Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Transrodoví ľudia sú na Slovensku vytláčaní na okraj spoločnosti: nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a nenávistné prejavy voči nim sa stupňujú, upozorňujú LGBTI+ organizácie

Tlačová správa (18. 11. 2022)

V nedeľu si svet pripomína Deň pamiatky obetí transnegativizmu, ktorý je zároveň vyvrcholením týždňa povedomia o transrodových ľuďoch. Aktivisti/ky preto upozorňujú, že na Slovensku je transrodovosť cieľom nebezpečných dezinformácií a nenávisti, čo vedie k vylučovaniu a stigmatizácii trans ľudí v spoločnosti. 

Transrodoví ľudia sú jednou z najvylučovanejších skupín v rámci LGBTI+ menšiny. Aj preto čelia zvýšenému riziku násilia, čo si každý rok trans komunita pripomína na Deň pamiatky obetí transnegativizmu 20. novembra. Len za uplynulých 12 mesiacov svet eviduje 375 zavraždených transrodových a rodovo rozmanitých ľudí, od roku 2008 do roku 2021 ich násilnou smrťou zahynulo vyše 4 tisíc. Tieto štatistiky však nezahŕňajú mnohé prípady trans ľudí, ktorí/é zmizli bez stopy, alebo ich smrť bola políciou vyhodnotená inak.

“Fyzické prejavy nenávisti voči transrodovým ľuďom, vraždy a útoky z nenávisti sú na vrchole pyramídy násilia, ktoré transrodoví ľudia zažívajú v spoločnosti. Predchádza tomu násilie spoločenské, inštitucionálne aj štrukturálne. Štát a majorita preto majú výraznú mieru zodpovednosti za to, akým formám násilia trans ľudia čelia, vysvetľuje Róbert Furiel, riaditeľ občianskeho združenia Saplinq, ktoré advokuje aj za práva transrodových ľudí na Slovensku. 

Štrukturálne, inštitucionálne a spoločenské násilie voči transrodovým ľuďom je prítomné aj na Slovensku. Saplinq upozorňuje, že transrodovosť je u nás stigmatizovaná ideologizáciou tradičného vnímania rodovej identity, sexuality či vzťahov i zastaralými predstavami o role mužov a žien v spoločnosti.

“Transrodoví ľudia sú pravidelne zvliekaní, ich telá verejne diskutované a ich právo na existenciu je bez okolkov popierané ultrakonzervatívnymi a extrémistickými ľuďmi a skupinami v politike, v spoločnosti i v spektre dezinformačných médií,” upozorňuje Zara Kromková z poradenského centra pre LGBTI+ ľudí PRIZMA, ktoré prevádzkuje o.z. Saplinq. 

“Posledná výzva ultrakonzervatívnych kresťanských iniciatív premiérovi Hegerovi, aby zaviedol konverzné terapie na tzv. liečbu transrodovosti a aby úplne zakázal  právnu tranzíciu, je hanebným útokom na skupinu ľudí pre ich rodovú identitu, ktorý nebezpečne pripomína históriu. Takto podobne sa kedysi hovorilo o Rómoch, Židoch či ľuďoch menšinovej farby pleti a vieme, kam to viedlo – k zločinom proti ľudskosti a genocíde,upozorňuje aktivistka za práva transrodových ľudí Zara Kromková a pripomína, že keby sa tak, ako sa dnes hovorí o trans ľuďoch, hovorilo o inej menšine, pomenovali by sme to antisemitizmus alebo rasizmus. V tomto prípade ide o transnegativizmus a nenávisť na základe rodovej identity

Občianske združenie Saplinq upozorňuje, že sú to aj takéto aktivity ultrakonzervatívneho spektra,  ktoré posilňujú nenávisť voči transrodovým ľuďom a spoločenské a štrukturálne násilie. Inštitucionálne násilie voči trans ľuďom je tiež stále dennou realitou: “Výzva kresťanských iniciatív premiérovi Hegerovi odmieta kľúčové odborné dokumenty na Ministerstve zdravotníctva, ktoré by konečne skoncovali s praxou nútených sterilizácií trans ľudí. Toto je praktika, o ktorej OSN ani ESĽP nepochybujú, že ide o formu mučenia. Ak metodické usmernenie k tranzícii a štandardné postupy neprejdú Ministerstvom a nebudú zavedené do praxe, inštitucionálne násilie voči trans ľuďom bude pokračovať a hrozia aj žaloby,” upozorňuje Róbert Furiel, riaditeľ Saplinq. 

Len minulý týždeň pri tom najvyšší správny súd vyhovel odvolaniu transrodovej ženy, ktorá namietala, že jej matrika odmietla zmeniť doklady bez potvrdenia o chirurgickom zákroku. Tie totiž nie sú u nás vyžadované zo zákona, no napriek tomu sú vynucované svojvoľným postupom matrík či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Najvyšší správny súd vrátil Krajskému súdu prípad a zároveň nariadil, aby sa riadil judikatúrou ESĽP, ktorý nútené chirurgické zákroky ako podmienku právnej tranzície považuje za porušovanie práv na súkromie a rodinný život. 

“Toto sme hovorili roky, že stav, k akému dochádza v praxi v procese tranzície, je nespravodlivý a neriadi sa podľa zákona ani žiadneho usmernenia. Aj preto je nesmierne dôležité, aby MZ SR konečne prijalo štandardy, ako presne má vyzerať proces medicínskej a následne aj právnej tranzície. Aktuálne sú totiž bez tohto dokumentu transrodoví ľudia v pasci a čelia svojvoľnému rozhodovaniu na matrikách, ktoré je navyše v rozpore so zákonom,” apeluje Zara Kromková

Občianske združenie Saplinq upozorňuje, že čím dlhšie budú transrodoví ľudia terčom násilia spoločenského i zo strany inštitúcií, tým väčšiemu riziku čelia z hľadiska duševného zdravia i ich fyzickej bezpečnosti. “Uplynul mesiac od útoku na Tepláreň, kde jedna z dvoch obetí patrila k nebinárnym/transrodovým ľuďom a dnes sme svedkami ďalšej križiackej výpravy proti trans ľuďom a ich životom – počúvame to od politikov i od náboženských organizácií. Ako to asi môže skončiť? Nepoučili sme sa…,” dodáva Róbert Furiel a zdôrazňuje stále nenaplnenú výzvu parlamentu a vláde SR Ide nám o život, ktorej súčasťou sú kroky v prevencii a stíhaní zločinov z nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, vrátane rodovej identity, ale najmä výzva na schválenie spomenutých štandardov k dôstojnej tranzícii na MZ SR. 

“Dokumenty na MZ SR by mali byť okamžite odblokované premiérom a schválené bez ideologických či politických zásahov ako výsostne odborné usmernenie, na ktorom panuje zhoda v slovenských aj európskych psychiatrických kruhoch. Je to nevyhnutný prvý krok, aby sa zlepšila dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. Stav je v súčasnosti kritický – trans klientelu na Slovensku prijímajú a dôstojne k nej pristupujú lekári a lekárky, ktorých by ste spočítali na jednej ruke a ešte by vám zostali voľné prsty. Toto je už naozaj hazardovanie so životmi a zdravím ľudí,upozorňuje Zara Kromková.