Teplé správy

Nórsky model spravodlivej spoločnosti učí solidarite a partnerstvám, aj na Slovensku

pride lgbt

Rok 2021 bol náročným rokom, ale ak ho niečo definovalo pozitívne, tak to bola naša húževnatosť a odhodlanie napredovať. Spoločnými silami sa nám v občianskom združení Saplinq podarilo mnoho krásnych, dôležitých i úspešných kampaní, a to napriek rôznym limitom a obmedzeniam novej reality. Nič z toho by nebolo možné bez budovania silnej komunity, ktorá sa dokáže za seba postaviť a bojovať za svoje práva i prijatie v spoločnosti.

Partnerstvá sú nesmierne dôležité, pretože queer hnutie je len také silné, ako sa jeho jednotlivé časti dokážu spojiť za spoločné ciele. To platí aj nad rámec národného kontextu. Globalizácia a európsky hodnotový priestor nám ponúkajú nespočetne možností, inšpirácií i podpory pre dosiahnutie našich cieľov za spravodlivú spoločnosť a dôstojný život pre LGBT+ ľudí. 

Medzinárodná solidarita a zahraničné partnerstvá prinášajú so sebou dobrú prax v podobe vzájomného navštevovania PRIDE festivalov v rôznych európskych mestách, vzdelávacích workshopov či návštev na výmenu skúseností. Prirodzene, za uplynulé dva roky boli tieto možnosti výrazne obmedzené pandémiou. Keď sa na jeseň minulého roku naskytla príležitosť stretnúť sa s jednou z našich najdôležitejších partnerských organizácií – nórskym Oslo Pride – tušili sme, že to bude zásadná skúsenosť a navyše po dlhom čase možnosť vycestovať, vidieť sa, zdieľať a utužiť partnerstvo i priateľstvá.

Príchod do Osla, Zara Kromková z PRIZMY a riaditeľ SQ a PRIDE Košice Róbert Furiel.

Akékoľvek očakávania a predtuchy však naša šesťdňová cesta do Osla predčila a odniesli sme si odtiaľ mnoho inšpirácií, kam by sa Slovensko malo uberať a čo pre to môžeme spraviť my v Saplinqu. V Osle sme sa preto nielen vzdelávali a socializovali, ale položili sme aj základy našim plánom na advokáciu na rok 2022. Videli sme totiž víziu toho, v akej krajine by sme chceli žiť aj na Slovensku. 

Nórske kráľovstvo dlhodobo podporuje aktivity Saplinqu i projekty PRIZMA a PRIDE Košice a niet pochýb o tom, že to je aj preto, aké hodnoty v krajine panujú – solidarita s inými krajinami, s ľuďmi na úteku, a najmä princíp rovnosti pre všetkých s aktívnou podporou a prijatím LGBT+ ľudí. Dúhové hnutie má v Nórsku výraznú a aktívnu podporu štátu – legislatívnu, finančnú i symbolickú vo verejnom diskurze.

Izby a priestor pre všetkých – jeden z hotelov, ktoré sa otvorene hlásia k podpore queer komunity.

V Nórsku asi niet politickej strany, ktorá by nepodporovala práva queer ľudí. V týchto otázkach panuje zhoda naprieč politickým spektrom a posolstvo rovnosti a prijatia dokonca prichádza aj od kráľovskej rodiny. Nórsky kráľ Harald sa stal nedávno virálnym, keď v prejave vyjadril podporu LGBT+ komunite a rôznorodosti v jeho krajine. 

Nóri/ky sú dievčatá, ktoré ľúbia dievčatá, chlapci, ktorí ľúbia chlapcov. A chlapci a dievčatá, ktoré/é sa ľúbia navzájom. Inými slovami: vy ste Nórsko. My sme Nórsko,“ povedal kráľ Harald a stal sa tak prvým monarchom, ktorý spravil takéto verejné vyhláseni.

Nebolo to tak dávno, čo sa dnes už bývalý nórsky minister kultúry Abid Raja spustil zo skokanského mostíka Holmenkollbakken nad Oslom s dúhovou vlajkou a spôsobil tak senzáciu v celej krajine. Tento počin bol jedným z viacerých verejných prejavov podpory LGBT+ komunite. Čerešničkou na záver jeho administratívy bol grant pre Oslo Pride pol milióna nórskych korún (cca. 50 tisíc eur) na špeciálnu kampaň „Párty/Oslava a protest“, ktorou si v Osle pripomenú 50. výročie dekriminalizácie homosexuality v krajine (1972). Rok 2022 bude pre Oslo Pride o to zásadnejší, že bude po prvý raz financované aj zo štátneho rozpočtu. 

Podpora dúhovej komunity bola zjavná neustále počas našej návštevy v Osle, kde narazíte na dúhové vlajky a symboly podpory a prijatia queer ľudí takmer na každom kroku. Do Pride-u v Osle sa každý rok zapoja státisíce ľudí – dúhový sprievod mestom v roku 2019 pritiahol 300 tisíc ľudí. V jedinečnom Pride parku – štvordňovom festivale so stánkami, jedlom, kultúrou, hudbou a umením v parku pri Karl Johan Gate – sa premelie aj 70 tisíc ľudí. Nie je to však len Oslo, v Nórsku sa každý rok uskutočnia desiatky Pride-ov, veľkých či menších, po celej krajine. 

Dúha bola v Osle na každom kroku, vo verejnom priestore i v obchodoch.

Naši nórski hostitelia a hostiteľky z Oslo Pride nám počas našej návštevy poskytli pohľad na to, ako sa ich vlastný boj za práva LGBT+ ľudí vyvíjal, kde sú dnes, vďaka čomu, ako sa im to podarilo, ale aj čo by mohli zlepšiť. Ako sme mali možnosť vidieť i počuť azda pri každom malom či väčšom stretnutí – ak dochádza k nespravodlivému zaobchádzaniu, väčšina spoločnosti sa zhodne na tom, že problém treba odstrániť a dosiahnuť nápravu. Podľa toho koná aj vláda a formujú sa potrebné zákony. Tento princíp sa v Nórsku dlhodobo uplatňuje aj pri diskusii a odstraňovaní nerovností queer ľudí. 

Dozvedáme sa, že rovnosť LGBT+ ľudí podporuje väčšina spoločnosti, a to aj ľudia, ktorí nemajú s komunitou osobný vzťah, možno queer ľudí ani nepoznajú alebo je táto téma ich generácii vzdialená či nová. Čo však ich podporu motivuje je princíp rovnosti, spravodlivosti a solidarity. Tento naratív dominoval v Nórsku aj pri presadzovaní manželstiev pre všetkých, ktoré sú legálne od roku 2009, a to vrátane adopcie detí pármi bez ohľadu na ich rod.

O niečo neskôr, v roku 2016, sa Nórsko stalo štvrtou krajinou v Európe, ktorá umožnila legálnu zmenu rodu pre trans ľudí výlučne na základe sebaurčenia, teda bez toho, aby zákon vyžadoval medicínsku tranzíciu (zmenu pohlavia). V tom istom roku nórska dominantná Luteránska cirkev schválila cirkevné sobáše pre všetkých. Dnes sa viacerí luteránski duchovní/é otvorene hlásia k LGBT+ komunite a žijú v manželstvách. Vlani v istom nórskom luteránskom kostole usporiadali ceremóniu na oslavu zmeny mena transrodovej osoby. Bola to prvá takúto udalosť v luteránskej cirkvi v Nórsku, ktorá vyvolala veľmi pozitívne reakcie. 

Vymieňame si skúsenosti s Oslo Pride.

Všetky tieto dôležité zmeny pre queer ľudí v Nórsku sú výsledkom desaťročí boja LGBT+ komunity a silnejúceho tlaku verejnosti. Ľudia, ktorých stretávame pri našich interakciách v Osle sú ostrieľaní/é veteráni/ky a majú za sebou aj tridsať rokov v aktivizme za svoje práva. Odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej novým generáciám, u ktorých je čoraz väčší záujem o dúhový aktivizmus. Napríklad Oslo Pride pozostáva zo 150 aktívnych buniek, absolútna väčšina ľudí sú dobrovoľníci/čky, a to vrátane ľudí v strategickom plánovaní a vedení.

Organizácia totiź funguje demokraticky a aj vedenie podlieha názorom, pohľadom a hodnoteniu mohutnej dobrovoľníckej základne. Ako sa dozvedáme, toto sú dve dôležité hodnotové črty spoločnosti v Nórsku: venovať čas a energiu dobrovoľníctvu (väčšina ľudí to praktizuje bežne popri zamestnaní), a lídri/líderky vo vedúcich pozíciách, príjimajúci kritiku a spätnú väzbu tímov, ktoré vedú. To sú celkom zásadné veci, ktoré isto prispievajú k tomu, akou efektívne fungujúcou a solidárnou krajinou Nórsko je. 

Azda najinšpirujúcejšou bola návšteva kancelárií Oslo Pride v centre nórskej metropoly. Tam sa totiž ukázala esencia efektívneho LGBT+ aktivizmu a jadro jeho moci a úspechov v Nórsku. Oslo Pride totiž zdieľa kancelárie s ďalšími kľúčovými queer organizáciami, čo im umožňuje úzko spolupracovať, komunikovať a prepájať svoje aktivity a iniciatívy.

V rámci návštevy kancelárie Oslo Pride sme tak mali možnosť stretnúť sa a diskutovať s ľuďmi z národnej Asociácie pre rodovú a sexuálnu rozmanitosť FRI, ktorá sa venuje advokácii za práva queer ľudí v legislatívnej rovine, ale aj školeniu zamestnancov/kýň štátnej správy v oblastiach zdravia, vzdelávania, sociálnej podpory a práv detí. Vysokému dopytu po školeniach čelí tento vzdelávací program najmä od škôl a škôlok a stále väčší záujem majú aj firmy a súkromný sektor. 

Tím Saplinq s Oslo Pride, FRI a Skeiv Ungdom v ich spoločnej kancelárii v Osle.

Stretli sme sa tiež s ľuďmi zo Skeiv Ungdom (queer mládež), ktoré/í sa podieľajú na spomínanom vzdelávacom programe „Pink competency“ a prevádzkujú aj linku podpory pre LGBT+ mládež, kde sa môžu poradiť so svojimi rovesníkmi/čkami, ktoré/í ich nasmerujú ďalej na psychologickú alebo inú formu podpory. FRI tiež organizuje rôznorodé aktivity cez študentské skupiny, mládežnícke skupiny, športové iniciatívy, podporné skupiny pre „late bloomers“, dáva priestor aj S&M komunite, lesbickým matkám, dúhovým rodinám a dokonca aj nadšencom flamenca!

Bolo pre nás úžasné zblízka vidieť tak dobre prepojenú sieť LGBT+ organizácií, ktoré sa neváhajú spájať sa pre spoločné ciele a spolupracovať pri budovaní queer prítomnosti i budúcnosti vo svojej krajine. A robia to veľmi úspešne. Nórsko je dnes jednou z najlepších i najbezpečnejších krajín pre queer ľudí. To však neznamená, že sú na konci cesty nevyhnutného progresu. Naopak, počas našej návštevy zaznievali aj nedostatky a výzvy, pred ktorými queer hnutie v Nórsku stojí a musí sa s nimi popasovať. Či už je to väčšia viditeľnosť a prijatie trans a nebinárnych ľudí, duševné zdravie mládeže a šikana, ale aj zákonné uznanie nebinárnych ľudí a rodu. Intersex deťom totiž dodnes pri narodení pripisujú rod, čo môže zahŕňať aj medicínske zákroky (podobne ako na Slovensku). Isto aj pri týchto výzvach pomôže nórsky princíp spravodlivosti, rovnosti a solidarity, ktorý je v tamojšej spoločnosti taký prirodzený. 

Takmer celá naša delegácia na streche kancelárií Oslo Pride v ich komunitnej záhradke s ich novou riaditeľkou.

Z Nórska sme si späť domov priniesli víziu toho, akú spoločnosť chceme budovať na Slovensku a množstvo inšpirácie, ako to dosiahnuť. Nórsky model spravodlivej a solidárnej spoločnosti, ktorá nielenže nezabúda na queer ľudí, ale aktívne ich prijíma a podporuje, totiž funguje. I keď je veľmi pravdepodobné, že na Slovensku to ešte bude nejaký čas trvať a Nórsko malo pred nami minimálne 40 rokov náskok, dokážeme to. A to aj vďaka partnerstvám, aké máme s Oslo Pride, a priateľstvám s výnimočnými ľuďmi, ktorým patrí vďaka za to, že nás tak srdečne prijali, sprevádzali a prejavili nám azda typickú nórsku pohostinnosť. Ďakujeme, že ste na tejto ceste s nami. Vzájomná solidarita nás posúva vpred a len spoločne dokážeme uspieť. 

Text: Alexandra Demetrianová, Koordinátorka kampaní Saplinq

Titulné foto: Oslo Pride

Vzdelávaciu cestu do Osla sme v Saplinqu absolvovali vďaka podpore Active Citizens Fund v rámci projektu „Stratégie vyrovnávania sa s dopadmi pandémie Covid-19 na LGBT+ organizácie a komunity“. Projekt Stratégie vyrovnávania sa s dopadmi pandémie Covid-19 na LGBT+ organizácie a komunity je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.