Novinky PRIDE Košice

Koľko pohlaví existuje?

Kolko pohlavi

Otázka, ktorá v súčasnosti stále vzbudzuje vášne a rozdeľuje spoločnosť. Pohlavie, rod a orientácia predstavujú tri rozdielne veci. Ozývajú sa názory, že témy tykajúce sa rodu, pohlavia, orientácie sú len akousi liberálnou propagandou. V skutočnosti ide o vedou podložené fakty, získané rokmi výskumu a štúdií. 

Pohlavie

Trans aktivista Christián Havlíček pre Teplú vlnu vysvetlil, čo je to pohlavie: „Pohlavie predstavuje biologické charakteristiky, ako sú genitálie, chromozómy či hladina hormónov.“ Na základe pohlavia rozdeľujeme ľudí na ženy a mužov.

Nie všetci ľudia však zapadajú do týchto dvoch kategórií. Intersex ľudia sú toho dôkazom, keďže sa sa narodili s mužskými aj ženskými pohlavnými charakteristikami. Môžu zvonku vyzerať ako chlapec alebo dievča, ale zároveň môžu mať reprodukčné orgány opačného pohlavia. Svoju identitu priblížila intersexuálka Emily slovami: „Som dievča, ktoré má semenníky a XY chromozómy (typické pre mužov).“ 

Rod a rodová identita

Rod a rodová identita nie sú to isté čo pohlavie. Pohlavie určujeme pri narodení na základe biologických znakov, najčastejšie podľa tvaru genitálu. Rod je však kultúrna kategória, je to súbor spoločenských pravidiel, ktoré sa spájajú so ženskosťou a mužskosťou. Ako nám vysvetlila Zara Kromková z centra Prizma, rod predstavuje súhrn viacerých vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov, možu to byť spoločensko-kultúrne aspekty, geo-kultúrny priestor a sociálne konštrukty typické pre tú ktorú spoločnosť. To znamená, že spoločnosť ovplyvňuje naše predstavy o tom, ako by sa dievčatá a chlapci mali správať, vyzerať či myslieť.

Foto: Pixabay

Rodová identita je to, ako vnímame sami seba v rámci mužsko-ženského sveta. Christián Havlíček pre TEDx vysvetlil: „Rodová identita je to, kým sa človek cíti byť, ako sa identifikuje – ženou, mužom, niekde na pomedzí týchto kategórií alebo mimo nich.“ Napríklad, človek môže mať pri narodení uvedené biologické pohlavie ženy, ale vnútorne sa cíti ako muž. Alebo opačne. Inporadňa upresňuje: „Ak je biologické pohlavie v súlade s vnútorným pociťovaním, t. j. narodil som sa ako muž a cítim sa ako muž, hovoríme o cisrodovom človeku. Ak biologické pohlavie nie je v súlade s vnútorným pociťovaním, t. j. narodil som sa ako muž, ale cítim sa ako žena (alebo naopak), hovoríme o transrodovom človeku.“ V prípade, že sa ľudia vnútorne necítia byť ani mužom, ani ženou hovoríme o rodovo nebinárnych ľuďoch.

Orientácia

Orientácia prestavuje našu romantickú, sexuálnu a emocionálnu príťažlivosť k iným ľudom. Napríklad, ak sa identifikuješ ako heterosexuál, pociťuješ príťažlivosť k ľudom opačného pohlavia či rodu. Keď sa identifikuješ ako gay alebo lesba, fyzickú a emocionálnu príťažlivosť prežívaš k ľudom rovnakého rodu či pohlavia. Bisexuálni ľudia cítia príťažlivosť k ženám aj mužom, zatiaľ čo pansexuáli prežívajú príťažlivosť voči ľuďom bez ohľadu na ich pohlavie alebo rodovú identitu a ani ich vôbec nevnímajú.

Text: Laura Lišková

Foto: Pixabay

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!