Trends

Školenie RALYO – Sila osobného príbehu

Rozprávanie príbehov je od dávnych čias dôležitou súčasťou ľudských životov. Jeho forma sa v priebehu dejín postupne menila. Od kresieb v jaskyniach, cez ústne podanie k písaným textom, až po dnešné dni, kedy veľkú časť mládeže zaujmú najväčšmi audiovizuálne formy – vrátane „reals“ na sociálnych sieťach.

Projekt RALYO, v plnom názve tohto medzinárodného programu: Rainbow Audio-visual literacy for Youth Organisations, sa zameriaval práve na rozvoj audiovizuálnej gramotnosti a jeho využitie pri rozprávaní príbehov pre kvír mládež a pracovníkov s kvír mládežou.

Za týmto účelom sa účastníctvo tohto niekoľkomesačného projektu, počas ktorého bolo školené online, ako aj na niekoľkých stretnutia naživo, streto minulý týždeň 2. – 6. decembra v Zlatej Idke pri Košiciach posledný raz. Projekt, organizovaný občianskym združením Saplinq,  účastníctvu ponúkol medzi inými nástroje a prostriedky pre kritické myslenie v digitálnom prostredí, tvorbu audiovizuálne obsahu, ako aj zručnosti potrebné pre rozvoj kvír komunít.

Súčasťou posledného stretnutia, v ktorom sa k pôvodnej zostave medzinárodného účastníctva pripojilo niekoľko nových ľudí, bolo aj využitie nadobudnutých znalostí pôvodného účastníctva. Ich úlohou bolo precvičenie si svojich vedomostí a rozvoj ich schopností posúvať tieto znalosti ďalej, v úlohe „výpomocných školiteľov.“

Počas krátkeho času, len piatich dní, sa podarilo nevídané. V tomto krátkom časovom rozmedzí sa v skupine, ktorá mala vyše 40 ľudí, podarilo vytvoriť dôverné vzťahy a bezpečný priestor, ktoré boli základom pre tvorbu osobných výpovedí vo forme audiovizuálnych príbehov. Krátke filmy, nie dlhšie ako 2 – 3 minúty, boli silnými svedectvami jednotlivých ľudí. Každý a každá si samí*é vyskúšali spísanie vlastného príbehu, jeho audio-nahrávanie, natáčanie záberov, ako aj zostrihanie v na to určených programoch. Samozrejme všetko s pomocou inštrukcií, ktoré dostali počas niekoľkých stretnutí so školiteľstvom, ktoré im bolo k dispozícii a pripravené pomôcť počas celého procesu.

Posledný, piaty deň, bol od rána do večera využitý na premietanie množstva vytvorených krátkych filmov. Bol to veľmi dojemný zážitok, plný smiechu aj sĺz. Silné príbehy z ktorých sa zovieral žalúdok sa striedali s tými, ktoré dodávali radosť a odvahu. Všetky však vytvárali predovšetkým pocit spolupatričnosti. Sila osobného príbehu, v ktorom sa človek otvorí a úprimne vyrozpráva časť svojho života publiku má priam čarovnú silu. Dokáže meniť pohľady ľudí a byť pozitívnou zmenou k lepšiemu, rešpektujúcejšiemu a láskavejšiemu svetu.

Ak ťa zaujímajú školenia a ďalšie vzdelávacie aktivity, sleduj Saplinq na facebooku a instagrame.

Text: Patrícia Marková