Spektrum rodu je veľmi široké a zahŕňa množstvo identít. S niektorými z nich ste sa mali možnosť zoznámiť v našom predošlom článku. Teraz vám prinášame zoznam tých najznámejších nebinárnych identít aj s príslušnými vlajkami.

Arodová vlajka 

Arodový človek sa neidentifikuje so žiadnym rodom. Arodovú vlajku vytvorila v roku 2014 arodová osoba Salem Fontana. 

Vlajka sa skladá zo siedmych pruhov, v kombinácii čiernej, sivej, bielej a bledozelenej farby. Čierne a biele pruhy symbolizujú úplnú absenciu rodu. Sivá farba zahŕňa ľudí, ktorí sú čiastočne arodoví (demiarodoví). Zelený pruh patrí  nebinárnym identitám. Podľa slov autora  je zelená farba zároveň inverznou farbou k fialovej, ktorá sa používa na vyjadrenie kombinácie mužského a ženského rodu – obrátenie teda predstavuje negáciu tohto konceptu. 

Birodová vlajka

Birodový človek má dve odlišné rodové identity. Tieto identity sa môžu striedať alebo ich dotyčná osoba môže zažívať súčasne. 

Originálna birodová vlajka sa skladá zo siedmych pruhov – dvoch ružových, dvoch bledofialových, dvoch modrých a jedného bieleho. Táto vlajka je v súčasnosti kontroverzná, keďže jej autorka Natalie Phox ju pôvodne vytvorila ako symbol pre intersex ľudí a mala znázorňovať „ľudí, ktorí majú obe pohlavia“. Keďže sa táto vlajka neujala ako oficiálna intersex vlajka a viacerí birodoví ľudia sa s ňou nezhodujú, bolo vytvorených niekoľko alternatív.

Originálna birodová vlajka

Alternatívna birodová vlajka

Alternatívna birodová vlajka

Demirodové vlajky

Demirodový človek sa s určitým rodom identifikuje iba čiastočne. (Predpona DEMI je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená „čiastočný“.) Demirodovú vlajku (a takisto aj demigirl a demiboy vlajky) vytvorila v roku 2014 arodová osoba Salem Fontana.

Vlajka sa skladá zo siedmych pruhov – štyroch sivých, dvoch žltých a jedného bieleho. Sivé pruhy sú symbolom čiastočnej povahy rodu. Žltá je farbou pre nebinárne identity. Biely pruh predstavuje rodovú neutralitu alebo spochybňovanie a zmenu rodu. 

Niektorí ľudia túto vlajku používajú aj v spojení s deminebinárnou identitou. Keďže demirodové identity sú často automaticky brané ako nebinárne, pojem deminebinarita nie je tak často používaný. To však samozrejme neznamená, že by jeho používanie bolo nesprávne.

Demirodové spektrum zahŕňa množstvo identít. Každá rodová identita môže mať svoju demi verziu, v ktorej je čiastočne, ale nie úplne spojená s daným rodom. Medzi najznámejšie demirodové identity patrí:

Demiboy (v preklade demichlapec) je osoba, ktorej rodová identita je iba čiastočne mužská. Môže, ale nemusí sa identifikovať aj s iným rodom. Môže tiež definovať svoju identitu ako hlavne mužskú a zároveň arodovú, či inak nebinárnu. 

Vlajka sa skladá zo siedmych pruhov – štyroch sivých, dvoch bledomodrých a jedného bieleho. Odtiene sivej symbolizujú čiastočnú povahu rodu. Bledomodré pruhy sú symbolom mužskosti a biela je farbou rodovej neutrality alebo spochybňovania a zmeny rodu.  

Demigirl (v preklade demidievča) je osoba, ktorej rodová identita je iba čiastočne ženská. Môže a nemusí sa identifikovať s iným rodom. Môže tiež definovať svoju identitu ako hlavne ženskú a zároveň arodovú, či inak nebinárnu.

Vlajka sa skladá zo siedmych pruhov – štyroch sivých, dvoch ružových a jedného bieleho. Sivé pruhy symbolizujú čiastočnú povahu rodu. Ružová farba predstavuje ženskosť. Biely pruh je symbolom rodovej neutrality alebo spochybňovania a zmeny rodu.  

Genderqueer vlajka

Genderqueer je zastrešujúcim pojmom pre všetky rodové identity, ktoré sa vymykajú z klasického binárneho systému (muž a žena). Narozdiel od už existujúceho pojmu „nebinárnosť“ je genderqueer identita oveľa viac politická. 

Pojem genderqueer sa začal používať v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia (približne dekádu predtým, ako sa začal používať pojem „nebinárnosť“) hlavne v aktivistických kruhoch. Jeho pôvodný význam bol doslova queer (divný) rod a zahŕňal všetkých ľudí, ktorí svoju rodovú identitu či rodový prejav nepotrebovali alebo nechceli definovať.

Genderqueer je termín, ktorý nesie nenormatívne a antiasimilačné konotácie queer hnutia a uplatňuje ich viac na rod ako na sexualitu. Celý koncept genderqueer ide priamo proti domnienke, že teplá komunita je exkluzívnym klubom, a namiesto toho ju vníma ako farebnú, rozmanitú a nekonečne sa meniacu. Neexistujú teda žiadne „podmienky“, ktoré niekto musí spĺňať, aby sa mohol týmto termínom označovať. Tak isto, ako je to aj so samotným termínom queer, aj pojem genderqueer môže byť vnímaný ako kontroverzný práve pre to, aký je široký a inkluzívny. 

Treba si však uvedomiť, že boj o exkluzívnosť LGBT+ komunity je bojom hlavne veľmi privilegovaných bielych LGBT+ ľudí, pre ktorých je najpodstatnejšia asimilácia a neviditeľnosť v spoločnosti. Inkluzívne queer hnutia bojujú práve za tých z nás, ktorí nemajú možnosť alebo nechcú splynúť s cisheteronormatívnou spoločnosťou a tým pádom bojujú za nás všetkých. K rovnosti sa totiž nedostaneme tým, že prestaneme byť viditeľní, dosiahneme ju práve bojom za tých „najčudnejších“ z nás.

Vlajku vytvorila genderqueer osoba Marilyn Roxie v roku 2011. Skladá sa z troch pruhov – fialového, bieleho a zeleného. Fialová je farbou androgýnie (ľudí, ktorí sa identifikujú s kombináciou muža a ženy). Biely pruh reprezentuje arodovú komunitu. Zelená patrí nebinárnym identitám.

Rodovo fluidná vlajka

O rodovo fluidnom človeku hovoríme, ak sa jeho rodová identita mení. Rodovo fluidní ľudia môžu tieto zmeny pociťovať a prejavovať rôzne. Rodovo fluidný človek môže zmeny vo svojom rode pociťovať pravidelne aj nepravidelne, často alebo aj s dlhými rozostupmi, náhle aj postupne. Rodovo fluidný človek môže pravidelne striedať svoj rodový prejav, preferované meno či zámená podľa toho, čo mu je v tom momente najpríjemnejšie. Môže to však byť aj niekto, koho rodový prejav, meno či zámená sa nemenia, zatiaľ čo vnútorné prežívanie vlastného rodu áno. Jediné, čo majú skutočne všetci rodovo fluidní ľudia spoločné, je to, že svoj rod nevnímajú ako statický, ale ako fluidný, čiže pestrý a meniaci sa.

Vlajku navrhla rodovo fluidná osoba JJ Poole v roku 2012. Skladá sa z piatich pruhov – ružového, bieleho, fialového, čierneho a modrého. Ružová farba symbolizuje ženskosť. Biely pruh reprezentuje všetky rody. Fialová predstavuje kombináciu mužskosti a ženskosti. Čierna je farbou arodovosti a modrý pruh symbolizuje mužskosť.

Panrodová vlajka

Panrodový človek je človek, ktorý sa identifikuje so všetkými rodmi.
(Grécka predpona PAN v preklade znamená všetko.) Vlajku navrhol brazílsky umelec a bloger Cari Rez Lobo, ktorý sám patrí k panrodovým ľuďom. 

Vlajka sa skladá zo siedmych pruhov, ktoré sú v odtieňoch žltej, svetločervenej, svetloružovej a bielej farby. Žlté pruhy symbolizujú všetky rody mimo binárneho spektra mužov a žien. Svetločervená je farbou prechodu medzi mužským a ženským rodom. Svetloružová farba vyjadruje kombináciu binárnych rodov (mužov a žien). Biely pruh je symbolom kombinácie všetkých rodov. 

Titulné foto: Dorieo

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!