a navzájom sa ovplyvňujú. Jedno bez druhého nemôže existovať – a ani nesmie! LGBT+ hnutie je bez feminizmu hnutím bielych cis mužov zo strednej triedy, ktorí chcú manželstvo, dom a zlatého retrievera. Feminizmus bez LGBT+ hnutia produkuje transfóbnych reakcionárov a reakcionárky, ktorí sa za feminizmus iba schovávajú (FART alebo TERF). 

Jedným zo základných kameňov týchto hnutí je totiž solidarita. Ako ma Možnosť voľby pred dvanástimi rokmi naučila, solidarita je niečo, čo sa robí, nie o čom sa hovorí. Možnosť voľby tu bola pre PRIDE, dnes je tu PRIDE pre Možnosť voľby.

A je najvyšší čas konať!

Rozhodli sme preto využiť naše zdroje a spustili sme kampaň na finančnú podporu občianskeho združenia Možnosti voľby. Každému, kto prispeje aspoň 10 €, pošleme ako poďakovanie grafiku od KundyCrew. Celý výťažok z kampane, ktorú ukončíme 15.3., pôjde Možnosti voľby.

Prispej ešte dnes na tomto odkaze!

Ani pandémia totiž nedokáže úplne prekryť charakter tejto vlády: Stopnutie dotácií pre organizácie, ktoré sa venujú profesionálne téme rodovej rovnosti a ochrane reprodukčných práv. Posledný križiak i Duch svätý na ministerstvách. Obmedzovanie možnosti voľby vyhláškami i v parlamente. 

Musíme preto konať teraz. Každý a každá môže prispieť k tomu, aby možnosť voľby zostala zachovaná. Svojím príspevkom preukážeš solidaritu a pomôžeš organizácii, ktorá v kritickom momente pomohla nám. Bez Možnosti voľby by aj naša možnosť voľby bola značne obmedzená.

Akými inými spôsobmi môžeš podporiť možnosť voľby?

  • vzdelávaj sa a buď feministom/feministkou (ako ja)
  • pošli ministrovi zdravotníctva e-mail alebo list a vyzvi ho, aby zastavil obmedzovanie reprodukčných práv na Slovensku (odkaz)
  • lajkuj feministické stránky (Možnosť voľby, Nebudeme ticho, Aspekt, a pod.)

O organizácií Možnosť voľby

Organizácia Možnosť voľby už skoro 20 rokov pracuje v prospech rodovej rovnosti a ľudských práv na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby ľudské práva a rovnosť neboli frázou, ale realitou, a aby všetci ľudia mali reálne možnosti voľby a mohli žiť svoje životy slobodne, dôstojne a bezpečne, bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi a predsudkami. 

Presadzujú dodržiavanie ľudských práv, elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie a presadzovanie rodovej rovnosti do praxe. Mimovládna organizácia Možnosť voľby vzdeláva a približuje rodové otázky verejnosti, organizuje pochody za práva žien, dlhodobo poukazuje na necitlivosť verejných politík a na nedostatočné napĺňanie ľudských práv v našej krajine a prinášajú návrhy na zmenu. 

Róbert Furiel, riaditeľ PRIDE Košice

Chcem podporiť Možnosť voľby!