Tipy na LGBT+ podujatia

Dúhovou stužkou k solidarite: LGBTI+ ľudia majú právo na dôstojný život v krajine, kde sa cítia v bezpečí

duhova stuzka

Osem mimovládnych iniciatív z celého Slovenska sa spojilo do bezprecedentnej kampane, ktorej cieľom je spoločne bojovať proti predsudkom a nenávisti voči LGBTI+ ľuďom. V najbližších dňoch zaplavia Slovensko dúhové stužky, ktorých pripnutím môže verejnosť vyjadriť podporu a prijatie queer komunite.

Kampaň Dúhová stužka štartuje pri príležitosti blížiaceho sa 17. mája – Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT). Pripomíname si vtedy vyradenie homosexuality z medzinárodného zoznamu chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou (1990). Odvtedy uplynulo už vyše tridsať rokov, avšak LGBTI+ ľudia sa stále na Slovensku stretávajú s predsudkami, stereotypmi a nepochopením ich okolia, spoločnosti či štátnych inštitúcií. Väčšina z nich stále nemá prístup k základným právam a čelí tak nespravodlivému zaobchádzaniu v každodennom živote, čo výrazne vplýva na dôstojnosť a kvalitu života queer ľudí. Aj na toto chce upozorniť kampaň Dúhová stužka, ktorú spustilo občianske združenie Saplinq už po druhý raz.

„Prostredníctvom dúhovej stužky môžu ľudia ukázať, že sa v ich okolí môžu LGBTI+ ľudia cítiť bezpečne a zároveň tým podporiť dúhové organizácie pôsobiace na Slovensku. Kampaň reaguje na nedostatok pocitu bezpečia LGBTI+ ľudí vo verejnom priestore. Až 77 % LGBTI+ párov sa nedrží za ruky na verejnosti z obavy pred napadnutím. Toto je však vec, ktorú nevyriešia samotní queer ľudia, ale do jej riešenia by sa mala zapojiť celá spoločnosť. Je to naša spoločná zodpovednosť, aby všetci ľudia cítili rešpekt k ich autonómii a prijatie ich inakosti, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Viditeľným nosením dúhovej stužky (symbolu) môžeme vytvárať bezpečné priestory pre LGBTI+ ľudí, aby sa nemuseli báť byť sami sebou,“ vysvetľuje riaditeľ občianskeho združenia Saplinq a autor myšlienky Róbert Furiel.

Kampaň Dúhová stužka má však tento rok ešte ambicióznejšie ciele. Po prvý raz totiž slúži ako platforma, ktorá združuje LGBTI+ organizácie naprieč Slovenskom. Cieľom je teda nielen zvýšiť povedomie verejnosti o životoch LGBTI+ ľudí a viditeľne vyjadriť podporu queer komunite, ale aj podporiť dúhové organizácie na Slovensku. Zapojilo sa celkom osem queer iniciatív: PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí a ich blízkych, Inokraj / Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava, športový klub Lotosové kvety, študentský spolok Light FiF UK, Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí a Divadlo Nomantinels. Dúhovú stužku tak verejnosť môže získať finančnou podporou jednej z organizácií podľa vlastnej preferencie.

Bezpečnosť LGBTI+ ľudí v atmosfére nenávistných prejavov

Na Slovensku štát nezbiera systematicky dáta o nerovnom prístupe k LGBTI+ ľuďom či o kvalite ich života. Z celoslovenského prieskumu, ktorý v druhej polovici roku 2017 realizovala Iniciatíva Inakosť však vieme, že až 81,8 % respondentov a respondentiek z komunity LGBTI+ ľudí nad 15 rokov uviedlo ako najvážnejšie problémy predsudky, stereotypy a nepochopenie zo strany spoločnosti, štátnych inštitúcií a ľudí v ich okolí. Až 66,7 % trápi najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. A viac ako polovica považuje za najzávažnejší problém aj stigmu, nadávky, šikanu v škole (Kuruc, Jablonická Zezulová 2017). 

Vďaka európskym štatistikám ako je Eurobarometer (2019) tiež vieme, že až 35 % ľuďom na Slovensku by prekážalo, ak by osoba v najvyššej volenej politickej funkcii bola gejom, lesbou alebo bisexuálna. Iba 21 % verejnosti by prijalo, ak by ich dieťa randilo s osobou rovnakého pohlavia. Situácia na pracovisku nie je o nič lepšia: 35 % ľudí by prekážalo, ak by ich kolega alebo kolegyňa v práci bol/a gej, lesba alebo bisexuál.

„Na pocit bezpečia zásadne vplýva okolie, v ktorom sa človek nachádza, ľudia, ktorými je obklopený. Mnoho LGBTI+ ľudí si kvôli nenávistným prejavom od ľudí, ktorí sú verejne činní, ale aj od svojho okolia vrátane rôznych „dobre mienených” vtipov, vybuduje apriórnu nedôveru voči majorite, stály pocit ohrozenia a nebezpečia. Tento pocit sa veľmi ťažko prekonáva človeku samotnému, preto je nevyhnutné, aby ľudia z majoritnej spoločnosti v jeho/jej okolí ukázali, aj nosením symbolickej stužky, že LGBTI+ ľudí podporujú, rešpektujú, vyjadrujú s nimi solidaritu a chcú, aby sa pri nich cítili bezpečne,“ apeluje riaditeľ Saplinqu Róbert Furiel.

Občianske združenie Saplinq upozorňuje, že hlavná myšlienka kampane Dúhovej stužky je o to dôležitejšia, že LGBTI+ komunita za uplynulý rok čelila viacerým ofenzívam v Národnej rade SR v podobe reštriktívnych návrhov zákonov, ktoré mali za cieľ zákaz tranzície a inak obmedzovali základné slobody. Ideologické a politické ťaženie voči odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva SR k tranzícii je najnovšia rana pre najviac ohrozenú komunitu transrodových ľudí, ktorí dnes čelia ďalšiemu obmedzovaniu prístupu k zdravotnej starostlivosti. „Za uplynulý rok je LGBTI+ komunita traumatizovaná nenávistnou rétorikou vo verejnom priestore, z pozície moci volených predstaviteľov a predstaviteliek. Necítime sa v bezpečí a zo strany štátu nemáme žiadne istoty ani záruky,“ upozorňuje Róbert Furiel. 

IDAHOBIT vo veľkom v Bratislave, Košiciach i Banskej Bystrici

Aj napriek nespravodlivému zaobchádzaniu, ktorému LGBTI+ ľudia na Slovensku čelia, chce kampaň Dúhová stužka najmä posilňovať queer ľudí a ich pocit bezpečia. IDAHOBIT 17. mája, keď Dúhová stužka vyvrcholí, bude oslavou inakosti, prijatia a lásky i podpory všetkým z queer komunity a naprieč celou spoločnosťou. Prinesie široké spektrum kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa začínajú už tento piatok (13. 5.) vo viacerých mestách Slovenska. Ide o spoločné úsilie a spoluprácu ôsmich dúhových iniciatív, kampaň podporila aj Amnesty International Slovensko, ktorá vyjde do ulíc v Bratislave, Banskej Bystrici i Košiciach proti transfóbii s cieľom vyslať podporu a silu trans komunite, ktorá je v týchto dňoch zo strany štátu ťažko skúšaná a stigmatizovaná. 

Text: Alexandra Demetrianová