Tipy na LGBT+ podujatia

Solidarita s LGBTI+ ľuďmi nebola nikdy tak dôležitá ako teraz. Vyjadriť ju môžete dúhovou stužkou

Slovensko v najbližších dňoch opäť zaplavia dúhové stužky — symbol podpory a rešpektu voči LGBTI+ ľuďom.

S blížiacim sa 17. májom – Medzinárodným dňom proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT) sa už po tretíkrát rozbieha kampaň Dúhová stužka. Jej cieľom je viditeľne vyjadriť solidaritu LGBTI+ komunite a podporiť dúhové organizácie a iniciatívy pôsobiace na Slovensku.

Kampaň štartuje v piatok 28. apríla a potrvá do nedele 21. mája. Jej vrcholom je už tradične IDAHOBIT. Práve v tento deň v roku 1990 vyradila Svetová zdravotnícka organizácia homosexualitu z medzinárodného zoznamu chorôb.

Dúhovú stužku organizuje občianske združenie Saplinq. Reaguje ňou jednak na nedostatok viditeľnosti LGBTI+ ľudí v spoločnosti, no predovšetkým na chýbajúci pocit bezpečia LGBTI+ ľudí vo verejnom priestore, ktorý ešte stále zaplavujú predsudky a homo/trans negativizmus.

„Teraz viac ako kedykoľvek predtým je potrebné ukázať podporu LGBTI+ ľuďom – ako symbolickú, tak materiálnu. Aj dúhovou stužkou dokážeme vizuálne bojovať proti vlne nenávisti, ktorá sa na LGBTI+ ľudí valí,“ hovorí riaditeľ Saplinq, o. z. Róbert Furiel.

Kedy, keď nie teraz?

Ešte nikdy od čias vzniku samostatnej Slovenskej republiky nebola LGBTI+ komunita takým častým terčom útokov, či už verbálnych, alebo fyzických, ako teraz.

Otvorená nenávisť vyústila minulého roku do tragického teroristického činu, pri ktorom vyhasli životy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. Vyjadrenia zástupcov a zástupkýň zákonodarnej moci a exekutívy, v ktorých dávali LGBTI+ ľuďom na Slovensku nádej na zlepšenie ich postavenia, zostali len prázdnymi sľubmi. Namiesto jednoznačných krokov vpred, kvír komunita pravidelne čelí represívnym návrhom zákonov, ktoré sú v priamom rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

Na ohrozenie práv transrodových ľudí na Slovensku, ktoré súvisia s možným legislatívnym zákazom právnych tranzícii, poukazujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović, ktorá v liste NR SR vyjadrila vážne znepokojenie nad tým, že 6 mesiacov po teroristickom útoku Slovenská republika stále neprijala potrebné zmeny pre zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí. Poslancov a poslankyne parlamentu zároveň vyzvala, aby novelu zákona o rodnom čísle v hlasovaní odmietli.

Podľa výsledkov prieskumu Iniciatívy Inakosť, ktorý zrealizovala na prelome rokov 2021 a 2022 medzi LGBTI+ ľudmi staršími ako 15 rokov a (prevažne) žijúcimi na Slovensku, až 76,43 % respondentov a respondentiek považuje snahy obmedziť práva LGBTI+ ľudí prostredníctvom zákonov za jeden z najzávažnejších problémov, ktorým LGBTI+ ľudia na Slovensku čelia. Viac ako 77 % opýtaných vníma ako závažnú aj neexistenciu právneho uznania partnerstva párov rovnakého pohlavia (manželstvá, reg. partnerstvá) a 66,18 % respondentov a respondentiek považuje za jeden z najzávažnejších problémov verbálne nenávistné prejavy (nadávky, zosmiešňovanie) v spoločnosti (Iniciatíva Inakosť, 2022).

Nikdy nebol stav spoločnosti taký kritický, a preto je obzvlášť dôležité práve teraz nezostať ticho, postaviť sa na správnu stranu histórie a vyjadriť LGBTI+ ľuďom jasnú podporu a rešpekt.

„Sú to práve práva transrodových a kvír ľudí, ktoré sú dnes frontovou líniou, na ktorej sa odohráva zápas medzi demokraciou a extrémizmom. Nič medzi tým neexistuje, žiadna šedá zóna,“ povedala na nedávnom proteste proti novele zákona o rodnom čísle Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampaní a advokácie v Saplinq, o. z.

Bezpečnosť LGBTI+ menšiny je v rukách väčšiny

Viditeľným nosením dúhovej stužky ako symbolu solidarity človek signalizuje podporu a rešpekt voči LGBTI+ ľuďom. V jeho prítomnosti nemusia mať LGBTI+ ľudia obavy o svoju bezpečnosť a môžu byť slobodne sami a samé sebou.

K pocitu bezpečia človeka zásadne prispievajú ľudia, ktorými je obklopený. Veľká časť LGBTI+ ľudí si kvôli verbálnym či fyzickým útokom namiereným na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, nenávistným prejavom verejne činných ľudí, ale aj ľudí zo svojho okolia podvedome vybuduje nedôveru voči spoločnosti. Permanentne sa cítia ohrození, obávajú sa diskriminácie.

Zbaviť sa tohto pocitu nie je ľahké. Človek si s ním neporadí sám a hoci podpora z LGBTI+ komunity pomôže, k plnohodnotnému pocitu bezpečnosti nestačí. O skutočnú zmenu sa musí pričiniť aj majoritná spoločnosť.

Práve tak jednoduchým gestom ako pripnutie dúhovej stužky môže dať človek najavo, že LGBTI+ komunita s ním môže rátať. Čím viac dúhových stužiek bude vo verejnom priestore, tým viac sa budú LGBTI+ ľudia cítiť ako rovnocenná súčasť spoločnosti.

Dúhová stužka spája LGBTI+ iniciatívy z celého Slovenska

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok slúži Dúhová stužka ako platforma, ktorá združuje LGBTI+ organizácie a iniciatívy naprieč Slovenskom.

Prispievateľstvo na Dúhovú stužku si môže zároveň vybrať, ktorú z týchto kvír iniciatív finančne podporí. Tohto roku sa zapojili PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí a ich blízkych, PRIDE Košice, PRIDE Banská Bystrica, PRIDE Bardejov, Dúhový PRIDE Bratislava, Športový klub Lotosové kvety, Iniciatíva Inakosť, študentský spolok LIGHT* FiF UK, Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, Divadlo Nomantinels a Dúhové rodiny.

V rámci snahy zviditeľniť životy LGBTI+ ľudí bude kampaň Dúhová stužka sprevádzať plejáda kultúrnych, spoločenských a aj športových podujatí vo viacerých mestách Slovenska. Počas IDAHOBIT 17. mája vyjde stužka do bratislavských, košických a banskobystrických ulíc, kde spolu s členstvom a spojenectvom LGBTI+ komunity oslávia inakosť, lásku a pestrosť identít.

Foto: Jakub Savruk