Novinky PRIDE Košice

Pozývam ťa (nielen) na workshop o intersexualite

Pozývam ťa (nielen) na workshop o intersexualite

Týždeň sprievodných podujatí PRIDE Košice 2017 je vo svojej druhej polovici a poviem vám, bola to zatiaľ dosť divoká jazda. Veľmi príjemný otvárací deň sme vyležali na kúpalisku Červená hviezda, pokračovali sme v pondelok zaujímavou diskusiou o tom, ako sa nám na východe žije. V nechali sme sa inšpirovať Panti Bliss a jej energia nás poháňala potom v utorok na výlete na Bukovec.

Za všetko ešte spomeniem predstavenie brožúry „Bezpečne v komunite. Inšpiratívny sprievodca svetom LGBT+ mladých ľudí ich vlastnými očami“, ktorú mladí LGBT+ ľudia zostavili pod odborným dohľadom ako súbor príbehov a stratégií na prekonávanie nepriaznivých životných situácií, ktoré sa spájajú s LGBT+ identitou. Brožúru, ktorá je výstupom projektu Queer-Ty, čoskoro zverejníme (ešte prechádza jazykovou úpravou), sleduj preto naše stránky.

Na čo sa ešte teším? Na jedinečný workshop o intersexualite a o organizovaní LGBT+ mládeže

Okrem samotného festivalu a sprievodu v sobotu sa totiž v piatok uskutoční historicky prvý workshop o intersexualite na Slovensku. Od 14:00 ho vo Fabricafé povedie intersexuálny aktivista z Rakúska, Tinou Ponzer. Zhruba dvojhodinový workshop bude v anglickom jazyku bez tlmočenia a bude určený všetkým, ktorí sa chcú o intersexualite dozvedieť viac – aktivistkám, učiteľom, soc. pracovníčkam i bežným ľuďom. Predchádzajúce znalosti o téme nie sú potrebné, vstup je zdarma, k dispozícii bude drobné občerstvenie.

Viac o workshope

O 12:00 mu bude v piatok predchádzať workshop o organizovaní a budovaní komunity LGBT+ mládeže. Povedie ho lektor z USA, Mustafa Sullivan, riaditeľ LGBTQ centra pre mládež v Bronxe, NY. Zároveň je výkonným riaditeľom FIERCE, organizácie, ktorá vychováva budúcich lídrov spomedzi mladých lesieb, gejov, bisexuánlych, transrodových a queer osôb (LGBTQ) inej farby v New Yorku. Na workshope sa budeme zameriavať na stratégie, ako sa organizovať na škole i mimo nej. Workshop bude taktiež zadarmo, v angličtine bez tlmočenia a s občerstvením.

Srdečne ťa pozývam!

Celý program sprievodných podujatí

Udalosť samotného sprievodu a festivalu v sobotu

PRIDE Košice môžeš podporiť