Dobrá rada, Trends

Zámená nie sú strašiak, výmysel ani otázka preferencií. Tento článok vám pomôže pochopiť, prečo na nich záleží

Prečo je používanie správnych zámen dôležité? Ako otvoriť debatu o zámenách a čo robiť, ak sa náhodou pomýlime? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky si stručne zhrnieme v tomto článku.

Kým sa k tomu dostaneme, vysvetlíme vám, prečo upúšťame od termínu „preferované“ zámená, s ktorým ste sa už určite stretli

Pri zámenách sa totiž nejedná o žiadnu preferenciu. Zámená sú jedným z nástrojov jazyka, ktorým dávame najavo svoju identitu. Slovo „preferované“ môže budiť mylný dojem, že transrodoví a nebinárni ľudia svoju identitu len predstierajú, performujú.

Prečo na zámenách záleží?

Používanie správnych zámen vyjadrujeme človeku rešpekt a vytvárame inkluzívne prostredie, v ktorom sa každý človek môže prejaviť vo svojej jedinečnosti. 

Označovanie nesprávnymi zámenami sa zväčša týka oslovovania transrodových a rodovo nekonformných ľudí. 

Neochota naučiť sa používať ich zámená, resp. schválne používanie nesprávnych zámen hlasno vypovedá o nerešpektovaní, ba priam popieraní ich identity. Človek, ktorý sa takto správa, dáva o sebe znať, že na dôstojnosť iných nedbá.

Nepredpokladajme, radšej sa pýtajme

Neviete, aké zámená človek používa, a váhate, ako sa to opýtať? 

Pri predstavovaní sa povedzte, aké sú vaše zámená. Týmto jednoduchým spôsobom vytvoríte bezpečné prostredie a dáte človeku najavo, že rešpektovanie jeho identity a jeho dôstojnosť vám nie sú ukradnuté. 

Nie ste si istí, či používate správne zámená u človeka, s ktorým sa poznáte už dlhšie?

Otvorte túto tému vy, možno si len nie je istá, či vo vás nájde rešpekt. Dajte mu vedieť, že ste na jeho strane. Lepšie raz sa spýtať, ako 100-krát použiť nesprávne zámená, hoc nevedomky.

Zámená sa týkajú nás všetkých

Možno nie ste ako cisrodoví ľudia zvyknutí, uvádzať pri predstavovaní sa svoje zámená či rozprávať sa o nich, nevidíte na to dôvod alebo vás to otravuje.

Uvedomte si, že používanie zámen, ktoré korešpondujú s vašou rodovou identitou pripísanou pri narodení, je privilégium založené na predpoklade, hoci správnom, ale stále na predpoklade.

A keďže základom používania správnych zámen je nepredpokladať, ako lepšie reflektovať toto privilégium, než uviesť svoje zámená aj napriek tomu, že ich ľudia predpokladajú správne?

Čo robiť, keď sa pomýlim?

Mýliť sa je ľudské, z jednej chyby netreba robiť vedu. Ospravedlňte sa, opravte sa a pokračujte v debate. Nemusíte sa zdĺhavo obhajovať, nerobte situáciu o sebe. Dajte si však záväzok, že spravíte všetko preto, aby sa to stalo poslednýkrát. Nechcete predsa, aby sa vaše opakované chyby premenili na neochotu naučiť sa používať správne zámená. 

Čo ak počujete, že niekto iný užíva na človeka, o ktorom sa rozprávame, nesprávne zámená?

Ozvite sa! Upozornite na chybu, uveďte, aké zámená človek používa, a poproste, aby ich ten, kto sa pomýlil, používal.

Nebinárna príručka

Uvedomujeme si, že kým užívanie zámen „on, ona“ binárne transrodových ľudí  je pomerne jednoduché, užívanie zámen „ono, oni/ich“ rodovo nekonformných ľudí je zložitejšie. 

Dobrou správou je, že je to len otázka zvyku a troškou tréningu sa to naučí každý, kto chce. Skvelou pomôckou vám môže byť „Nebinárna príručka“, ktorú napísalo Vic Vargicovie.   

Medzinárodný deň zámen

Tretiu stredu v októbri si od roku 2018 pripomíname Medzinárodný deň zámen. Jeho hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o zámenách a ich význame pre človeka a jeho dôstojnosť. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby sa v spoločnosti stalo zdieľanie a rešpektovanie zámen samozrejmosťou.

Za týmto dňom stoja Shige Sakurai (oni/ich), ktorí v roku 2018 založili stránku mypronouns.org (dnes pronouns.org). Malá zaujímavosť z ich života – sú prvou osobou, ktorej bol v USA vydaný vodičský preukaz s rodovým markerom X.  

Ako si tento deň pripomíname?

Šírenie povedomia počas tohto dňa sa deje predovšetkým online. Počas Medzinárodného dňa zámen v roku 2019 bol #pronounsdays celosvetovo najpoužívanejším hashtagom na sociálnej sieti Twitter – použitý bol približne 500 miliónkrát. 

Okrem toho má tento deň aj komunitnú povahu. Miestne LGBTI+ organizácie a komunitné centrá organizujú rôzne podujatia – od výstavy umenia v Holandsku cez krátke dokumentárne videá v Anglicku po sériu fotiek a svedectiev v Slovinsku.

Pripravila: Petra Kmecová