Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tímová spolupráca a nové schopnosti – dobrovoľnícky program na PRIDE posúva ľudí vpred

Obľúbený dobrovoľnícky program, ktorý je každoročne súčasťou PRIDE Košice, sa musel minulé leto presunúť pre pandemické obmedzenia výlučne do online priestoru. Dostal teda aj príznačný názov online LGBT+ akadémia. Jej organizátorom bolo komunitné a poradenské centrum PRIZMA. 

Vedúcou Dobrovoľníckeho programu PRIDE Košice je Zara Kromková, ktorá mala spolu s koordinátorom dobrovoľníckeho tímu Richardom Langdonom pod dohľadom celý priebeh online LGBT+ akadémie.  

Ako prebiehala online LGBT+ akadémia?

Organizátori a organizátorky rozdelili všetkých prihlásených účastníkov a účastníčky do troch skupín, ktoré nazvali fakultami. Jedna sa venovala žurnalistike, druhá PR a marketingu a tretia umeniu. Každá zo spomínaných fakúlt dostala od organizátorov a organizátoriek postupne niekoľko úloh, ktoré museli členovia a členky vypracovať v určitom časovom limite (pričom zároveň mali možnosť konzultácie úloh s koordinátorom i s vedúcou). 

Fakulty dostávali za vypracované a odovzdané úlohy body. Časť bodov si prideľovali fakulty navzájom medzi sebou a zvyšné body im prideľovala vedúca a koordinátor. Konečný bodový stav fakúlt sa skončil trojitou remízou, takže všetky a všetci prihlásení členovia a členky sa spoločne tešili z víťazstva. 

Čomu sa venovali jednotlivé fakulty?

Fakulta žurnalistiky: Členovia a členky tejto fakulty písali články na rôzne témy v súvislosti s LGBT+ komunitou.

Fakulta PR & marketingu: Jej členovia a členky tvorili články s analýzami rôznych online podujatí a pripravovali propagačné príspevky na sociálne siete.

Fakulta umení: Členovia a členky tejto fakulty využili umelecký talent a kreslili rôzne obrázky, taktiež vytvorili napríklad prehľadné plagáty s LGBT+ vlajkami či vizuálnu pozvánku na PRIDE Košice 2020.

Všetci účastníci a účastníčky akadémie sa zhodli na tom, že sa naučili veľa nových vecí a taktiež získali nové skúsenosti, ktoré budú vedieť ďalej využívať v rámci aktivizmu i mimo neho. Veľkým prínosom pre nich bolo, že si mohli vyskúšať tímovú spoluprácu výlučne v online priestore. Viaceré a viacerí sa zhodujú, že by privítali formu online aktivít aj mimo pandémie. 

Ako uviedol koordinátor Richard Langdon, vytvorenie dobrovoľníckeho programu v online priestore bolo pre neho veľkou výzvou. „Prirodzene som mal pred tým rešpekt, či to bude funkčné a či to bude spĺňať ciele dobrovoľníckeho programu ako takého. S tímom sa nám nakoniec podarilo vytvoriť koncept, ktorý hodnotím ako veľmi úspešný,“ hovorí Richard. Zároveň dodáva, že s kolektívom sa mu pracovalo veľmi dobre a niektorí/é účastníci a účastníčky sa rozhodli zapojiť aj do ďalších aktivít podujatia PRIDE Košice. 

Podľa slov vedúcej dobrovoľníckeho programu Zary Kromkovej online akadémia nadmieru splnila jej očakávania. Veľkou výhodou organizovania v online priestore je podľa nej to, že sa mohli zapojiť aj ľudia, ktorí by sa nemohli zúčastniť, ak by podujatie bolo naživo. V súčasnosti už plánujú aktivity na rok 2021. „Pripravujeme sa na to, že tento rok bude dobrovoľnícky program prebiehať v reálnom priestore. Samozrejme, ak to pandemická situácia nedovolí, budeme ho opäť organizovať online,“ dodáva Zara.

Text: Valéria Hurbanová

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!