Novinky PRIDE Košice

LGBTI+ ľudia na Slovensku vyzývajú: Ide nám o život

Organizácie na podporu práv LGBTI+ ľudí dnes predstavili iniciatívu Ide nám o život, v ktorej vyzývajú vládu a parlament, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a zároveň ich zrovnoprávnili s celou našou spoločnosťou. Súčasťou výzvy, ktorú môže podporiť aj verejnosť, je súbor požiadaviek na zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí v našom štáte.

Bratislava, 24. októbra 2022 – Iniciatíva Ide nám o život vyzýva vládu SR, poslankyne a poslancov NR SR na prijatie krokov, ktoré pomôžu k vytvoreniu pocitu bezpečia pre LGBTI+ ľudí, ich rodiny a deti, ktorí sa po tragickom teroristickom útoku z 12. októbra, pri ktorom zomreli dvaja mladí ľudia Matúš Horváth a Juraj Vankulič, cítia v našej krajine v ohrození. Organizátori výzvy veria, že konkrétne kroky autorít môžu zabezpečiť, aby sa LGBTI+ ľudia, ich rodiny a deti cítili byť rovnoprávnou súčasťou slovenskej spoločnosti. 

“12. októbra vrah chladnokrvne popravil dvoch mojich blízkych a postrelil moju kamarátku. ´Previnili´ sa len tým, že sa narodili ako LGBTI+ ľudia a že sedeli vonku na lavičke v centre hlavného mesta krajiny EÚ v 21. storočí. Roky sme ako aktivisti pred tým varovali, robili sme všetko možné, čo je v našich silách, aby sme sa nedostali až do tohto bodu. Bolo nás však málo a nedokázali sme čeliť systematickej snahe veľkej časti spoločnosti, ktorá nás chce vymazať z verejného priestoru,” hovorí Roman Samotný, majiteľ podniku Tepláreň a hovorca iniciatívy Ide nám o život.

Do iniciatívy sa zapojilo vyše 50 slovenských organizácií a občianskych združení. Spojili sa v nej LGBTI+ organizácie, organizácie venujúce sa ochrane ľudských práv a menšín, právnemu štátu,  kultúre či ochrane životného prostredia. Kompletný zoznam zapojených subjektov verejnosť nájde na webe iniciatívy www.idenamozivot.sk, kde môže zároveň svojím podpisom podporiť aj verejnú výzvu.

Iniciátori/ky pripomínajú, že najdôležitejšie, čo dnes môže každý človek urobiť, je využiť svoj hlas na podporu spravodlivosti a ochrany pre všetkých. “Teraz je to na nás všetkých: každý a každá z vás má hlas, ktorý musí byť počuť. Treba sa ozvať, ak útočia na menšiny. Odmietnuť nenávistné prejavy na internete aj v bežnom živote. Tlačiť na zodpovedných, aby konali,” dodáva Roman Samotný.

Hoci poslanci a poslankyne NR SR minulý týždeň väčšinou hlasov prijali uznesenie o odsúdení teroristického útoku a nenávisti voči LGBTI+ ľuďom a aj židovskej menšine, v stredajšom hlasovaní nevyužili šancu zlepšiť životnú situáciu párov rovnakého pohlavia prijatím zákona o partnerskom spolužití. Vzápätí sa však vláda SR zaviazala priniesť vlastný návrh zákona o pomoci LGBTI+ komunite, a tak ich iniciatíva Ide nám o život vyzýva na spoluprácu pri príprave účinných riešení.

“Vítame, že väčšina našej politickej scény jasne odmietla tento teroristický čin. Deklarácie spoluúčasti a odsudzovanie nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, ich rodinám a deťom, sú však len prázdne slová, ak nebudú naplnené konkrétnymi činmi, hovorí Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. Svoje požiadavky zaslali organizátori a organizátorky predsedovi vlády, ktorého požiadali o stretnutie a spoluprácu na tvorbe nových legislatívnych návrhov.

Politickým predstaviteľom a predstaviteľkám iniciátori/ky navrhujú nasledovné opatrenia:

  1. prijatie zákona o životnom partnerstve, vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov či partneriek druhým partnerom alebo partnerkou;
  2. zabezpečenie dôstojnej medicínskej tranzície pre transrodových ľudí bez vynútených sterilizácií a iných nevyžiadaných lekárskych zákrokov;
  3. vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a političiek a zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takéto výroky v parlamente; 
  4. konkrétne kroky na zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní trestných činov z nenávisti a predchádzaní takýmto trestným činom; 
  5. systematická podpora vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb (školy a vzdelávacie inštitúcie, komunitné centrum v Bratislave a podpora služieb na celom Slovensku).

Úplné znenie výzvy s konkrétnymi opatreniami je zverejnené na www.idenamozivot.sk. Požiadavky iniciatívy sa zameriavajú na konkrétne kroky, ktoré pomôžu zlepšiť život LGBTI+ ľuďom, ich rodinám a deťom a zjednodušia ich situáciu v rôznych oblastiach, od zdravotnej starostlivosti po postihovanie šírenia nenávisti na internete.

“Transrodoví ľudia na Slovensku denne čelia ostrakizácii, snahám o úplné vymazávanie zo spoločnosti a naše volania po náprave sú prehliadané,” upozorňuje Zara Kromková z komunitného a poradenského centra PRIZMA v Košiciach.V poradniach sa denne stretávame s problémami transrodových ľudí, ktorými sú mimoriadne slabá dostupnosť zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou, neexistujúca možnosť tranzície pre ľudí pod 18 rokov, diskriminačné jednanie na trhu práce, šikana na školách či rôzne formy nenávistných prejavov vo verejných priestoroch a na sociálnych sieťach,” dodáva.

Iniciatíva Ide nám o život zároveň pozýva širokú verejnosť na spomienkové stretnutie za zavraždených Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, spoločne s ich blízkymi, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. 10. 2022 o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave. Zhromaždením chce iniciatíva spoločne s verejnosťou vyslať jasný signál vláde a parlamentu o svojich požiadavkách na zrovnoprávnenie a zlepšenie ochrany LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí na Slovensku.

Výzvu iniciovali: Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava, Tepláreň, PRIDE Košice, Saplinq, o.z., Dúhové rodiny, Nomantinels, Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, Športový klub Lotosové kvety, o.z., Diversity Pro, Queer Slovakia, SIGNUM – Dúhoví kresťania, Inokraj / Pride Banská Bystrica. 

Výzvu doteraz podporili: Nadácia otvorenej spoločnosti , Inštitút pre verejné otázky (IVO), Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Možnosť voľby, OLYMP, Amnesty International Slovensko, Centrum pre filantropiu n.o., Charta diverzity Slovensko, Slovensko-český ženský fond, Občan, demokracia a zodpovednosť, Post Bellum, Greenpeace, ETHOS, Občianske združenie PRIMA, Business Leaders Forum, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, MyMamy, o.z., Ženské kruhy, kolektív neon, Education for Equality and Ecology – EDEQEC, EsFem o.z., Človek v ohrození, n.o., Pestrec, VIA IURIS, A Centrum, Karpatská nadácia, Nadácia Milana Šimečku, HANS o.z., Občianska platforma pre demokraciu, Centrum Slniecko, n.o. , Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, ASPEKT, Liga za ľudské práva, Bystriny, Inštitút ľudských práv, OZ Hana, PDCS, Slovenská asociácia európskych štúdií, InkluCiTy… Ďalšie organizácie a iniciativy pridávajú svoju podporu na idenamozivot.sk.