Novinky PRIDE Košice

„A milovať budeš blížneho svojho… “ – Miluje Boh aj queer kresťanov?

dúhoví kresťania

Na prvý pohľad dva svety, ktoré sú vraj nezlúčiteľné. Queer kresťania a kresťanky ale vyvracajú tento predsudok. Sú presvedčení, že kresťanstvo a LGBT+ téma si neprotirečia. Dúhoví veriaci sa modlia, radujú a smútia ako všetci ostatní kresťania, ich život je len o trochu viac dúhový.

Slovensko je krajinou, v ktorej je vplyv kresťanstva a cirkvi stále viditeľný. K odkazu Ježiša Krista sa u nás hlási až 75 % ľudí. Katolícka cirkev je najpočetnejším kresťanským spoločenstvom, no ich postoj k LGBT+ ľuďom nie je najpriaznivejší. Podľa stanoviska katolíckych biskupov v prípade homosexuality „ …ide o dôsledok istých nepriaznivých príčin alebo životných okolností, či už zavinených alebo nezavinených. Homosexualita sa nechápe ako Boží úmysel s človekom v pláne stvorenia.“

Depresia, pocity viny alebo úzkosti sprevádzajú queer veriacich pre odmietavý postoj ostatných bratov a sestier. Útočisko  a pevnú pôdu pod nohami môžu nájsť v združení SIGNUM – Dúhoví kresťania, kde môžu otvorene prežívať vieru aj sexuálnu či rodovú identitu. Cieľom SIGNUM je obhajovať záujmy LGBT+ veriacich, vytvárať pre nich bezpečný priestor, v ktorom môžu duchovne a osobnostne rásť. Na rozdiel od učenia viacerých kresťanských cirkví, dúhoví kresťania prísne odmietajú tzv. konverzné terapie a vnímajú sexualitu ako Bohom daný a požehnaný dar, ktorý možno v zodpovednej slobode a partnerskej láske užívať.

Zdroj: FB SIGNUM – Dúhoví kresťania

Väčšiu časť histórie mali kresťanské cirkvi negatívny postoj k LGBT+ ľudom a tento názor pretrváva u mnohých z nich dodnes. Katolícka cirkev v minulosti  prenasledovala homosexuálnych ľudí a homosexualne „správanie“ považuje naďalej za hriech. V posledných rokoch viacerí katolícki predstavitelia prejavili pozitívnejší postoj ku queer ľuďom. Jedným z príkladov týchto zmien je aj samotný pápež  František, ktorý vyslovil podporu registrovaným partnerstvám. Označil LGBT+ ľudí za „deti Boha“, ktoré majú právo na rodinu. Naďalej však zastáva názor, že LGBT+ ľudia nemôžu uzatvárať manželské zväzky. Zostava preto otázne, či tieto navonok progresívne kroky hlavy katolíckej cirkvi predstavujú skutočný progres alebo sú iba ilúziou zmeny.

V prípade katolíckej cirkvi na Slovensku zatiaľ nevidno priateľskejší prístup k LGBT+ komunite, práve naopak. Homosexualitu odmietajú a dokonca podporili organizácie, ktoré poskytujú  tzv. konverzné terapie pre homosexuálnych alebo transrodových ľudí. Hoci podobný prístup prevláda aj u iných cirkví, začínajú sa objavovať farári a farárky, ktorí otvorene podporujú LGBT+ ľudí. Jednou z nich je evanjelická farárka Anna Polcková, ktorá vystúpila s príhovorom na Dúhovom Pride Bratislava 2020: „Chcem hovoriť za vás, lesby, gejovia, bisexuáli, transrodoví ľudia, ktorí ste presvedčení, že o tom, akí ste sa narodili a koho milujete, musíte mlčať, inak riskujete zahanbenie, ponižovanie, šikanu. Za to, že ste umlčiavaní programovo, systematicky a dokonca v mene Božom, sa hanbím. Považujem to za nespravodlivé. Neláskavé. Považujem to za porušenie najdôležitejšieho prikázania – prikázania lásky.“ 

Farárka Anna Polcková | Foto: Dúhový PRIDE Bratislava

Anna Polcková nebola jediná, ktorá prejavila nesúhlas s „tradičným“ učením cirkvi. Evanjelicky kaplán Jakub Pavlús sa dostal do konfliktu s biskupmi pre otázku, či je manželstvo zväzok muža a ženy. Podľa Pavlúsa ide o „…zväzok, ktorý uzatvárajú dve dospelé svojprávne osoby na základe slobodného rozhodnutia a doživotného sľubu vzájomnej vernosti a lásky.“ Výsledkom rebelovania proti učeniu cirkvi bolo ukončenie pracovnej zmluvy pre Jakuba Pavlúsa.

Anna Polcková dostala odkaz od evanjelických biskupov, že „… ak cíti potrebu súčasnú prax cirkvi neustále komentovať a kritizovať smerom na verejnosť… “, mala by zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v duchovnej službe. V opačnom prípade by jej počínanie mohlo byť považované za disciplinárne previnenie. Našťastie od podpory LGBT+ neustúpila, v rámci jej zboru dokonca zriadili telefonickú linku pre dúhových kresťanov.

Anna Polcková a Jakub Pavlús sú len jednými z mnohých veriacich, ktorí dokazujú, že byť kresťanom znamená milovať všetkých. Cirkev nás občas presvedčia, že konflikt sa nachádza medzi kresťanstvom a queer ľuďmi. Mnoho kresťanov to odmieta a tvrdí, že Boh miluje všetkých takých, akí sú. Je teda konflikt medzi kresťanstvom a LGBT+ ľuďmi reálny? Alebo je len umelo živený časťou biskupov, ktorí majú potrebu viesť svoju krížovú výpravu proti queer ľuďom?  V Biblii sa totiž píše: „ …a Boh stvoril človeka na svoj obraz…“.

Text: Laura Lišková

Úvodné foto: Orientedtofaith.com

_

Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!