Novinky PRIDE Košice

Ani odchod do zahraničia nemusí LGBT+ ľuďom zjednodušiť situáciu, Slovensko vie skomplikovať život aj na diaľku

Gay košice

Pomoc komunitného centra Prizma vyhľadá každý mesiac viac a viac ľudí. Je to aj dôsledok chýbajúceho poradenstva v Bratislave. 

V apríli Prizma naďalej zaznamenala zvyšujúci sa dopyt po jej službách. Predošlý mesiac bol z pohľadu celkového počtu nových klientov a klientiek za tento rok dokonca najsilnejší. Kontaktovalo nás 18 nových ľudí. Boli prevažne z košického a bratislavského kraja, čo potvrdzuje, že za nárastom je absencia poradenských služieb na západnom Slovensku, resp. v Bratislave. Nasledovali prešovský a nitriansky kraj. 

Pozorujeme, že našu poradňu kontaktujú aj LGBT+ Slovenky a Slováci žijúci v zahraničí. Ich podiel za obdobie od januára do apríla dosiahol vyše 7 % z celkového počtu klientely. Najmä v prípade transrodových ľudí, ktorí žijú v zahraničí a majú slovenské občianstvo, sa ukazuje, že odchod zo Slovenska nie vždy vyrieši životnú situáciu. Musia totiž spĺňať podmienky právnej tranzície, ktoré platia na Slovensku, aj napriek tomu, že dlhodobo žijú napríklad na Malte. 

Rodičia hľadajú spôsob, ako pomôcť

K dnešnému dňu tiež vieme už s istotou povedať, že zvýšený dopyt po našich službách je aj zo strany rodičov. Týka sa to najmä rodičov mladých transrodových ľudí. V tomto roku nás kontaktovali už šiesti rodičia, pričom za celý predchádzajúci rok 2020 to boli iba štyria.

Vekové zloženie bolo veľmi podobné, aké sme v poradni mali i v predchádzajúcich rokoch. Najväčší podiel LGBT+ klientely tvoria mladí ľudia pod 30 rokov. Nasleduje skupina LGBT+ ľudí nad 30 rokov, ale čoraz častejšie nás kontaktujú aj mladí ľudia vo veku 16 či 17 rokov.

Chýbajúca zdravotná starostlivosť pre trans ľudí

V apríli nás kontaktovalo mnoho trans ľudí a ich podiel sa opätovne zvýšil. Za obdobie od začiatku januára tvoria transrodoví ľudia drvivú väčšinu našej klientely. Ich podiel v našej poradni presiahol 75%. Znamená to, že práve transrodoví ľudia sa stretávajú s najväčšími prekážkami v živote na Slovensku. 

Prizma poradenstvo

Najzávažnejším problémom, pre ktorý nás kontaktujú, je zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou. Najmä jej kritická nedostupnosť. V košickom a prešovskom kraji napríklad zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou neposkytuje žiaden lekár*ka. Na západnom Slovensku sa situácia od začiatku roka rovnako zhoršila a ľudia prišli o dostupnú zdravotnú starostlivosť i v tejto časti krajiny. To spôsobuje enormný tlak na životy a psychické zdravie mnohých transrodových ľudí. Pre chýbajúce jednoznačné pravidlá aj to málo poskytovateliek a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou pozastavilo túto činnosť. 

Rovnako spôsobuje veľké problémy neexistujúca zdravotná starostlivosť pre trans ľudí pod 18 rokov, pričom mnohé z nich pandemická situácia ešte zvýraznila. Mnoho neplnoletých trans ľudí aj so svojimi rodičmi často vyhľadávalo zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou v Česku. Keďže protipandemické opatrenia nedovoľovali vycestovať do zahraničia aj o túto možnosť mladí trans ľudia prišli. Situáciu je možné vyhodnotiť ako kritickú, potvrdzuje to aj trvalý nárast poradenstva týkajúceho sa zdravotnej starostlivosti počas tranzície.

Návrhy poslancov, ktoré ubližujú

V apríli sme tiež zaznamenávali negatívne dopady predloženej novely ústavného zákona, ktorá chcela zakázať právnu i medicínsku tranzíciu. Dopady boli hlboké. Časť klientely dokonca pre zhoršené psychické zdravie nedokázala využiť naše služby. Psychologička komunikovala mnoho zrušených stretnutí zo strany klientiek a klientov, ktorí a ktoré ako dôvod zrušenia uvádzali zlé psychické rozpoloženie, pocity strachu, úzkosti a depresívne stavy kvôli obavám z prijatia takejto legislatívy.

V poradni sme tiež zaznamenali zvýšený nárast nenávistných prejavov smerom k LGB ľuďom. Rovnako ako pri transrodových ľuďoch za týmto nárastom stojí verejný diskurz spojený s už spomínanou novelou, ktorá vo svojej dôvodovej správe hovorila o LGBT+ ľuďoch ako o deviantoch, a o prostredí, v ktorom vychovávajú svoje deti, ako o chorom a deviantom prostredí, navyše spájal LGBT+ ľudí so sexuálnym zneužívaním ich detí. Politické útoky na LGBT+ ľudí majú vždy veľmi negatívne dopady na ich životy, na životy ich rodín a najmä na psychické zdravie LGBT+ ľudí. Okrem toho stoja aj za narastajúcim počtom nenávistných prejavov zo strany spoločnosti – susedov, kolegýň v práci, v školskom prostredí či doma. My v poradni to vidíme na číslach celkom presne. Je to priamoúmerné. Každý nenávistný prejav voči LGBT+ ľuďom zo strany verejných predstaviteľov a predstaviteliek znamená nárast poradenstva v našej poradni.

Za mesiac apríl evidujeme dopyt po všetkých typoch služieb, ktoré poskytujeme – psychologické, právne, sociálne poradenstvo, ako aj poradenstvo v oblasti potrieb transrodových ľudí. Aj napriek týmto problémom sa Prizme darí byť tu pre našu klientelu.

Zara Pride Košice
Zara Kromková, Prizma

Úvodné foto: Taedc/Flickr