Novinky PRIDE Košice

Dosť bolo domáceho násilia! Počas Týždňa solidarity môžete podporiť združenia, ktoré podávajú pomocnú ruku

Ani blízke vzťahy nemusia byť útočiskom, kde nájdeme prijatie a bezpečie. Novou kampaňou chce združenie Saplinq upozorniť na domáce násilie a podporiť organizácie, čo pomáhajú ženám a deťom, ktoré museli čeliť agresii.

Štvrtého apríla si už od roku 1996 pripomíname Medzinárodný deň bez násilia. Vznikol v snahe vzdať hold Martinovi Lutherovi Kingovi, ktorý bol vedúcou postavou boja za práva černošského obyvateľstva v USA. Zavraždili ho práve 4. apríla, a to v roku 1968.  

Násilie je uplatňovanie psychickej či fyzickej sily a prevahy voči niekomu inému, slabšiemu. Agresia má mnoho podôb, foriem aj prejavov. Môže ísť o šikanu, týranie alebo zneužívanie, a to aj v blízkych vzťahoch, ktoré by mali byť najintímnejšie, najbezpečnejšie a najpríjemnejšie.

Domáce násilie (fyzické, psychické a sexuálne) je, žiaľ, bežnou realitou. Deje sa oveľa častejšie, ako by sme si dokázali pripustiť. Zažívajú ho v drvivej väčšine ženy, ale často aj deti. Páchateľmi sú najmä partneri, manželia, otcovia.

OSN (UN Women, 2018) uvádza, že 35 % žien zažilo vo svojom živote násilie zo strany mužov mimo partnerského vzťahu a až 70 % žien má skúsenosť s násilím v intímnom partnerskom vzťahu. Celosvetovo majú vraždy žien spojitosť predovšetkým s násilím v intímnom partnerskom vzťahu.

Nemusíme však chodiť ďaleko. Štatistiky uvádzajú, že na Slovensku je až 570 tisíc žien, na ktorých je v súčasnosti páchané násilie zo strany intímneho partnera. Agresia prichádzajúca od bývalých partnerov a manželov je ešte vyššia, až 27,9 %, čo predstavuje až 750 tisíc žien žijúcich na Slovensku.

My nechceme a ani nemôžeme pred takýmto násilím zatvárať oči, hoci sa väčšinou deje za zatvorenými dverami a často o ňom nevedia ani susedia, priatelia či širšia rodina. Ide o porušovanie základných ľudských práv a preto je tento deň venovaný jeho prevencii a eliminácii. Máme však pocit, že tejto závažnej téme nestačí venovať iba jeden deň. Preto sme sa rozhodli zaviesť aspoň symbolický Týždeň solidarity. 

Akú rolu v tom hrá queer hnutie?

Práve feministické hnutia a žensko-právne organizácie hrali kľúčovú rolu pri formovaní LGBT+ aktivizmu, a aj naďalej sa spoločne zasadzujú za to, aby sme všetci a všetky mohli žiť plnohodnotný život bez ohľadu na našu rodovú identitu. Preto chceme podporiť žensko-právne organizácie fungujúce na východe Slovenska, kde pôsobí aj naše združenie Saplinq.

Od 4. do 10. apríla symbolickou podporou počas Týždňa solidarity chceme vzdať hold organizáciám, ktoré pomáhajú ženám, aj ich deťom v krízových situáciách. Tieto organizácie poskytujú morálnu, právnu, psychologickú podporu ženám zažívajúcim násilie. Poskytujú im útočisko v krízových domovoch, ponúkajú im bezpečie a podávajú pomocnú ruku, ktorá im pomáha vymaniť sa z násilných domácich vzťahov.

Tieto organizácie si veľmi vážime za ich prácu. Pomôžte aj vy a podporte tie, ktoré pomáhajú.

MyMamy, Prešov/Bardejov

V združení MyMamy už viac ako 20 rokov pomáhajú ženám s deťmi, na ktorých je páchané násilie v partnerských vzťahoch. Vybudovaním Bezpečného ženského domu v Prešove majú klientky miesto, kde so svojími deťmi môžu zvládnuť ťažké obdobie. MyMamy poskytujú aj podporné skupiny, letné pobyty pre klientky a ich deti, navštevujú stredné školy s programom prevencie na školách. Vedú tiež expertné skupiny, kde spolupracujú s odborníkmi a odborníčkami z inštitúcií, ktoré riešia útoky a násilné činy na ženách a ich deťoch. Pracujú s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi, zapájajú sa aj do podujatia 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a založili festival FemFest.

Chcem podporiť MyMamy

Pomoc rodine, Michalovce

V roku 1999 vytvorili samotné ženy zažívajúce násilie prvú otvorenú svojpomocnú podpornú skupinu „Nie si sama“, ktorá sa od tej doby až doposiaľ stretáva pravidelne raz týždenne a o rok neskôr založili občianske združenie. Pomoc rodine ročne požiada o pomoc 40 až 50 nových žien, ktoré zažívajú jednu alebo viac foriem násilia. Počas roka pracujú s ďalšími 90 až 100 ženami, ktoré dlhodobo zažívajú násilie v partnerských vzťahoch alebo ktoré sú klientkami poradenského centra Pomoc rodine.

Chcem podporiť Pomoc rodine

Progresfem, Poprad

Nezisková organizácia Progresfem, ktorá vznikla v auguste 2012, poskytuje služby v oblasti sociálneho poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Od jej vzniku vyhľadalo služby poradne Progresfem viac ako 300 žien, ktoré zažívajú násilie zo strany ich intímnych partnerov. V súčasnosti aktívne pracujú s dvadsiatkou žien, ktorým poskytujú podporu a pomoc.

V združení Progresfem sú často spolutvorcami osudu žien v ich neľahkej životnej situácii. Veľakrát ide o veľmi ohrozujúce situácie pre ženy a ich deti, kedy je pomoc zo strany zainteresovaných organizácií nevyhnutná pre ochranu života, bezpečnosti a zdravia.

Chcem podporiť Progresfem

OZ Hana, Spišská Nová Ves

Poradenské centrum Hana v Spišskej Novej Vsi vytvorili v roku 2013 ženy pre ženy a ich deti, ktoré majú skúsenosť s násilím. Bezplatnú a dlhodobú pomoc a podporu ženám poskytujú prostredníctvom špecializovaného poradenstva 3 poradkyne a externe spolupracujú s advokátkou, ktorá zabezpečuje právne poradenstvo, konzultácie a tiež advokátske zastupovanie. Hana prevádzkuje krízovú linku a poradenské centrum, ktoré poskytuje špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Okrem priamej pomoci ženám, ktoré majú skúsenosť s násilím, sa tiež venujú zvyšovaniu povedomia a scitlivovaniu odbornej a širokej verejnosti. Organizujú pracovné stretnutia a vzdelávajú zástupcov a zástupkyne relevantných štátnych a verejných inštitúcií a organizácií. S mladými ľuďmi hovoria o problematike prostredníctvom neformálnych diskusií na základných a stredných školách. Pre širokú verejnosť organizujú v spolupráci s Divadlom na opätkoch a organizáciami združenými v Bezpečnej ženskej sieti rôzne aktivity, z ktorých ako najdôležitejšiu vnímame kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Chcem podporiť OZ Hana

KOTVA n. o., Dolný Zemplín

Združenie bolo založené v roku 2006 s cieľom poskytovať sociálnu pomoc ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, ktorých výchova je ohrozená. Od roku 2008 organizácia prevádzkuje aj ubytovacie zariadenie rodinného typu Bezpečný ženský dom KOTVA, kde v bezpečnom prostredí, mimo dosah zneužívateľa, poskytuje pomoc a podporu ženám a ich deťom.

Chcem podporiť Kotva, n. o.

Fenestra, Košice

Združenie vzniklo v roku 1996 ako prvé materské centrum na Slovensku. Založila ho skupina žien a inšpirovali ich materské centrá v Nemecku. Centrum sa stalo bezpečným priestorom pre ženy, v ktorom mohli zdieľať to, ako žijú. Postupne sa ukázalo, že mnohé zo žien, ktoré do materského centra prichádzali, zažívali zo strany svojich partnerov a manželov násilie. Preto začali zakladateľky Fenestry hľadať informácie o tom, ako ženám poskytovať pomoc a podporu. V roku 1999 materské centrum ukončilo svoju činnosť a vzniklo poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Od roku 1999 pomoc a poradenstvo poskytli už viac ako 2 300 ženám a ich deťom. Okrem priamej pomoci ženám, pracujú na tom, aby mali všetky ženy dostupnú rýchlu a účinnú ochranu a pomoc zo strany štátu a jeho inštitúcií. Spolupracujú pri tom s rôznymi organizáciami a inštitúciami. Prostredníctvom kampaní sa usilujú o zmenu postojov ľudí k násiliu na ženách. Vzdelávajú rôzne profesie a prinášajú na Slovensko aj poznatky z iných krajín.

Chcem podporiť OZ Fenestra

Ďakujeme, že podporujete tie, ktoré pomáhajú!