Novinky PRIDE Košice

Školenie Rainbow resilience – priestor, kde sme mohli byť sami*y sebou

V druhom novembrovom týždni sa pod záštitou občianskeho združenia Saplinq konalo školenie pre pracovníkov a pracovníčky s LGBTI+ mládežou. Účastníctvo z viacerých krajín EÚ sa stretlo v Zlatej Idke pri Košiciach, aby si posilnili svojezručnosti a získali nové vedomosti použiteľné v ich práci.

Účastníctvo absolvovalo tréning umeleckých techník, cvičenia v prírode, meditácie a iných inovatívnych metód empirického vzdelávania zameraných na rozvoj osobnosti. Vďaka osobnej skúsenosti s týmito efektívnymi metódami dokáže účastníctvo šíriť nadobudnuté zručnosti mladým ľuďom vo svojich komunitách a tým im pomôže rásť a zvyšovať ich odolnosť.

Dôležitou súčasťou kurzu bolo vytvorenie takzvaného „brave space,“ teda odvážneho priestoru, kde sa ľudia cítili dostatočne bezpečne na to, aby boli ochotní*é skúmať a spoznávať nové veci. Prostredie, kde pociťovali dôveru voči okoliu a dokázali vystúpiť z ich komfortnej zóny – s vedomím toho, že v prípade pocitov paniky či úzkosti majú možnosť aktivitu kedykoľvek opustiť. Táto možnosť im dodávala pocit istoty a umožnila im lepšie vstrebať nové poznatky a lepšie preskúmať techniky neformálneho vzdelávania.

Školiteľke Kike a školiteľovi Ivanovi sa aj za pomoci účastníctva úspešne podarilo vytvoriť takýto priestor. Za krátku chvíľu sa väčšina z prítomných, aj napriek tomu, že sa nachádzali v cudzom priestore a s neznámymi ľuďmi, pomaly začala cítiť ako doma. Pre mnohých účastníkov a účastníčky išlo o skutočne jedinečnú skúsenosť.

„Mohli sme skúmať samých seba a podporovať druhých“

Ako povedal účastník Janko: „Podstatná časť zážitku bol pocit komunity a rodiny. Pocit porozumenia, ktorý som nikdy pred tým nezažil a ktorý mi chýba v každodennom živote. Kike a Ivanovi sa podarilo vytvoriť prostredie, v ktorom sme sa necítili pod nátlakom, kde sme mohli byť sami sebou, skúmať samých seba a podporovať druhých.“

V skvelej atmosfére vhodnej na rast jednotlivca sa účastníctvo zúčastňovalo rôznorodých aktivít, ktoré povzbudzovali k nahliadnutiu do vlastného vnútra. V jednotlivých cvičeniach pracovali s kreativitou, umeleckou tvorbou, pohybom, sústredením sa na zmysly, prepojenie s prírodou, či na ticho. „Každý deň nás čakal program, ktorý obsahoval rôzne diskusie, cvičenia, meditácie… Sústredili sme sa na telo, naše pocity, potreby a spolu sme sa učili o tieto veci starať – o seba a o druhých,“ doplnil Janko.

Okrem oficiálneho programu si účastníci a účastníčky mohli vo voľnom čase pripraviť vlastný program, ktorým utužovali malú komunitu. Medzi obľúbené aktivity patril „Glasgowský volejbal“, podobný klasickému volejbalu, ale bez štandardných pravidiel. Táto hra mala podobné črty ako ostatné aktivity školenia, účastníctvo vytváralo pravidlá spoločne, dbajúc na svoje potreby, ako aj potreby a schopnosti ostatných zúčastnených.

„Dáva mi to nádej do budúcnosti“

Krásne svoje dojmy a skúsenosti zhrnula účastníčka Kruti, ktorá povedala, že jej tento kurz „dal priestor a prostriedky na láskavé no zároveň odvážne skúmanie – ako môcť upevňovať dôveru v samú seba a v moju prácu, napriek ťažkostiam a nepriazni osudu. Ťažko hľadám slová, ktoré by opísali, ako krásne som sa cítila, pevne držaná komunitou, ktorú sa nám podarilo za jediný týždeň vytvoriť. Dáva mi to nádej do budúcnosti – že so správnou kombináciou otvorenosti, vzájomnej lásky a vhodných zdrojov, vieme vytvoriť pre mnohé iné skupiny ľudí rovnaký zážitok posilňujúci ich schopnosť vnímať a reagovať na vlastné potreby a tak budovať ich odolnosť voči ťažkým životným situáciám. Nádej, že dokážeme vytvoriť a zachovať rovnakú skúsenosť spolupatričnosti v dúhovom svete.

Ak ťa zaujímajú školenia a ďalšie vzdelávacie aktivity, sleduj Saplinq na facebooku a instagrame.

Text: Patrícia Marková