Novinky PRIDE Košice

Akým problémom čelia LGBT+ ľudia na Slovensku?

lgbt košice

Diskriminácia či predsudky voči LGBT+ komunite sú stále prítomné v našej spoločnosti a LGBT+ ľudia sú častokrát nútení čeliť problémom, aké ľudia mimo queer komunitu nemajú. Aké to sú? A čo môžeme spraviť preto, aby sa všetci ľudia bez ohľadu na rodovú identitu či sexuálnu orientáciu cítili v spoločnosti prijatí a v bezpečí?

Pocit bezpečia

Prejavy homofóbie, bifóbie, transfóbie a intersexfóbie sú rôzne, či už ide o zosmiešňovanie, urážanie alebo aj fyzické útoky. Len nedávno svetom otriasol desivý prípad zločinu z nenávisti, ktorý sa odohral v Lotyšsku.

Podobné nenávistné prejavy nie sú ojedinelé. V celoslovenskom prieskume Iniciatívy Inakosť z roku 2017 až 19 % respondentov a respondentiek uviedlo, že boli fyzicky ohrozovaní*é alebo napadnutí*é práve preto, že sú LGBT+ ľudia, a takmer 59% bolo terčom vyhrážok, nadávok či žartov.

Až takmer 82 % respondentov a respondentiek považuje za najväčší problém práve predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoráciu LGBT+ ľudí. Z prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva zas vyplýva, že až 6 z 10 LGBT+ ľudí sa vyhýba držaniu za ruky s partnerom*kou na verejnosti. Fyzickému a sexuálnemu násiliu najviac čelia transrodoví a intersexuálni ľudia. 

Neviditeľnosť

Ďalším problémom je neviditeľnosť LGBT+ ľudí. Aj to vo veľkej miere prispieva k veľmi nízkej informovanosti o dúhovej komunite a následne aj k predsudkom. Nejde len o slabú reprezentáciu v médiách, ale napríklad aj v učebných materiáloch, ako je už aj tak takmer neexistujúca sexuálna výchova.

Foto: Pixabay

Veľmi málo sa v spoločnosti hovorí o transrodových a intersex ľuďoch. Podľa už spomínaného prieskumu Iniciatívy Inakosť sú práve transrodoví ľudia skupinou, ktorá zažíva najviac diskriminácie v porovnaní s ostatnými queer identitami. Pri transrodových mužoch to je 75,1 %, u transrodových žien 53,8 % a u ďalších rodových identít zažilo diskrimináciu 52,4 % ľudí.

K neviditeľnosti queer komunity prispieva aj heteronormativita, kedy spoločnosť očakáva, že človek je automaticky cisrodový a hetero. Ľudia mimo LGBT+ komunitu nemusia podstúpiť comingout kvôli svojej sexuálnej orientácii či rodovej identite.

Právna neistota

Zatiaľ čo viaceré krajiny už majú manželstvá pre všetkých, na Slovenku osoby rovnakého pohlavia nemôžu uzavrieť ani registrované partnerstvo. Zrovnoprávnenie vzťahov gejských a lesbických párov má mnoho výhod, ktoré by veľmi zjednodušili životy týchto párov. Jednou z veľmi dôležitých vecí pri právne uznanom vzťahu je prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera či partnerky, alebo napríklad aj možnosť dediť. Queer páry však túto možnosť nemajú. 

Neakceptovanie vzťahu rodičov rovnakého pohlavia má vplyv aj na deti z dúhových rodín. Týmto rodinám štát neposkytuje rovnakú právnu ochranu ako heterosexuálnym párom a ich rodinám. Dve ženy alebo dvaja muži, ktorí sú milujúcimi rodičmi a vychovávajú spolu dieťa, nemajú možnosť právne uzavrieť partnerstvo a tým pádom jeden z rodičov nemá k dieťaťu žiadnu právnu väzbu. Ak by sa jednému z rodičov niečo stalo, dieťa nemôže ostať v starostlivosti u druhého rodiča. V lepšom prípade skončí u starých rodičov alebo iných rodinných príslušníkov, a v tom horšom v ústavnej starostlivosti. 

S problémom v tejto oblasti sa stretávajú aj transrodoví ľudia. Ak chce transrodový človek prejsť právnou tranzíciou, no je v manželskom vzťahu, musí sa rozviesť. 

Väčšina ľudí z teplej komunity si uvedomuje, že možnosť uzavrieť životné partnerstvo alebo manželstvo má mnoho praktických výhod. Dokazuje to aj prieskum Iniciatívy Inakosť  z roku 2018. Mať možnosť uzavrieť manželstvo podporuje až 88,6 % opýtaných LGBT+ ľudí a mať možnosť uzavrieť životné partnerstvo dokonca 96,8 % ľudí z queer komunity.

Foto: Pixabay

Nedostatočná zdravotná starostlivosť

Ďalším veľkým problémom je nedostačujúca zdravotná starostlivosť. To sa týka hlavne transrodových a intersex ľudí. 

Slovenská legislatíva podľa zákona umožňuje tranzíciu, ktorá je však dostupná až od 18 rokov. Najväčším problémom je nútená kastrácia alebo sterilizácia, ktorá sa u nás vyžaduje, hoci je to v rozpore odporúčaniami odborníkov a najmä porušuje ľudské práva a dôstojnosť transrodových osôb. 

Ďalšou skupinou ľudí z LGBT+ komunity, ktorá je nútená podstupovať nechcené chirurgické zákroky, sú intersex ľudia. O téme intersexuality sa na Slovensku takmer vôbec nehovorí a neexistujú ani štatistiky o počte intersex ľudí u nás. 

Mnohí intersex ľudia si však nesú doživotné následky z chirurgických zákrokov, ktoré boli vykonané hneď po narodení, aby im určili jedno pohlavie. Toto rozhodnutie však bolo na lekárovi, nie na intersex človeku, o ktorého tele bolo rozhodnuté. Takéto praktiky sú nehumánne a v rozpore s ľudskými právami. 

Šikana na školách a bezpečie v rodine

Šikana na školách je rozšírený fenomén. Podľa prieskumu Iniciatívy Inakosť z roku 2017 až 52,7 % respondentov a respondentiek považuje za najvážnejší problém dúhovej komunity na Slovensku práve stigmu, nadávky a šikanu v škole. Potvrdzuje to aj prieskum Agentúry EÚ pre základné práva z roku 2012, ako aj prieskumy Štátnej školskej inšpekcie. Z týchto výskumov vyplýva, že najväčší počet študentov má problém práve so spolužiakmi a spolužiačkami inej ako heterosexuálnej orientácie. 

Mnoho queer ľudí však nenájde bezpečný priestor nielen v škole, ale ani doma. Aj v rodinnom prostredí sa LGBT+ ľudia stretávajú s predsudkami, nepochopením a nie raz aj s hrozbou fyzického násilia. Z už spomínaného prieskumu Iniciatívy Inakosť vyplýva, že až 21,4 % LGBT+ ľudí bolo odmietnutých rodinou alebo priateľmi. 

Každý človek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či rodovú identitu si zaslúži rešpekt, ľudské zaobchádzanie, bezpečný priestor, kvalitnú zdravotnú starostlivosť, či právnu ochranu. Preto je dôležité upozorňovať na to, keď sú ľudské práva a dôstojnosť porušované. Všetci a všetky sme súčasťou spoločnosti a je aj na nás, aby sme prehodnotili svoje postoje a bojovali s predsudkami v nás, ale aj v našom okolí.

Text: Alex Michelčíková

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!