Novinky PRIDE Košice

Asexualita: Čo to vlastne znamená?

asexual

Asexuálnym ľuďom môže úplne chýbať sexuálna túžba alebo ju cítia veľmi málo. Asexuálne spektrum však zahŕňa viacero rôznych identít. Ich spoločným znakom je skutočnosť, že nepociťujú sexuálnu príťažlivosť v takej intenzite alebo takým spôsobom ako allosexuáli, čiže ľudia mimo asexuálneho spektra. Prinášame vám zoznam tých najznámejších asexuálnych identít aj ich vlajky. 

Asexuálna vlajka

Asexuál je človek, ktorý má obmedzené alebo žiadne sexuálne pocity či túžby. Asexuálnu vlajku vytvoril v roku 2010 jeden z členov najvýznamnejšej asexuálnej organizácie The Asexual Visibility & Education Network. AVEN založil v roku 2001 americký aktivista David Jay, ktorý sám patrí do asexuálnej komunity.  

Vlajka sa skladá zo štyroch pruhov – čierneho, sivého, bieleho a fialového. Čierny pruh symbolizuje asexualitu. Sivá farba reprezentuje “sivú asexualitu” – ľudí, ktorí spadajú do priestoru medzi sexualitou a asexualitou (grey asexuál, demisexuál). Biela je farbou spojencov asexuálnej komunity a fialový pruh patrí asexuálnej komunite ako celku. 

Demisexuálna vlajka

Demisexuál cíti sexuálnu príťažlivosť až vtedy, keď si k človeku vytvorí silnú citovú väzbu. Predpona DEMI je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená “polovičný” alebo “čiastočný”. Demisexualita bola prvýkrát opísaná v roku 2006 na webe The Asexual Visibility & Education Network (AVEN).

Demisexuálna vlajka má rovnaké farby ako asexuálna vlajka, len v inom dizajne. Farby majú rovnaký význam ako v asexuálnej vlajke. Čierny trojuholník symbolizuje asexualitu. Biely pruh je symbolom neasexuálnych partnerov a podporovateľov komunity. Fialová je farbou asexuálnej komunity ako celku. Sivý pruh patrí ľuďom, ktorí spadajú medzi sexualitu a asexualitu (grey asexuál, demisexuál).

Fraysexuálna vlajka

Fraysexuál je človek, ktorý cíti sexuálnu príťažlivosť len dovtedy, kým nemá k človeku vytvorenú citovú väzbu. Akonáhle danú osobu viac spozná a vytvorí si k nej citové puto, sexuálna príťažlivosť sa stratí. Predpona FRAY má staro-anglický pôvod a je výrazom pre cudzinca. Fraysexualita je opakom demisexuality.

Fraysexuálna vlajka sa skladá zo štyroch pruhov – modrého, tyrkysového, bieleho a sivého. Modrá a tyrkysová sú farbami vzťahov s neznámymi ľuďmi. Biely pruh symbolizuje nedostatok sexuálnej príťažlivosti. Sivá farba predstavuje zmätok, ktorý cítia fray ľudia, keď zmizne ich sexuálna príťažlivosť.  

Reciprosexuálna vlajka

Reciprosexuál je človek, ktorý cíti sexuálnu príťažlivosť až vtedy, keď zistí, že daná osoba horí túžbou voči nemu. Reciprosexuál môže sexuálnu vášeň opätovať, nikdy však nespraví prvý krok. 

Reciprosexuálna vlajka sa skladá zo štyroch pruhov – dvoch ružových, jedného bieleho a jedného čierneho. Ružové pruhy symbolizujú sexuálnu príťažlivosť. Biely pruh je symbolom nedostatku sexuálnej príťažlivosti a čierny pruh vyjadruje asexualitu. 

Lithosexuálna vlajka

Lithosexuál je človek, ktorý cíti sexuálnu príťažlivosť, ale nechce, aby bola opätovaná. Lithosexuál môže zistiť, že sa zamiloval, avšak akonáhle daná osoba prejaví o neho záujem, jeho sexuálna príťažlivosť sa stráca. Lithosexualita je opakom reciprosexuality.

Lithosexuálna vlajka sa skladá z piatich pruhov – červeného, oranžového, žltého, bieleho a čierneho. Červená je farbou citlivosti, života, vedenia a komunity. Oranžová symbolizuje lithosexualitu.  Žltá je symbolom rozmanitých vzťahov, lojality a cti. Biely pruh vyjadruje sexualitu a čierny asexualitu. 

Acespike vlajka

Acespike – týmto termínom sa v asexuálnom spektre označujú ľudia, ktorí obvykle nepociťujú žiadnu sexuálnu príťažlivosť, ale občas zažívajú náhle intenzívne sexuálne pocity na krátke časové obdobie. Predpona ACE je skratkou pre asexuálov a “spike” v preklade znamená hrot.

Acespike vlajka sa skladá z troch pruhov – dvoch sivých a jedného bledofialového pruhu v strede. Súčasťou vlajky je ružový diamant, ktorý je v strede predelený bledofialovým pruhom. Význam farieb acespike vlajky sa nám nepodarilo nájsť. 

Aceflux vlajka

Aceflux je termín na označenie ľudí, ktorých sexuálna orientácia kolíše, spravidla však zostáva v asexuálnom spektre. Predpona ACE je skratkou pre asexuálov a FLUX je prípona používaná pre orientácie alebo rody, ktoré sa môžu meniť a je skratkou fluktuácie.

Aceflux človek sa môže jeden deň cítiť veľmi silno asexuálne, ďalší deň menej asexuálne. Občas sa môže cítiť demisexuálne. Niektorí aceflux ľudia občas môžu mať pocit, že sú allosexuálni (mimo asexuálneho spektra).

Aceflux vlajka sa skladá z piatich pruhov, ktoré vytvárajú gradient medzi ružovou a fialovou farbou. Ružová reprezentuje allosexuálov a fialová je farbou asexuálov. Gradient predstavuje spôsob, akým sa aceflux ľudia môžu pohybovať, od pocitu silného asexuála až po pocit silného allosexuála. 

Valéria Hurbanová

Úvodné foto: AVEN

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!