Novinky PRIDE Košice

Prečo som feministkou či feministom?

Feminizmus

Čo je to vlastne ten feminizmus? Kto všetko môže byť feministkou či feministom? Feminizmus je hnutie zamerané na ženské práva, postavenie žien v spoločnosti a ich zrovnoprávnenie vo všetkých smeroch. Feministkou alebo feministom môže byť úplne ktokoľvek. Áno, aj muži. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme sa ľudí pýtali, prečo sa považujú za feministky či feministov, a čo to pre nich znamená.

Adriana Mesochoritisová, riaditeľka Možnosti voľby

Lebo som mala to šťastie, že sa mi dostalo vzdelania a poznania o nerovnostiach, útlaku, sexizme. A že som stretla na svojej ceste úžasných ľudí, ktorí podporovali a podporujú moje odhodlanie nemlčať. Je to jednoduché – neviem žiť s vedomím obrovských nespravodlivostí a neurobiť nič. Feminizmus je aktivita. Feminizmus je premena sna o rodovo, sociálne a ekologicky spravodlivej spoločnosti na skutočnosť.

A ja som hrdá, že môžem prispieť svojou troškou k tejto zmene. A ponúknuť ľuďom svoje zručnosti a svoje otvorené  srdce, aby sme mohli žiť krajší a kvalitnejší život. Bez predsudkov, nenávisti, rozdeľovania, bez nadvlád. A naopak, múdro, s láskou, otvorenou mysľou, solidaritou a rešpektom. K ľuďom, ku krajine.

Jana Mičeková, riaditeľka Dúhového PRIDE Bratislava

Veľmi sa ma dotýka, keď sa feminizmus stále vníma ako niečo drsné, radikálne, či smiešne a nevhodné, a dokonca sa veľa žien vyhraňuje, že s ním nemajú nič spoločné. Feminizmus pre mňa znamená rovnosť a rešpekt.

Tým, ktorým sa nepozdávajú niektoré formy protestu alebo boja, by som rada odkázala, že za možnosť voliť, chodiť von bez dozoru, vlastniť majetok a mať titul pred menom a za menom vďačíme práve týmto myšlienkam, pričom ich presadenie si v konkrétnych historických momentoch vyžiadalo aj razantnejšie činy. Už je to raz tak, že ľudské práva nerastú na stromoch.

Zara Kromková, komunitná pracovníčka, PRIZMA

To, že som feministkou som začala vnímať až vtedy, keď som pochopila súvislosti a kontext. Prišla som vlastne na to, že som vždy feministkou bola. Som ňou a navždy budem, pretože verím v rovnosť, verím, že svet by bol omnoho lepším miestom, ak by sme my ženy – cisrodové či transrodové, Rusky či Európanky, ateistky či kresťanky mali rovnaké možnosti a šance ako privilegovaní bieli hetero muži. Neznamená to, že som proti mužom, práve naopak. Feminizmus mužom dáva možnosť byť lepšími, vnímavejšími a viac slobodnými. 

Želám si, aby bol svet pre všetky a všetkých lepším miestom, aby mladé dievčatá snívali a siahali na všetky možné ciele bez obmedzení, aby sa mladí chlapci naučili, že plakať môžu, lebo je to ľudské a prirodzené, aby nebinárni ľudia vedeli, že ich vidíme, že sú súčasťou spoločnosti a že si zaslúžia rešpekt. Nezabúdam na to, že práve boj statočných žien za rovnosť nám dnes umožnil žiť slobodnejšie životy a preto som feministkou, a buďte aj vy. 

Michal Hvorecký, spisovateľ

Ja som feminizmus objavil cez kultúru a hlavne čítanie. Po istom období intenzívneho štúdia umenia som si začal uvedomovať, že mi v dejinách veľmi chýbajú ženské príbehy, diela a pohľady na svet. Akoby niečo zásadné zostalo vynechané, alebo sa spomínalo len okrajovo. Dominoval maskulínny diskurz. Začal som navštevovať kurzy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktoré organizovali zakladateľky Aspektu. Tam som pochopil, že mi dosiaľ niečo zásadné unikalo. Rozširoval som svoje obzory, vnímal bohatší a rodovo vyváženejší jazyk, scitlivoval som sa pre neprávosti. Vtedy to bolo u nás niečo nové, chýbala literatúra, zdroje, ešte sme to len objavovali. 

Foto: Martina Šimkovičová

Táto skúsenosť ma ovplyvnila na celý život, obohatila ma. Teraz o štvrťstoročie neskôr ma zaráža, ako spoločnosť znova zažíva regres, radikalizuje sa – a veľmi často sú prvou obeťou reprodukčné práva žien. Odvtedy sa vykonalo množstvo práce, ale silnel aj protitlak. Teraz ultrakonzervatívne sily ovládli silové zložky štátu. Verím, že budúcnosť politiky bude ženskejšia.

Tomáš Procházka, režisér, drag queen

Ria Gehrerová, novinárka Denník N

K feminizmu som sa dostala v čase, keď som sa snažila pochopiť, prečo sa v toľkých rodinách objavuje domáce násilie a prečo sú si tieto prípady v rodinách tak veľmi podobné. Feminizmus je teda pre mňa napríklad aj možnosť lepšie pochopiť svet okolo seba. Vďaka nemu sa učím menej spochybňovať svoje rozhodnutia a pocity či požiadať o pomoc. Páči sa mi, že nám pomáha bojovať s tlakom spoločnosti, ukazuje rôzne cesty, ktorými sa v živote môžeme vydať, a odstraňuje krabičky, do ktorých sa musíme vtesnať.

Viktor Hajnal, dobrovoľník PRIDE Košice

Prečo som feminista? To, že som transrodový mi dalo už v detstve možnosť sledovať, aké rozdielne sú skúsenosti mužov a žien. Sám som zažil obe strany tohto spektra a je pre mňa až neuveriteľné, aké stereotypy existujú na oboch stranách. Ženy sú podceňované a muži sú vystavení tlaku, aby boli „silní“, zápasia s toxickou maskulinitou.

A potom prichádzame k nebinárnym ľuďom, ktorí sú až neviditeľní, ale aj tak nesú podobné vlastné stereotypy. Práve pre to som feminista, zažil som všetky strany rodového spektra. Muž, žena či nebinárnosť. Stále som bol tá istá osoba, lenže prístup bol iný a to len kvôli sexizmu. Nemá to žiadnu logiku ani morálnosť. Každý si záluží rovnaký a slušný prístup v akomkoľvek rodovom či pohlavnom stave sa nachádza.

Róbert Furiel, riaditeľ PRIDE Košice

Som feminista, lebo feminizmus ma naučil byť lepším človekom i aktivistom. Feminizmus ma naučil, že vytrvalosť a nezlomnosť nakoniec zvíťazí. Feminizmus ma naučil, že žiaden systém nie je naveky a že bojovať za lepší svet má zmysel. Feminizmus ma naučil, ako rozpoznať útlak a diskrimináciu, i keď sa netýkajú priamo mňa. Vďaka feminizmu som sa naučil mať rád svoje telo i svoj rod.

Ako feminista viem, čo je to solidarita a prečo je dôležité mať možnosť voľby. Preto sme sa rozhodli v PRIDE Košice spustiť pri príležitosti ôsmeho marca kampaň, aby aj naša možnosť voľby zostala zachovaná. Hnutie za práva LGBT+ ľudí potrebuje, aby sesterské hnutia, najmä hnutie za reprodukčné práva, boli silné a mali dostatok prostriedkov. Priatelia, priateľky, vzdelávajte sa, aktivizujte sa, buďte feministami a feministkami. A ak môžete, darujte na našu kampaň, aby možnosť voľby zostala zachovaná. 

Chcem podporiť Možnosť voľby!

Text: Alex Michelčíková