Novinky PRIDE Košice

Postavenie trans ľudí riešili na RTVS, hlasom komunity bola aj Zara Kromková

Zara Kromková

V diskusnej relácii Silná zostava na RTVS otvorili debatu o tom, ako sa žije transrodovým ľuďom na Slovensku.

Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová pozvala do štúdia Zaru Kromkovú z komunitného centra PRIZMA. O svojich skúsenostiach hovorila aj Alena Srnčíková, matka transrodovej dcéry. Hosťom v štúdiu bol aj Peter Stachura, bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva.

Diskusia v úvode priblížila coming-out transrodových osôb. Objavovanie vlastnej identity opísala Zara, ktorá vysvevetlila, že už v útlom detstve uvažovala o sebe ako ako dievčati. Ocenila aj prístup mamy, ktorá jej dala priestor, aby sa hrala s hračkami či obliekala, ako jej vyhovovalo.

Rovnako chápavý a otvorený postoj mala aj Alena, ktorá sa svoje dieťa nesnažila vtlačiť do presných mantinelov, ale naopak radšej vytvoriť rešpektujúci priestor, kde môže rásť podľa svojej prirodzenosti. V Silnej zostave otvorene vyrozprávala, kedy sa jej dcéra Charlotte zdôverila s tým, ako vníma vlastnú identitu.

Bývalý štátny tajomník Peter Stachura v úvode zdôraznil, že chýba konštruktívna debata o transrodovej téme, aby sme ako spoločnosť vedeli pomenovať, čo prekáža konzervatívnym občanom, a zároveň nevykresľovali transrodových ľudí ako niekoho škodlivého. Postupne sa však viac sústredil na vypichnutie raritných prípadov zo zahraničia než na riešenie reálnych prípadov na Slovensku.

„Každý deň sa stretávam s transdovými ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku a potrebujú mať dostupnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, to je jediné, o čom by sme sa mali teraz baviť. Nemali by sme sa baviť o tom, čo sa deje vo Švédsku,“ pripomenula Zara. Celú diskusiu je možné vidieť na tomto linku.