Teplé správy

Dlhá cesta k odtrestneniu homosexuality

Pride History

Vedeli ste, že homosexualita a bisexualita sa ešte relatívne nedávno považovala za psychickú poruchu? Cesta k pochopeniu toho, že byť queer nie je choroba, bola dlhá a komplikovaná. Dnes sa ale v mnohých krajinách tešíme presne opačnému trendu a manželstvá ľudí rovnakého pohlavia legalizuje stále viac krajín. V rámci dnešného historického okienka sme si pre vás pripravili malý kvíz.

1. Viete, v ktorom roku bola homosexualita vyňatá zo zoznamu duševných chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie?

  1. 1990
  2. 1973
  3. 2001

2. Na základe akej udalosti bol 17. máj vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii (IDAHOT)?

  1. 17. mája bol vydaný prvý Medzinárodný zoznam duševných chorôb, ktorý neobsahoval homosexualitu
  2. 17. mája bola homosexualita a bisexualita vyňatá zo zoznamu psychických porúch
  3. 17. mája došlo k prvej legalizácii manželstva párov rovnakého pohlavia na svete

3. Kedy došlo k dekriminalizácii sexuálneho styku medzi ľuďmi rovnakého pohlavia v Československu?

  1. 1986
  2. 1972
  3. 1961

Ak ste odpovedali a, b, c, odpovedali ste správne.

Homosexualita a transrodovosť už nie sú považované za psychické poruchy

V USA bol v roku 1968 publikovaný prvý verejne dostupný zoznam duševných porúch (The American Classification of Mental Disorders), v ktorom bola zaradená aj homosexualita. Americká psychiatrická asociácia otvorila diskusiu o tom, či homosexualitu považovať za chorobu v roku 1973, krátko po nepokojoch pri bare Stonewall Inn v Greenwich Village. Za jej vyradenie zo zoznamu chorôb vtedy hlasovalo 5 854 psychiatrov, 3 810 bolo proti.

K definitívnej zmene však došlo až 17. mája 1990, kedy Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu zo svojho Medzinárodného zoznamu duševných chorôb. Práve tento deň bol neskôr vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii (IDAHOT). V roku 1992 vyšiel nový zoznam, v ktorom už homosexualiza zaradená nebola.

Dobrou správou je, že v roku 2018 WHO vyradila zo zoznamu duševných chorôb aj transrodovosť a medzinárodné medicínske štandardy tak konečne posunula do 21. storočia.

Ako sa to začalo?

Výskyt homosexuálnych vzťahov je historicky preukázateľný od vzniku prvých spoločenstiev a ich vnímanie bolo naprieč dejinami rôzne, v niektorých starovekých štátoch boli také vzťahy tolerované, inde boli súčasťou mytologických výkladov sveta, ale až pod tlakom cirkví a ďalších spoločenských vplyvov považovali ľudia homosexualitu počas dlhých storočí za dielo satana.  

K prvým zmenám došlo počas nástupu osvietenstva, kedy sa zvýšil záujem o tému sexuality a ľudskej mysle. Medzi prvých priekopníkov v oblasti výskumu homosexuality patril nemecký sexuológ a zakladateľ Inštitútu pre sexuálne vedy v Berlíne Magnus Hirschfeld (1868 – 1935). Téme sa venoval ako skutočný bojovník, či už z medicínskeho hľadiska, v rámci osvety, produkoval prvý film o láske dvoch mužov, vyjednával s policajným riaditeľstvom v Berlíne, aby zbytočne nepostihovali ľudí na základe paragrafu 175.

Magnus Hirschfeld

V predvojnovom Nemecku a vo Weimarskej republike sa sexuológovia snažili o dekriminalizáciu pohlavného styku medzi mužmi, homosexuálne ženy bývali často stíhané ako asociálne. S nástupom Adolfa Hitlera však tieto snahy narazili na silný odpor a veľká časť homosexuálnych mužov bola zajatá v koncentračných táboroch. K legalizácii sexuálneho styku medzi dospelými ľuďmi rovnakého pohlavia došlo v Nemecku medzi rokmi 1967 – 1968, aj keď paragraf 175 trestajúci pohlavný styk medzi mužmi bol definitívne zrušený až v roku 1994. 

Pokrokové Československo 

Ďalšiu významnú štúdiu v oblasti ľudskej sexuality priniesol výskum predného československého sexuológa Kurta Freunda. Potom, čo Freund neúspešne experimentoval s konverznou terapiou, sa preslávil vynálezom tzv. penilnej pletyzmografie, vďaka ktorej sa potvrdila nemennosť sexuálnej orientácie. 

Kurt Freund

Výsledky Freundovho výskumu nakoniec pomohli dekriminalizácii homosexuality v socialistickom Československu, ku ktorej došlo už v roku 1961. Napriek tomu bol pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia v Československu legálny, iba keď k nemu došlo medzi dvoma ľuďmi staršími 18 rokov, pokiaľ pri heterosexuálnych pároch bola táto hranica 15 rokov. K zjednoteniu velkovej hranice pre legálny pohlavný styk nezávisle od orientácie došlo v roku 1990.

________

Páčil sa vám tento príspevok? Prečítajte si aj, ako budú vyzerať PRIDE festivaly v Banskej Bystrici a v Bratislave alebo príbeh coming outu Košičana Denisa.  Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!