Novinky PRIDE Košice

4 dôvody, prečo mať manželstvá pre všetkých čo najskôr

Debaty o tom, či uzákoniť manželstvá pre páry rovnakého pohlavia, prípadne či zaviesť registrované partnerstvá, sa na Slovensku vedú dlhodobo. Žiaľ, odporcovia*kyne tohto konceptu len málokedy stoja o vecnú diskusiu založenú na faktoch. A tak sme sa rozhodli uviesť, prečo je dobré zrovnoprávniť vzťahy rovnakopohlavných dvojíc pred zákonom. Možnosť byť so svojím partnerom či partnerkou v úradne uznanom páre má okrem romantického aspektu predovšetkým mnoho praktických výhod, ktoré by gejom a lesbám zjednodušili bežný život, pomohli v kritických situáciách a boli prínosom aj pre samotnú krajinu.

1. V zdraví aj v chorobe

Hetero alebo queer, všetci a všetky chceme byť zdraví a to isté si želáme aj pre našich partnerov a partnerky. Čo však v prípade, že niekto z nás vážne ochorie alebo sa zraní? 

Jednou z praktických výhod manželstva (alebo nevýhod neformálnych vzťahov) je prístup k informáciám o zdravotnom stave toho druhého. Zadaní LGBT+ ľudia žijú v neustálej neistote, že ak sa ich milovanej osobe niečo stane, dopátrať sa informácií bude nesmierna výzva. V prípade nehody alebo náhlej krízy ostanú v milosti “priamej” rodiny ich partnera či partnerky alebo zdravotníckeho personálu, ktorý sa môže rozhodnúť porušiť pravidlá a povedať im viac.

Ďalším problémom, ktorému budeme v budúcnosti asi ešte viackrát čeliť sú pandémie. V prípade zavedenia striktnej sociálnej izolácie a ďalších reštrikcií sa LGBT+ páry ocitajú opätovne v nevýhode. Kvalitné blízke vzťahy a manželstvo pritom mnohým ľuďom pomáhajú prekonať prekážky a stres, ktoré so sebou pandémia prináša. Rýchla zmena legislatívy by do budúcna dokázala queer partnerom a partnerkám zabezpečiť stabilitu a istotu, že ich nič nerozdelí. 

Foto: Pexels

2. Prečo nemyslíte na deti?

Nie je žiadnou novinkou, že kým naši poslanci a poslankyne stále urputnejšie bojujú za práva plodu, situácia detí po narodení ich, zdá sa, až tak veľmi netrápi. 

Rodina deťom poskytuje citové a ekonomické zázemie, ktoré v prípade teplých rodín môže byť kompletne zničené doslova zo dňa na deň. V lesbických alebo gejských pároch žije celosvetovo niekoľko miliónov detí. Téma stability, ktorú im vlády priamo odopierajú tým, že neakceptujú vzťahy ich rodičov, je však aj napriek tomu stále ignorované tabu. Aj keď má dieťa dvoch milujúcich rodičov, štát im neposkytuje rovnakú právnu ochranu ako ich rovesníkom. 

Predstavte si modelovú situáciu, ktorá je životnou realitou mnohých párov aj na Slovensku: Zuzana so svojou partnerkou Martou vychováva svojho biologického syna. Zuzana sa nakazí koronavírusom a jej telo to nezvládne. Po tejto tragédii ostane synovi mama Marta, ktorá ho miluje, vychováva a chce sa o neho postarať. Keďže však so Zuzanou neboli manželky a podľa zákona nemá k synovi žiadnu právnu väzbu, syn putuje do starostlivosti starých rodičov alebo v horšom prípade do štátnej opatery. Marta by sa mohla pokúsiť si svojho syna adoptovať, vzhľadom na komplikovanosť adopčného systému na Slovensku to však bude nesmierne náročné, ak nie priamo nemožné. Jej syn tak zo dňa na deň príde o svoj život, ako ho pozná. Štát by pritom mohol podniknúť jeden jednoduchý krok, ktorý by jeho situáciu riešil tak, aby to bolo skutočne v najlepšom záujme dieťaťa. 

3. Manželstvo pre všetkých by malo pozitívny dopad na ekonomiku

Taiwan, Írsko a mnoho ďalších krajín zažilo po uzákonení manželstva pre všetkých svadobný boom. Aj na Slovensku je určite mnoho lesbických a gejských párov, ktoré na možnosť povedať si svoje áno a osláviť to so svojimi blízkymi čaká roky, v nemálo prípadoch dokonca dekády. 

Početné svadby by znamenali nárast dopytu po priestoroch na prenájom, cukrárkach, kvetinároch, event manažéroch a manažérkach, hoteloch a ďalších službách, o zvýšenom dopyte po nehnuteľnostiach, ktoré by si teplé zosobášené páry mohli spoločne kúpiť nehovoriac. 

Foto: Unsplash

4. Po manželstve pre všetkých volá veľká skupina populácie

Či sa chceme ženiť a vydávať alebo nie, tak väčšina teplej komunity si uvedomuje, že právne úpravy by priniesli pozitívnu zmenu do života všetkých LGBT+ ľudí. Možnosť uzavrieť manželstvo a spoločne vychovávať deti, bez ohľadu na ich biologický pôvod, by bola obrovským krokom k rovnosti práv pre nás všetkých a všetky. 

To, že hovoríme skutočne o väčšine dokazuje aj prieskum Iniciatívy Inakosť z roku 2018. Mať možnosť uzavrieť manželstvo podporuje až 88,6 % opýtaných LGBT+ ľudí a mať možnosť uzavrieť životné partnerstvo dokonca 96,8 % ľudí z teplej komunity.

Postoj širšej verejnosti k téme registrovaných partnerstiev alebo manželstiev pre páry rovnakého pohlavia skúmajú viaceré organizácie pravidelne. Ako uvádza vo svojom článku v Denníku N Ria Gehrerová, „väčšina ľudí chce, aby existovali partnerstvá, ktoré by boli pre všetkých bez ohľadu na to, či ide o muža a ženu, dve ženy alebo dvoch mužov.“ 

Gehrerová v článku ďalej uvádza, že agentúra Focus robila pre Inakosť v rokoch viacero prieskumov, v ktorých sa ľudí pýtala, či sú za zavedenie registrovaného partnerstva pre osoby rovnakého pohlavia. V roku 2008 prevažovali ľudia, ktorí boli proti so 45 percentami, nad 42 percentami, ktorí boli za. O štyri roky neskôr už registrované partnerstvá podporovalo 47 percent ľudí a proti bolo 38 percent opýtaných. Podľa prieskumu zo septembra minulého roka je za prijatie životných partnerstiev 57 percent opýtaných. Proti bola len tretina.

Foto: Unsplash

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!