Novinky PRIDE Košice

Rainbow Youth 2.0: Ako pracovať s LGBTI+ mládežou?

V priestoroch, kde sa má človek možnosť učiť sa a rásť ako osobnosť, je rešpektujúce a inkluzívne prostredie veľmi dôležité. Práve projekt Rainbow Youth 2.0 dáva ľuďom možnosť a kompetencie takéto priestory vytvárať.

Cieľom tohto medzinárodného strategického projektu je vytvoriť kompetenčný rámec, ktorý by podporil školiteľstvo a pracovníctvo s LGBTI+ mládežou a doplnil už existujúce metódy o špecifiká vychádzajúce z kvír reality. V januári prebehla v škótskom meste Larbert druhá časť dlhodobého vzdelávania školiteľstva kvír mládeže, ktorého súčasťou bolo aj účastníctvo zo Saplinqu.

Časť účastníctva v Glasgowe, Foto: Emma Castan

V týždni medzi 17. a 23. januárom sme spoločne s účastníctvom zo Škótska, Talianska a Španielska navštívili Škótsko a zúčastnili sa tak druhej časti mládežníckej výmeny, ktorá odštartovala už v auguste 2022 na Slovensku. Zatiaľ čo v prvej časti sme mali možnosť zoznámiť sa s kompetenciami, teda správaním, postojmi, zručnosťami a vedomosťami, ktoré sú v práci s LGBTI+ mládežou dôležité, tentokrát sme sa do témy ponorili ešte hlbšie a detailnejšie. 

Cieľovou skupinou projektu sú najmä ľudia pracujúci s LGBTI+ mládežou. Získané kompetencie sú však prínosom v rôznych oblastiach a dajú sa využiť aj v rámci formálneho vzdelávania.

Čo nás motivovalo prihlásiť sa?

„Do Rainbow Youth som sa prihlásila, pretože som chcela získať praktické znalosti v oblasti školiteľstva a práce s mladými ľuďmi, so zameraním na queer inklúziu. Zaujímalo ma, ako to môže vyzerať v praxi, a aké rôzne techniky môžem využiť pri plánovaní mojich aktivít, aby sme v rámci skupiny či komunity, v ktorej pôsobím, spoluvytvárali bezpečnejšie priestory. V rámci Rainbow Youth som získala veľa inšpirácie aj konkrétnych príkladov ako môžem pracovať so skupinou, ako reagovať v náročnejších situáciách, alebo ako získať a prijímať spätnú väzbu. Dôležité boli pre mňa tiež podnety k tomu, ako realizovať aktivity o queer témach pútavou a podnetnou formou.

  • Viki, účastníčka

„Študujem psychológiu na vysokej škole. Vybral som si toto štúdium pretože ma odbor aj téma baví, no systém výučby nie. Pri pokračovaní na univerzite, som zistil, že chcem ísť na doktorandské štúdium. Motiváciou bola možnosť viesť semináre a byť súčasťou vyučovania. Chcel by som aj na univerzitu priniesť nové formy výučby. Preto som sa prihlásil do programu Rainbow Youth 2.0, ktorý mi poskytne základy facilitácie a školiteľstva s mládežou.”

  • Adam, účastník
Účastníctvo Rainbow Youth 2.0, Foto: Alex Michelčík

Larbert – miesto, kde sa stretlo kvír účastníctvo z celej Európy

V rámci programu sme tiež mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti, ktoré sme medzitým vo svojej práci nadobudli, radiť si navzájom a podporovať sa. Popri jednotlivých vzdelávacích aktivitách sa viedli aj zaujímavé diskusie napríklad o tom, ako reagovať a čo robiť v určitých situáciách pri práci s mládežou, ako zvládať kritické momenty či konflikty alebo aké metódy využívať. Vzhľadom na to, že pochádzame  z rôznych krajín, súčasťou mnohých rozhovorov boli aj rozdielne skúsenosti či debaty o stave LGBTI+ práv v jednotlivých častiach (nielen) Európy. 

Návšteva Glasgowa, Foto: Shirin

„Možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí pochádzajú z úplne iného prostredia ako ja, mi vždy vie dať veľa. Hovoriť o svojich rozdielnych skúsenostiach a realitách považujem za veľmi obohacujúce a naozaj si cením, keď sa môžem od iných niečo nové naučiť a získať možnosť pozerať sa na veci z viacerých perspektív, ktoré by mi dovtedy možno ani nenapadli. 

Mládežnícke výmeny a medzinárodné projekty, ako je Rainbow Youth 2.0, sú skvelou príležitosťou rozvíjať svoje zručnosti, získavať nové vedomosti a ako človek rásť, preto si vážim, že takého možnosti tu sú. Zároveň si myslím, že prepájať kvír komunitu z rôznych častí sveta a upevňovať tieto vzťahy, je veľmi dôležité, a tu je na to priestor. Ja osobne týchto ľudí nevnímam „iba“ ako kolegovstvo z aktivizmu, ale ako priateľstvá.“

  • Alex, účastníctvo
Jedna z aktivít, Foto: Asier Carrasco

Súčasťou programu boli aj workshopy, ktoré sme organizovali my ako účastníctvo. Tie sa venovali rôznym témam, ako napríklad: LGBTI+ terminológia, história alebo intersekcionalita. Taktiež sme si spravili výlet do neďalekého Glasgowa, kde sme sa zúčastnili diskusie s členstvom kvír organizácie LEAP Sports Scotland. Nasledoval aj voľný program s možnosťou pozrieť si mesto a spoločná večera.

Návratom domov sa však projekt nekončí a v lete nás čaká ešte jeden vzdelávací týždeň, tentokrát v Taliansku. Dovtedy budeme naďalej rozvíjať svoje kompetencie vo svojich krajinách, organizovať workshopy či iné vzdelávacie aktivity, pričom po celý čas máme v rámci projektu k dispozícii rady a podporu od svojho mentorstva.

Text: Alex Michelčík 

                                                                          * * *

Projekt Rainbow Youth 2.0 je financovaný z programu Erasmus + a jeho partnermi sú organizácie Saplinq o.z., Colectivo MosaiQ, LEAP Sports Scotland a Associazione Eufemia.

Zaujímajú ťa podobné vzdelávacie aktivity a máš záujem sa do nich zapojiť? Sleduj náš instagram a facebook, kde o nich pravidelne informujeme.

Glasgow, Foto: Alex Michelčík