Trends

Deň solidarity s intersex ľuďmi – 8. november: Vysvetľujeme 9 najčastejších mýtov o intersex ľuďoch

Intersex ľudia sú azda najviac prehliadanou skupinou v rámci LGBTI+ komunity. Napriek tomu, že ich nie je až tak málo, akoby sa mohlo zdať, informáciám o nich, ich prežívaní a výzvach, ktorým denno-denne čelia, nie je venovaný dostatočný priestor. A keďže informácií o intersex ľuďoch je v spoločnosti málo, vzniká obrovský priestor na šírenie neprávd, hoaxov a dezinformácií. 

Z tohto dôvodu sme si pre vás pri príležitosti Dňa solidarity s intersex ľuďmi pripravili článok, ktorý upozorňuje na najčastejšie mylné informácie o intersex ľuďoch a zároveň ich uvádza na pravú mieru. 

1. Mýtus: „Každý človek sa rodí ako muž alebo žena.”

Realita: Nie každému dieťaťu je možné hneď pri narodení určiť pohlavie. 

Na svete žijú milióny ľudí, ktorých pohlavné charakteristiky (genitálie, gonády, hormóny, reprodukčné orgány, a/alebo chromozómy) nespadajú jednoznačne do kategórie muž ani do kategórie žena. Medicína eviduje približne 40 rôznych variácií týchto pohlavných charakteristík – takže ani dvaja intersex ľudia sa nemusia potýkať v živote s rovnakými situáciami spojenými s tým, že sú intersex. 

Detí, ktorým nie je pri narodení možné určiť jednoznačne pohlavie, sa rodí približne 2 %. 

2. Mýtus: „Byť intersex je veľmi zriedkavé.”

Realita: Byť intersex nie je až tak zriedkavé, akoby sa mohlo zdať.

Podľa prieskumu ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch je približne 1,7 % populácie intersex. S prihliadnutím na to, že o intersex ľuďoch máme všeobecne málo zozbieraných dát, nie každý sa prihlási k svojej intersex identite a mnoho ľudí ani nevie, že je intersex – toto číslo môže byť reálne vyššie. 

Ak poznáte niekoho s ryšavými vlasmi alebo dvojčatá, štatisticky je veľmi pravdepodobné, že poznáte aj intersex človeka (len o tom neviete). 

3. Mýtus: „Intersex je stav, ktorý je nutné medicínsky napraviť.”

Realita: Intersex predstavuje prirodzenú variáciu pohlavných znakov a nie vždy sú nutné medicínske zásahy. 

Medicínska prax, pri ktorej intersex novorodenci podstupujú chirurgické úkony s cieľom “napraviť” ich intersex charakteristiky, sú žiaľ stále veľmi časté. Rodičia a lekárky/lekári určia, aký bude pripísaný rod dieťaťa a tomu prispôsobia následne jeho telo. Nezriedka sa o tom intersex človek dozvie až v dospelosti, alebo na to príde náhodou pri inom lekárskom vyšetrení. 

Mnoho týchto zákrokov je z medicínskeho hľadiska neopodstatnených a intersex ľuďom často spôsobujú trvalé následky. 

Aby sme sa vyhli zbytočnému utrpeniu, deťom by mala byť ponechaná telesná integrita a autonómia, a právo na určenie vlastnej rodovej identity – mali by dospieť, spoznať prežívanie svojej identity a na základe toho sa neskôr v živote rozhodnúť, či majú o nejakú zdravotnú starostlivosť  záujem. 

4. Mýtus: „Intersex ľudia sú transrodoví ľudia.”

Realita: Byť transrodový a byť intersex sú dve rôzne veci, ktoré navzájom nesúvisia. 

Pohlavné charakteristiky človeka nemajú nič spoločné s tým, ako vnímame svoju rodovú identitu. 

Intersex človek môže byť zároveň aj transrodový, no rod a pohlavie sú kategórie, ktoré existujú nezávisle na sebe. Intersex človek môže byť heterosexuálne orientovaný, gej, lesba, bisexuálne alebo asexuálne orientovaný, muž, žena, rodovo fluidný človek, nebinárny človek atď. 

Intersex ľudia – tak ako aj transrodoví ľudia – by mali mať možnosť určiť si vlastnú rodovú identitu a nebyť nútení žiť v telách alebo prijať rodovú identitu určenú iným človekom (rodič, lekárka/lekár), v ktorej sa necítia komfortne a autenticky.

5. Mýtus: „Intersex ľudia majú obe pohlavia.”

Realita: Pohlavie človeka nie je definované len pohlavnými orgánmi.

Hovoriť teda o intersex ľuďoch ako o “obojpohlavných” je nesprávne a zároveň ubližujúce a dehumanizujúce. Medzi pohlavné charakteristiky, ktoré u človeka určujú pohlavie patria aj gonády, reprodukčná sústava, hormóny a chromozómy. Variácií týchto pohlavných charakteristík u intersex ľudí je približne 30-40. 

Mylné tvrdenie, že intersex ľudia majú obe pohlavia, vychádza z biológie – existujú totiž živočíchy, ktoré sú obojpohlavné – hermafroditické – a majú funkčné obe pohlavné sústavy (samčiu aj samičiu). Avšak u človeka takýto stav nikdy nenastáva (buď má funkčnú jednu pohlavnú sústavu, alebo je neplodný). 

Pozn. pejoratívny výraz “hermafrodit” na označenie intersex ľudí nikdy nepoužívame. 

6. Mýtus: „Intersex ľudia sú nebinárni a chcú v dokladoch kolónku tretie pohlavie.”

Realita: Rodová identita intersex ľudí je rôzna (mužská, ženská, nebinárna, rodovo-fluidná atď.)

Byť intersex automaticky neznamená, že človek má nebinárnu rodovú identitu. 

Niektoré krajiny legislatívne smerujú k vytvoreniu tretej kategórie v identifikačných dokladoch (s označením napr. “X”), čo ale môže byť pre intersex ľudí kontraproduktívne a môže to vytvárať tlak na rodičov, aby ich deti podstúpili “normalizačné” operácie (a tomuto označeniu sa vyhli – pretože každé preukázanie sa dokladom znamená nútený coming-out). 

Ľudskoprávni aktivisti a aktivistky, ktorí sa venujú právam intersex ľudí, lobujú skôr za úplné zrušenie kolónky “pohlavie” (resp. rod) v identifikačných dokladoch (čím by sa problém vyriešil pre všetkých, aj nebinárnych ľudí). 

7. Mýtus: „Intersex ľudia nemôžu mať deti.”

Realita: Pohlavné charakteristiky sa u intersex ľudí líšia

To následne vplýva na to, či deti mať môžu alebo nie. Nie všetci intersex ľudia sú neplodní – u niektorých je reprodukčná funkcia zachovaná. Neplodnosť je ale pre mnohých intersex ľudí bolestivá životná skúsenosť. Preto prosím rešpektujte, že ide o veľmi intímnu tému, ktorú nie je vhodné otvárať bez súhlasu človeka, ktorého sa týka. 

8. Mýtus: „Akonáhle sa dieťa narodí, je jasné či je alebo nie je intersex.”

Realita: Nie vždy je pri narodení možné rozpoznať, či je dieťa intersex.

V niektorých prípadoch je možné určiť, že dieťa je intersex ihneď po narodení na základe anatómie genitálií, ale u mnohých intersex ľudí je to komplikovanejší proces. Niektorí ľudia prídu na to, že sú intersex počas dospievania, keď sa u nich začnú objavovať sekundárne pohlavné znaky, alebo v dospelosti, iní na to nemusia prísť vôbec – pretože ich pohlavné charakteristiky sú odlišné len minimálne, resp. nie sú viditeľné zvonka. 

9. Mýtus: „Nepodstúpenie tzv. normalizačných operácií alebo nedefinovanie pohlavia povedie u intersex ľudí k psychickým problémom.”

Realita: Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by toto tvrdenie potvrdila.

Naopak čoraz viac intersex ľudí verejne hovorí, že takéto zákroky nepodstúpili a aj bez nich vedú zdravé, naplnené a spokojné životy.

Avšak škodlivý dopad “normalizačných” operácií na fyzické a psychické zdravie intersex ľudí, ktorí takéto zákroky podstúpili v ranom detstve, je zdokumentovaný dôkladne.

Pripravil: Manu Kościuszko