Teplé správy

Romantika ich neláka, spoznajte aro ľudí, ktorí tiež patria do dúhovej rodiny

Aromantizmus

Komunita aromantických ľudí je pomerne mladá a často zabúdaná súčasť LGBT+ spektra. Od roku 2014 si každoročne pripomíname týždeň povedomia o aromantizme. Ten nasleduje vždy po sviatku zamilovaných, tento rok je to konkrétne v dňoch 21. až  27. februára. 

Ide o každoročné medzinárodné podujatie zamerané na šírenie poznania o identitách aromantického spektra. Jeho cieľom je snaha o akceptáciu aromantikov a aromantičiek a informovanie širokej verejnosti o skúsenostiach a problémoch, ktorým aro ľudia čelia v každodennom živote. Takisto je to priestor pre aro komunitu na oslavu ich vlastných skúseností a existencie.

Aromantický týždeň sa začína vždy v prvý celý týždeň po sviatku sv. Valentína. Práve ako reakcia na všetku tú romantiku a vyznania okolo dňa zamilovaných. Aromantická komunita chcela pripomenúť, že sú tu ľudia, ktorí to majú inak. Prvýkrát sa tento týždeň dostal do kalendárov v novembri 2014 pod názvom Aromantic Awareness Week. V roku 2015 bol presunutý na koniec februára a názov bol zmenený na Aromantic Spectrum Awareness Week, aby zahŕňal všetky aro identity. 

Aromantik a sexuálná túžba

Aromantická komunita sa začala formovať približne v rovnakom čase ako asexuálna komunita. Výraz „aromantický“ sa objavuje okolo roku 2002.

Jedna z ďalších zmienok o aromantizme je z roku 2005, bolo to na webe najvýznamnejšej asexuálnej organizácie AVEN. Avšak o aromantizme sa hovorilo veľmi málo až do roku 2010, kedy si tento pojem začal získavať komunitu na AVENe.   

Aromantizmus je často zamieňaný s pojmom asexualita. Avšak to, že človek je aromantický, ešte neznamená, že nie je schopný zažiť sexuálnu príťažlivosť. Aromantická osoba môže pociťovať akúkoľvek sexuálnu orientáciu, môže však byť aj asexuálna. Nie všetci aro ľudia sú asexuálni, rovnako nie všetci asexuáli sú aromantickí.

Aromantici nie sú chladní

Aromantik je človek, ktorý nepociťuje romantickú príťažlivosť, alebo ju cíti veľmi málo. Spoločným znakom ľudí na aromantickom spektre je to, že nepociťujú  romantickú príťažlivosť v takej intenzite alebo takým spôsobom, ako sú bežné spoločenské očakávania. Predpona „a“ má latinský pôvod a v preklade znamená „nedostatok“. 

Taktiež je dôležité vedieť, že romantika nemusí byť kľúčom ku šťastiu či k plnohodnotnému životu. Aro ľudia sú schopní lásky, náklonnosti, záväzku a všetkých ďalších aspektov, ktoré možno prirovnať k romantickým vlastnostiam. Romantická príťažlivosť nie je jediným druhom príťažlivosti. Platonická či estetická príťažlivosť sú rovnako hodnotné ako romantická. Aromantici môžu cítiť rôzne rozsahy emócií, rovnako ako ktokoľvek iný.

Aromantická vlajka 

Vlajku navrhol Cameron Whimsy v roku 2014. Vlajka sa skladá z piatich pruhov – tmavozeleného, svetlozeleného, bieleho, sivého a čierneho. Tmavozelený pruh symbolizuje aromantizmus. Svetlozelená je farbou aromantického spektra. Zelená farba je v tomto kontexte opakom červenej, ktorá reprezentuje romantiku. 

Biely pruh reprezentuje platonickú a estetickú príťažlivosť. Šedá farba patrí greyromantickým a demiromantickým ľuďom (ľuďom, ktorí zažívajú pocity medzi romantikou a aromantizmom). Čierny pruh predstavuje spektrum sexuality. 

Greyromantická vlajka 

Greyromantik je človek, ktorý zažíva pocity medzi romantikou a aromantizmom. Bežným znakom je, že človek môže prežívať romantickú príťažlivosť, ale len veľmi zriedka. Niektorí ľudia pocítia romantickú príťažlivosť iba raz alebo dvakrát v živote. Iní to môžu zažívať častejšie, ale stále nie tak často ako alloromantickí ľudia (väčšinová spoločnosť). 

Medzi ďalšie znaky greyromantizmu patrí napríklad to, že človek zažíva slabú romantickú príťažlivosť alebo len za určitých okolností. Ďalšou možnosťou je, že greyromantik môže cítiť romantickú príťažlivosť, ale netúži po romantických vzťahoch. 

Greyromantickú vlajku navrhol neznámy autor v roku 2014. Vychádzal z dizajnu greysexuálnej vlajky, pričom namiesto fialovej farby použil tmavozelenú ako symbol aromantizmu. Vlajka sa skladá z piatich pruhov – dvoch tmavozelených, dvoch sivých a jedného bieleho. 

Demiromantická vlajka 

Demiromantik je človek, ktorý je schopný zažiť romantickú príťažlivosť len vtedy, keď si k danej osobe vytvorí hlboké emočné puto. Spojenie môže byť vytvorené prostredníctvom iných druhov príťažlivostí, napríklad sexuálnej, platonickej, estetickej či zmyslovej. Vytvorenie emočného puta nezaručuje, že človek pocíti romantickú príťažlivosť, existujúce spojenie je však jedinou možnosťou, kedy ju demiromantik môže zažiť. 

Predpona demi je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená „polovičný“ alebo „čiastočný“. Dizajn demiromantickej vlajky vytvoril neznámy autor v roku 2015. Vzorom mu bola  demisexuálna vlajka, pričom namiesto fialovej farby použil tmavozelenú, ktorá reprezentuje aromantizmus.

 Arospike vlajka 

Termínom „arospike“ sa v aromantickom spektre označujú ľudia, ktorí obvykle nepociťujú žiadnu romantickú príťažlivosť, ale občas zažívajú náhle intenzívne romantické pocity na určité časové obdobie. Môžu trvať od jedného dňa po niekoľko mesiacov. Predpona aro je skratkou pre aromantikov a „spike“ v preklade znamená hrot.

Arospike vlajka sa skladá z troch pruhov – dvoch sivých a jedného bledozeleného pruhu v strede. Súčasťou vlajky je ružový diamant, ktorý je v strede predelený bledozeleným pruhom. 

Aroflux vlajka 

Aroflux je termín na označenie ľudí, ktorých romantická orientácia kolíše, spravidla však zostáva v aromantickom spektre. Predpona aro je skratkou pre aromantikov a flux je prípona používaná pre orientácie alebo rody, ktoré sa môžu meniť, je skratkou fluktuácie.

Aroflux človek sa môže jeden deň cítiť veľmi silno aromanticky, ďalší deň menej aromanticky. Občas sa môže cítiť demiromanticky či greyromanticky. Niektorí aroflux ľudia občas môžu mať pocit, že sú alloromantickí (mimo aromantického spektra).

Aroflux vlajka sa skladá z piatich pruhov, ktoré vytvárajú gradient medzi červenou a zelenou farbou. Červená predstavuje alloromantizmus a zelená aromantizmus. Gradient predstavuje spôsob, akým sa aroflux ľudia môžu pohybovať, od pocitu silného aromantika až po pocit silného alloromantika. 

Text: Valéria Hurbanová

Foto: Arospecweek.org

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!