Novinky PRIDE Košice

Nie pomoc, ale mučenie – to je konverzná terapia, ktorú podporili biskupi

Homosexualita sa nedá vyliečiť, pretože to v prvom rade nie je choroba. Na tom sa zhodnú odborníci a odborníčky z celého sveta. Napriek tomu sa aj v 21. storočí nájdu organizácie, ktoré ponúkajú „liečbu” pomocou tzv. konverznej terapie. Táto metóda má často katastrofálne následky a preto ich postupne množstvo krajín stavia mimo zákon. No a potom tu je Slovensko…

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) propagovala konferenciu, ktorú počas víkendu organizovala Medzinárodná federácia pre slobodu voľby terapie a sprevádzania (IFTCC). „Slobody, práva a sebaurčenie. Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu,” tak znie jej názov, za ktorý sa skrýva práve spomínaná konverzná terapia. 

Konferenciu ostro kritizovala Liga za duševné zdravie. „Sexuálna orientácia je biologická, predurčená súhrou genetických faktorov a vnútromaternicového prostredia, nie je osobnou voľbou, vedomou ani nevedomou, človeka. Neexistuje žiadny vierohodný výskum, podľa ktorého by rané zážitky či traumy ovplyvňovali sexuálnu orientáciu človeka. Preto neexistuje žiadna psychoterapia, ktorá by mohla sexuálnu orientáciu človeka zmeniť,” píše vo svojom stanovisku Liga za duševné zdravie. „Všetky takéto snahy sú hrubým zásahom do identity človeka a jeho duševného zdravia, navyše ho môžu závažne poškodiť. Žiadna takáto forma terapie nie je u nás ani v Európe uznaná za formu psychoterapie,” dodáva.

Ilustračné foto: Alex Michelčíková

KBS však na svojej stránke tvrdí, že išlo o vysoko odbornú a zároveň ľudskú konferenciu, ktorá priniesla aktuálne poznatky odborníkov v oblasti medicíny, psychológie a pastorácie. Je to vôbec možné?

Svetoví odborníci sa zhodujú, že sexuálna orientácia sa nedá vyliečiť ani zmeniť. Podobné terapie sú nebezpečné a často spôsobujú vážne poruchy a problémy u detí aj dospelých. Takéto stanovisko má Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Americká psychiatrická asociácia (APA) či Americká akadémia pediatrov (AAP). Taktiež Európska komisia sa v Stratégii pre LGBTIQ rovnosť vyjadrila k postupom na údajnú zmenu sexuálnej orientácie. Považuje ich za škodlivé s vážnymi následkami na psychické a fyzické zdravie. 

Podľa organizácie OutRight Action International, ktorá sa zaoberá právami LGBT+ ľudí, sa v posledných desaťročiach odborníci dištancujú od konverzných terapií. Na druhej strane sú tu stále náboženské organizácie, ktoré tieto „terapie“ ponúkajú. V rámci Slovenska funguje napríklad Linka Valentín či Občianske združenie Rieky. Vo svete pôsobili napríklad kresťanská organizácia Exodus, NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) alebo podskupina americkej Focus on the Family s názvom Love Won Out, ktorá pôsobí dodnes.

Spôsob, akým táto „terapia” prebieha, je rôzny a závisí od svojvôle údajného terapeuta. Často sú to praktiky hraničiace s mučením – od ponižovania, cez exorcizmus až po elektrošoky. 

Problematický je aj pohľad týchto organizácií na homosexualitu ako niečo, čo nie je skutočné. Podľa nich homosexuáli neexistujú, existuje iba homosexuálne cítenie. Tento postoj podporuje názor, že iná ako heterosexuálna príťažlivosť je niečo dočasné a že každý človek má akýsi heterosexuálny potenciál. 

Na základe fungovania takýchto organizácií vznikol termín ex-gay, ktorý označuje človeka „vyliečeného” z homosexuality. Po čase sa však homosexualita zvykla „vrátiť”. Pre neúspešnosť týchto „liečení” a vtĺkanie ľuďom do hlavy, že príťažlivosť, ktorú cítia, je zlá, sa viacero týchto „terapií” skončilo samovraždou. 

Žiadna sexuálna orientácia alebo rodová identita nie je nežiaduca. Nedá sa nasilu zmeniť ani „liečiť”. Konverzné terapie sú veľmi nebezpečný fenomén skrývajúci sa za prísľub akejsi „pomoci”. Je to obrovský zásah do ľudských práv, osobnej integrity a dôstojnosti. Často stojí ľudí zdravie, niekedy aj život.  

Alex Michelčíková

Úvodné foto: PXfuel.com

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!