Tipy na LGBT+ podujatia

Dúhová stužka spojila LGBTI+ organizácie a iniciatívy na Slovensku

dúhová stužka

Združenia, ktoré pomáhajú queer komunite, majú k sebe opäť bližšie. Spojila ich kampaň Dúhová stužka, ktorá štartuje 9. mája.

V združení Saplinq a v PRIDE Košice chceme spájať ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Aj preto sme sa pustili do druhého ročníka kampane Dúhová stužka. Veríme, že cez tento symbol môžeme prispieť k vzájomnému porozumeniu a solidarite. Dúhová stužka môže byť dôležitým verejným gestom, ktoré prispeje k súdržnejšej spoločnosti. Aj preto sme sa rozhodli, že oslovíme ďalšie LGBTI+ organizácie, či by sa chceli pridať. Veľmi nás teší, že súhlasili. Výťažok z kampane teda pôjde okrem nášho komunitného centra PRIZMA aj na činnosť ďalších siedmich združení, ktoré priblížili, čomu presne sa venujú a aké očakávania majú od Dúhovej stužky.

PRIZMA

PRIZMA je bezpečný priestor pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo sa identifikujúce osoby v Košiciach a širokom okolí a ich blízkych. Reaguje na potreby queer komunity mať dostupné a rešpektujúce terapeutické služby i na potrebu stretávať sa v bezpečnom prostredí, osobnostne a emočne rásť, obhajovať svoje práva a vymieňať si poznatky. Rovnako sa centrum snaží zvyšovať informovanosť verejnosti o životoch LGBTI+ ľudí a Slovensku. Hoci PRIZMA sídli na východe, jej poradenské a terapeutické služby využívajú ľudia z celého Slovenska, aj v zahraničí žijúci*e queer Slovenky a Slováci.

LIGHT*

„LIGHT* je queer študentský spolok pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Naším hlavným cieľom je vytvárať prijímajúce prostredie pre queer študentstvo a zamestnanectvo univerzity. Chceme prispievať k budovaniu hnutia, byť viditeľnou súčasťou univerzity a prinášať queer témy na akademickú pôdu.“

„Veríme, že hrdým a verejným nosením stužky ľudia prispejú k zvýšeniu akceptácie queer ľudí v tejto krajine.“

Lotosové kvety

„Športový klub LGBTI+ ľudí a našich priateľov s vyše desať ročnou históriou. Podporujeme a rozvíjame zdravý životný štýl našich športovcov a športovkýň. Vytvárame bezpečný a inkluzívny priestor na športoviskách. Prispievame k scitlivovaniu spoločnosti a prijatiu ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou či rodovou identitou. V súčasnosti máme zabehnuté tréningy vo volejbale, florbale, behu a bedmintone. Dvere má u nás otvorené každý a každá, bez ohľadu na skúsenosti či kondíciu. Každoročne usporadúvame medzinárodné LGBTI+ športové podujatie Lotos Cup Bratislava. Popri tom sa tiež zúčastňujeme na rôznych súťažiach, turnajoch a projektoch doma aj v zahraničí. ŠPORTUJEME HRDO A S LÁSKOU!“

„Prezentáciou svojich aktivít ukazujeme na verejnosti neskreslený a pozitívny obraz o LGBTI+ ľuďoch. Veríme, že týmto spôsobom pomáhame liečiť zbytočné obavy a zakorenené predsudky, ktoré v slovenskej spoločnosti stále pretrvávajú. Spolu s Dúhovou stužkou by sme mohli byť v tomto úsilí silnejší.“

Iniciatíva Inakosť

„Iniciatíva Inakosť je platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek, ktorých cieľom je zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí na Slovensku. Združenie stojí za množstvom osvetových kampaní, ktoré sa snažia zvýšiť akceptáciu LGBTI+ ľudí. Prevádzkuje inPoradňu, ktorá poskytuje právne, sociálne a psychologické poradenstvo. Organizuje viacero podujatí, napr. obľúbený Filmový festival inakosti, ale aj inKonferenciu, odovzdávanie Cien Inakosti a iné. Inakosť má za sebou už vyše 15 rokov pôsobenia.“

„Veríme, že kampaň Dúhová stužka bude skvelou príležitosťou, ako môžu ľudia z väčšinovej spoločnosti vyjadriť podporu svojim súrodencom, deťom, rodičom, kolegom a kolegyniam a blízkym z LGBTI+ komunity. Veľmi dôležité je symbolické gesto, veľkou pomocou sú aj vyzbierané prostriedky, ktoré budú smerovať do konkrétnych projektov zlepšujúcich život tejto komunity.“

Nomantinels

„V slovenskom divadelnom kontexte je jediným profesionálnym queer divadlom. Prioritne sa zaoberá témami rodu, pohlavia, LGBTI+ komunity, rodovej rovnosti, potláčaniu rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii. Vysiela podcasty Teplá vlna, webináre na LGBTI+ témy, vydáva Magazín Qys, pripravuje diskusie a workshopy na queer témy a venuje sa rozvoju komunity. Pravidelne spolupracuje s invenčnými mladými umelcami a umelkyňami, ktorých zaujímajú ľudské práva a queer témy a dáva im priestor pri tvorbe divadelných inscenácií.“

„Kampaň Dúhová stužka dáva priestor ľuďom z majoritnej spoločnosti, aby ukázali svoju podporu a spolupatričnosť queer ľuďom. Môže byť symbolom podpory komunity, ako aj prihlásením sa k nej. Prináša možnosť otvorenejšej a vzájomne rešpektujúcej sa spoločnosti.“

Dúhový PRIDE Bratislava

„Dúhový PRIDE Bratislava podporuje viditeľnosť komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Hlavnou činnosťou združenia je organizovanie výročného ľudskoprávneho festivalu Dúhový PRIDE Bratislava. Sprievod a festival na námestí v centre Bratislavy je vyvrcholením PRIDE mesiaca, počas ktorého organizujeme množstvo podujatí (napr. diskusie, filmové projekcie, divadelné, hudobné a tanečné predstavenia) s cieľom prezentovať život a kultúru LGBTI+ ľudí na Slovensku.“

„Vďaka podpore z kampane Dúhová stužka sa aj tento rok (23. júla) uskutoční Dúhový PRIDE Bratislava, ktorý zviditeľňuje LGBTI+ ľudí a potvrdzuje, že sú súčasťou slovenskej spoločnosti, patria sem, medzi svojich priateľov, do svojich rodín, susedstiev, pracovných kolektívov a cirkevných spoločenstiev.“

Inokraj / Záhrada CNK

„Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá od roku 2010 sídli v banskobystrickej Beniczkého pasáži. Poslaním nášho kultúrneho centra je podporovať rozvoj súčasného a komunitného umenia prostredníctvom organizácie kultúrnych akcií rôznych žánrov. Okrem toho poskytujeme priestor na oddych, komunitné stretávanie, rozvoj a ochranu duševných hodnôt a mnohé iné spoločenské aktivity. Záhrada od roku 2015 zastrešuje neformálnu občiansku iniciatívu Inokraj, ktorej poslaním je vytvárať bezpečný priestor a podporovať rôznorodosť vo všetkých jej formách. Inokraj už od roku 2018 organizuje #PRIDE #BB, tento rok sa v Záhrade uskutoční už v poradí 5. ročník.“

„Zapojením sa do kampane Dúhová stužka vyjadrujeme podporu queer komunite a chceme upozorniť na stále pretrvávajúcu diskrimináciu voči homo, bi, trans a intersex osobám. Veríme, že poukazovaním na neprávosť a útoky voči tejto menšine prispejeme k zvýšeniu miery akceptácie všetkých osôb bez ohľadu na ich sexuálnu a rodovú identitu.“

Združenie rodičov a priateľov

„Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí (ZRP) je neformálna skupina, ktorá v týchto dňoch dosiahla počet 100 členov. Našou snahou a hlavným cieľom je vzájomná podpora. Pre nás, rodičov dúhových detí, je dôležité vedomie, že nie sme sami. Organizujeme pravidelné stretnutia, ale aj víkendovky, ktoré umožňujú upevňovať dôveru medzi členmi. Snažíme sa o scitlivovanie spoločnosti, búranie predsudkov a stereotypov prostredníctvom našich osobných príbehov v médiách a na rôznych diskusiách. Hlas rodičov LGBTI+ detí je veľmi dôležitý a dúfame, že postupne budeme čoraz viac viditeľný.“

„Sme presvedčení, že kampaň Dúhová stužka je veľmi prospešná a dáva možnosť zapojiť sa všetkým, ktorí chcú vyjadriť podporu LGBTI+ ľudom. Snaží sa kultivovať spoločnosť, ľudí medzi sebou spájať a nie rozdeľovať.“