Novinky PRIDE Košice

Bisexuál, pansexuál, omnisexuál, polysexuál: Aký je medzi nimi rozdiel?

pansexuál košice

Niektoré sexuálne a citové orientácie si ľudia často navzájom zamieňajú – najmä tie, ktoré presahujú príťažlivosť človeka iba k jednému pohlaviu či k jednej rodovej identite. Medzi takéto orientácie patrí bisexualita, pansexualita, omnisexualita či polysexualita. Tieto pojmy sa navzájom prelínajú, ale je medzi nimi rozdiel. 

Pansexuálna vlajka 

Pansexuál je človek, ktorého priťahujú ľudia bez ohľadu na ich pohlavie alebo rodovú identitu – predpona PAN má grécky pôvod a v preklade znamená „všetko“. To však neznamená, že pansexuálov priťahujú všetci ľudia. Najdôležitejším faktorom pri výbere partnera u pan ľudí je to, aký má človek charakter a ako sa správa. Pohlavie ani rod u nich nezohrávajú rolu. O pansexuáloch sa hovorí ako o „rodovo slepých“.

Aký je rozdiel medzi pansexuálom a bisexuálom?  Bisexuála priťahujú dve a viac identít, nie však všetky identity. Pokiaľ bisexuál sa v rámci svojej príťažlivosti pohybuje najmä v rámci binárneho rozdelenia muž-žena. Pansexuálov priťahujú aj osoby mimo tohto spektra, od nebinárnych ľudí až po intersex.

Pansexuálnu vlajku vytvoril neznámy autor v roku 2010. Jeho zámerom bolo oddeliť bisexuálnu komunitu od pansexuálnej (nakoľko tieto dve identity sú často zamieňané). Vlajka sa skladá z troch pruhov – ružového, žltého a svetlomodrého. Ružový pruh symbolizuje sexuálnu príťažlivosť k ženám, svetlomodrý pruh je symbolom sexuálnej príťažlivosti k mužom. Žltý pruh patrí sexuálnej príťažlivosti k nebinárnym či k intersex ľuďom.

Omnisexuálna vlajka 

Predpona OMNI pochádza z latinského slova omnis, čo v preklade znamená všetko. Omnisexuál je človek, ktorého priťahujú všetky pohlavia a rodové identity. Na rozdiel od pansexuálov však nie sú omnisexuáli „rodovo slepí“ a vnímajú rozdiely medzi jednotlivými rodmi alebo dokonca majú tendenciu niektorý uprednostňovať.

A ako sa omnisexualita odlišuje od bisexuality? Bisexuál je výraz, ktorý zahŕňa príťažlivosť pre dve a viac identít, ale nie pre všetky. Pojem omnisexuál je širší, zahŕňa príťažlivosť nielen k osobám jednoznačne maskulínnym alebo feminínnym, ale aj k tým mimo binárneho spetra. Avšak medzi týmito pojmami dochádza k prekrývaniu a niektorí ľudia sa stotožňujú s obomi označeniami. 

Omnisexuálna vlajka sa skladá z piatich pruhov – dvoch ružových, dvoch modrých a jedného čierneho. Ružové pruhy symbolizujú sexuálnu príťažlivosť k ženskosti, modré pruhy sexuálnu príťažlivosť k mužskosti. Čierny pruh vyjadruje sexuálnu príťažlivosť k identitám mimo binárneho spektra. 

Polysexuálna vlajka

Polysexuál je človek, ktorého priťahuje veľa identít, ale na rozdiel od pansexuála a omnisexuála ho nepriťahujú úplne všetky. Predpona POLY je odvodená z gréckeho slova polus a v preklade znamená veľa. U polysexuálnych ľudí je rozhodujúcim faktorom rod. 

Rozdiel medzi polysexualitou a bisexualitou je minimálny, avšak  veľa ľudí sa identifikuje súčasne oboma pojmami, pretože príťažlivosť pre veľa identít (polysexualita) je obsiahnutá aj v definícii bisexuality (dve a viac identít).

Polysexuálnu vlajku vytvoril neznámy autor v roku 2012. Vlajka sa skladá z troch pruhov – ružového, zeleného a modrého. Ružový pruh symbolizuje príťažlivosť k ženám, modrý príťažlivosť k mužom. Zelený pruh je symbolom príťažlivosti k ľuďom mimo binárneho spektra. 

Text: Valéria Hurbanová

___

Chceli by ste spoznať aj ďalšie teplé vlajky, prečítajte si tento článok. Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!