Novinky PRIDE Košice

Prečo si pripomíname IDAHOBIT?

Dňa 17. mája si LGBTI+ ľudia a organizácie na celom svete pripomínajú IDAHOBIT – Medzinárodný deň boja proti homo, bi, intersex a transfóbii. V tento deň sa organizujú rôzne podujatia alebo kampane, akou je napríklad aj Dúhová stužka, ľudia nosia symboly kvír identít a v niektorých krajinách sa významné budovy zvyknú vysvietiť vo farbách dúhovej vlajky. Aká je však história tohto dôležitého dátumu?

Homosexualita, bisexualita a ďalšie varianty príťažlivosti, ktoré ľudia cítia, nie sú chorobami. Ešte v nedávnej minulosti však boli prejavy inej ako heterosexuálnej príťažlivosti či vybočenie z rodových rolí považované za patologické a žiaľ, tento názor sa zo spoločnosti zatiaľ nevytratil. Napriek tomu je dôležité si pripomínať míľniky, ktoré sme ako LGBTI+ ľudia dosiahli v boji za rovnoprávnosť. Jedným z nich bol aj 17. máj 1990, kedy Svetová zdravotnícka organizácia vylúčila homosexualitu z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Práve na výročie tejto udalosti spadá IDAHOBIT.

Prečo práve 17. máj? Tento dátum nebol zvolený náhodne. Odkazuje totiž na zákon § 175 bývalého trestného zákona, ktorý platil v Nemecku a to až do roku 1994. Práve toto bol zákon, ktorý kriminalizoval homosexualitu.

IDAHO, IDAHOT alebo IDAHOBIT?

História tohto dňa sa začala písať v roku 2004. Prvému Medzinárodnému dňu proti homofóbii (čo bol pôvodný názov) predchádzala kampaň, do ktorej sa zapojili tisíce ľudí a mnoho LGBTI+ organizácií, ako napríklad International Lesbian and Gay Association (ILGA), International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), the World Congress of LGBT Jews alebo Coalition of African Lesbians. V rámci tejto kampane bola podpísaná výzva na podporu „Iniciatívy IDAHO” a ako dátum Medzinárodného dňa boja proti homofóbii bol zvolený práve 17. máj

Prvýkrát sa IDAHO oslavoval 17. mája 2005. Až v roku 2009 sa k názvu pridala aj transfóbia a zo skratky IDAHO sa stala IDAHOT (International day against homophobia and transphobia). Stalo sa tak na základe petície, ktorú podpísalo približne 300 neziskových organizácií zo 75 krajín. Práve 17. mája 2009 sa Francúzsko stalo prvou krajinou, ktorá vyradila transrodovosť zo zoznamu psychických chorôb.

Skratka IDAHOBIT, ako ju poznáme dnes, sa začala používať v roku 2015, kedy bola pridaná bifóbia. Rôzne organizácie po celom svete však používajú rôzne názvy a to hlavne s cieľom zahrnúť všetky kvír identity. Preto je možné sa stretnúť aj s Medzinárodným dňom proti LGBTI+ diskriminácii, LGBTQIA+ diskriminácií a ďalšími variantmi. Aj keď to, či IDAHOBIT zahŕňa intersexfóbiu, nebolo nikdy oficiálne vykomunikované, písmeno I v skratke sa často považuje práve za reprezentáciu diskriminácie voči intersex ľuďom

Mnoho kvír ľudí tiež kritizuje termíny ako homofóbia, transfóbia, bifóbia a podobne a to preto, lebo v skutočnosti nejde o fóbiu, teda strach. Diskriminácia LGBTI+ ľudí vychádza skôr z neznášanlivosti a negatívnych postojov, než zo strachu. Z tohto dôvodu sa niekedy preferujú výrazy ako homonegativita, transnegativita či binegativita.

Ako môžem podporiť LGBTI+ ľudí?

K dosiahnutiu rovnoprávnosti nás čaká ešte dlhá cesta a preto je dôležité upozorňovať na prejavy homo, bi či transnegativity v našej spoločnosti. Preto sa pri príležitosti 17. mája po celom svete konajú kampane či podujatia na podporu práv kvír ľudí. U nás sa môžete zapojiť do kampane Dúhová stužka, prispieť ľubovoľnou čiastkou a tým podporiť prácu LGBTI+ organizácií a ľudí, ktorí ich tvoria. Pripnutím si a nosením dúhovej stužky taktiež verejne vyjadríte podporu kvír komunite. Aj takéto malé gesto môže znamenať veľa.

Bojovať proti nenávisti a diskriminácií sa však dá aj v každodennom živote. Ak sa stretnete s prejavmi homo, bi, trans či intersex negativity, môžete na ne upozorniť. Aj cez rozhovory s rodinou či kamarátstvom viete otvárať dôležité témy a šíriť tak povedomie o kvír identitách, o diskriminácii alebo o stave LGBTI+ práv na Slovensku a vo svete. 

Či už sa rozhodnete nosiť dúhovú stužku, finančne prispieť nejakej z organizácií, prísť na protest alebo vzdelávať ľudí vo vašom okolí, netreba zabúdať na vlastnú bezpečnosť. Ak však máte okolo seba kvír ľudí, vyjadrite im podporu a dajte im vedieť, že ste tu pre nich.