Obľúbený dobrovoľnícky program, ktorý je každoročne súčasťou PRIDE Košice, sa musel minulé leto presunúť pre pandemické obmedzenia výlučne do online priestoru. Dostal teda aj príznačný názov online LGBT+ akadémia. Jej organizátorom bolo komunitné a poradenské centrum PRIZMA. 

Vedúcou Dobrovoľníckeho programu PRIDE Košice je Zara Kromková, ktorá mala spolu s koordinátorom dobrovoľníckeho tímu Richardom Langdonom pod dohľadom celý priebeh online LGBT+ akadémie.  

Ako prebiehala online LGBT+ akadémia?

Organizátori a organizátorky rozdelili všetkých prihlásených účastníkov a účastníčky do troch skupín, ktoré nazvali fakultami. Jedna sa venovala žurnalistike, druhá PR a marketingu a tretia umeniu. Každá zo spomínaných fakúlt dostala od organizátorov a organizátoriek postupne niekoľko úloh, ktoré museli členovia a členky vypracovať v určitom časovom limite (pričom zároveň mali možnosť konzultácie úloh s koordinátorom i s vedúcou). 

Fakulty dostávali za vypracované a odovzdané úlohy body. Časť bodov si prideľovali fakulty navzájom medzi sebou a zvyšné body im prideľovala vedúca a koordinátor. Konečný bodový stav fakúlt sa skončil trojitou remízou, takže všetky a všetci prihlásení členovia a členky sa spoločne tešili z víťazstva. 

Čomu sa venovali jednotlivé fakulty?

Fakulta žurnalistiky: Členovia a členky tejto fakulty písali články na rôzne témy v súvislosti s LGBT+ komunitou.

Fakulta PR & marketingu: Jej členovia a členky tvorili články s analýzami rôznych online podujatí a pripravovali propagačné príspevky na sociálne siete.

Fakulta umení: Členovia a členky tejto fakulty využili umelecký talent a kreslili rôzne obrázky, taktiež vytvorili napríklad prehľadné plagáty s LGBT+ vlajkami či vizuálnu pozvánku na PRIDE Košice 2020.

Všetci účastníci a účastníčky akadémie sa zhodli na tom, že sa naučili veľa nových vecí a taktiež získali nové skúsenosti, ktoré budú vedieť ďalej využívať v rámci aktivizmu i mimo neho. Veľkým prínosom pre nich bolo, že si mohli vyskúšať tímovú spoluprácu výlučne v online priestore. Viaceré a viacerí sa zhodujú, že by privítali formu online aktivít aj mimo pandémie. 

Ako uviedol koordinátor Richard Langdon, vytvorenie dobrovoľníckeho programu v online priestore bolo pre neho veľkou výzvou. „Prirodzene som mal pred tým rešpekt, či to bude funkčné a či to bude spĺňať ciele dobrovoľníckeho programu ako takého. S tímom sa nám nakoniec podarilo vytvoriť koncept, ktorý hodnotím ako veľmi úspešný,“ hovorí Richard. Zároveň dodáva, že s kolektívom sa mu pracovalo veľmi dobre a niektorí/é účastníci a účastníčky sa rozhodli zapojiť aj do ďalších aktivít podujatia PRIDE Košice. 

Podľa slov vedúcej dobrovoľníckeho programu Zary Kromkovej online akadémia nadmieru splnila jej očakávania. Veľkou výhodou organizovania v online priestore je podľa nej to, že sa mohli zapojiť aj ľudia, ktorí by sa nemohli zúčastniť, ak by podujatie bolo naživo. V súčasnosti už plánujú aktivity na rok 2021. „Pripravujeme sa na to, že tento rok bude dobrovoľnícky program prebiehať v reálnom priestore. Samozrejme, ak to pandemická situácia nedovolí, budeme ho opäť organizovať online,“ dodáva Zara.

Text: Valéria Hurbanová

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!