Novinky PRIDE Košice, Trends

Prihláste sa na školenie pre ľudí pracujúcich s mládežou

Dvojdňové školenie pre ľudí pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorí sa chcú dozvedieť viac o LGBTI+ témach a ako môžu podporiť LGBTI+ mladých ľudí v rámci svojej profesie i mimo nej.

Na školení sa zameriame na základnú terminológiu a rešpektujúci jazyk a následne sa budeme venovať konkrétnym situáciám a témam z praxe. Povieme si tiež niečo o intersekcionalite a ako brať do úvahy komplexnosť našich identít pri práci s mladými ľuďmi. Toto školenie je bezplatné.

Kedy a kde?

Školenie prebehne v priestoroch komunitného centra PRIZMA na Hlavnej 68 v Košiciach.

Uskutoční sa v nasledujúcich dátumoch a časoch: 

piatok 28.4. 15:00-19:00

sobota 29.4. 9:00-17:00

Je potrebné zúčastniť sa celého školenia.

Pre koho?

Školenie je určené pre učiteľov a učiteľky, školských psychológov a psychologičky, metodikov a metodičky a ďalších ľudí pracujúcich s mladými ľuďmi na pravidelnej báze.

Čomu sa budeme venovať?

Na tomto školení si preberieme:

  • terminológiu
  • inkluzívny a rešpektujúci jazyk
  • situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku
  • ako podporovať mladých LGBTI+ ľudí 
  • konkrétne situácie a možnosti aplikácie vedomostí vo vašej praxi a na vašich pracoviskách
  • čo je to intersekcionalita

Kto bude školiť?

Viki (ona/jej) je komunitná organizátorka a lektorka primárnej prevencie. V rámci programu Mezipatra na školách chodí na 2. stupeň základných škôl a stredné školy, kde hovorí o LGBTI+ témach, coming oute a rovesníckej podpore LGBTI+ mladých ľudí. V rámci Saplinqu spolupracuje s aktívnymi ľuďmi v oblasti LGBTI+ práv naprieč Slovenskom a koordinuje Kvír aktivistickú platformu.

Alex (ona/on/ono) organizuje komunitné stretnutia v komunitnom centre Prizma v Košiciach, kde sa venuje najmä mladým LGBTI+ ľuďom. V rámci Saplinqu je taktiež školiteľstvom neformálneho vzdelávania o LGBTI+ témach na školách alebo ako súčasť rôznych vzdelávacích aktivít.

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu vyplňte prosím tento formulár.

Školenie je bezplatné.

Pre ľudí, ktorí nežijú v Košiciach, je možné zabezpečiť ubytovanie z piatka na sobotu a pokrytie cestovných nákladov.

Projekt ‘Dúhové vzdelávanie’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt realizuje Dúha na východe, o.z.