Novinky PRIDE Košice

Právny štát na Slovensku voči LGBT+ ľuďom zlyháva, hrozí podobný vývoj ako v Maďarsku či Poľsku – varujú aktivisti a aktivistky

Politiky, ktoré útočia na existenciu a práva LGBT+ ľudí, nemajú v právnom štáte miesto –  to je postoj Európskej únie v prípade Maďarska či Poľska. Podobné snahy sa však odohrávajú čoraz intenzívnejšie aj na Slovensku, upozorňuje občianske združenie Saplinq a komunitné a poradenské centrum PRIZMA.

Novembrové schôdze NR SR priniesli bezprecedentné útoky na LGBT+ ľudí a výsledky hlasovaní o viacerých návrhoch zákonov naznačujú, že na Slovensku sa stav právneho štátu pre LGBT+ ľudí zhoršuje. Upozornilo na to občianske združenie Saplinq a jeho poradenské centrum pre LGBT+ ľudí PRIZMA v Košiciach.

Spolu s desiatkami ľudskoprávnych organizácií, odborníčok a odborníkov z rôznych oblastí adresovali výzvu poslancom a poslankyniam. V nej ich varovali pred štyrmi návrhmi zákonov, ktoré predložili extrémisti a boli namierené proti LGBT+ ľuďom. Výzvu podpísali ďalšie stovky ľudí z radov verejnosti. Aj keď väćšina návrhov v pléne, zatiaľ, neuspela, niektoré si našli podporu aj v radoch koalície, čo je podľa aktivistov a aktivistiek alarmujúce. Ukázalo sa tiež, že aj koaličné strany, ktoré sa prezentujú ako rešpektujúce voči ľudským právam, spravili ústupky, ktoré v konečnom dôsledku znemožňujú LGBT+ ľuďom viesť dôstojný život, upozornili Saplinq a PRIZMA.  

„Jeseň v parlamente bola pre LGBT+ ľudí, rodiny a komunity traumatizujúca, keďže sme sa stali terčom nenávistných návrhov zákonov, ktoré by v praxi porušovali naše ústavné práva, a tiež by šírili neznášanlivosť a nenávisť voči queer ľuďom. Okrem návrhov z dielne extrémistov však nemožno opomenúť ani fakt, že napr. reforma tzv. školského zákona prešla s pripomienkami, ktoré z nej vyňali možnosť zmeniť osobné údaje na dokladoch o vzdelaní. Toto bola kľúčová a dlho očakávaná zmena pre transrodových ľudí smerom k dôstojnej tranzícii tak, ako je to možné aj v iných krajinách,“ upozornil riaditeľ o. z. Saplinq Róbert Furiel. Podľa neho je nepochopiteľné, že minister Gröhling zo strany SaS, ktorá sa prezentuje ako liberálna, ustúpil pripomienkam Konferencie biskupov Slovenska, Aliancie za rodinu, Združenia katolíckych škôl Slovenska, ako aj Evanjelickej cirkvi a. v.

Pôvodné znenie návrhu predkladateľ zmenil s odôvodnením, že je postačujúce, aby sa osoba po tranzícii preukazovala pôvodným dokladom o vzdelaní – s menom pred tranzíciou – a dokladom o zmene pohlavia. To by transrodových ľudí de facto nútilo deklarovať zmenu svojej identity a vystavovalo by ich to riziku diskriminácie i nenávistných prejavov, ako aj stresu a úzkosti či depresiám, upozorňujú Saplinq a PRIZMA.

Podľa nich strana SaS a s ňou celá koalícia v hlasovaní ustúpili podobným snahám, aké sa objavili v návrhoch z dielne extrémistov, ktoré zakazovali právnu tranzíciu či výchovu transrodových detí a presadzovali prenasledovanie sociálnoprávnou kuratelou tých rodičov, ktorí deti vychovávajú mimo súladu s pohlavím určeným pri narodení.

Zákaz propagácie „rodovej odchýlky, zmeny pohlavia, homosexuality“ deťom a mládeži sa tiež objavil v plejáde návrhov po vzore zákona, ktorý nedávno schválili v Maďarsku. Tam jeho schválenie viedlo k zamedzeniu vzdelávania či verejného zobrazovania LGBT+ ľudí a ich životov, s čím sa aktuálne potýkajú učiteľky a učitelia v Maďarsku, prinútení praktizovať autocenzúru. Práve tento tzv. orbánovský návrh zákona zožal v NR SR najväčšiu podporu – hlasovala zaň takmer tretina parlamentu, medzi nimi aj dvanásť poslancov a poslankýň zo Sme rodina.

Zara Kromková, ktorá vedie centrum PRIZMA, kde poskytujú podporu LGBT+ ľuďom a ich blízkym, vysvetľuje, aký dopad má tento vývoj v parlamente na komunitu: „Skúsenosti z našej poradne hovoria jasnou rečou. Akákoľvek necitlivá alebo nenávistná verejná diskusia jednoznačne vedie k výrazným negatívnym dopadom na LGBT+ ľudí, zhoršeniu ich duševného zdravia a k nárastu menšinového stresu. Tieto dopady sú však omnoho širšie a zasahujú aj ich rodiny, rodičov, blízkych a priateľov. V poslednom roku vnímam enormne zvýšený verejný tlak na transrodových ľudí. Tento tlak sa prejavuje vo verejnej diskusii a v návrhoch diskriminačnej legislatívy, ktoré mali za cieľ znemožniť právnu a medicínsku tranzíciu. Tiež v doposiaľ nevydanom metodickom usmernení, ktoré by zjednotilo postupy pri medicínskej tranzícii a vytvorilo priestor pre riešenie kritickej nedostupnosti tejto zdravotnej starostlivosti. A v neposlednom rade aj v ústupkoch ministerstva školstva náboženským organizáciám, ktoré zastavili pripravenú zmenu školského zákona, ktorá by umožnila transrodovým ľuďom po tranzícii zosúladiť doklady o dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie) s dokladmi vydanými po tranzícii. Štát takto vytvára neakceptovateľný a nebezpečný tlak na určitú skupinu obyvateľstva z dôvodu rodovej identity.

Saplinq a PRIZMA varujú, že ak bude táto situácia v parlamente, ale aj na úrovni vlády pokračovať, čo je podľa nich veľmi pravdepodobné, Slovensko skĺzne na úroveň Maďarska a Poľska, kde vlády, parlamenty i samosprávy otvorene útočia na LGBT+ ľudí a schvaľujú zákony, ktoré ich diskriminujú a prenasledujú. „Na Slovensku badáme rovnaký vývoj, ktorý podobne ako v Maďarsku a Poľsku evidentne pramení z ideologického brojenia proti rodovej rovnosti a inakosti. Vraciame sa v čase a zjavne zahadzujeme aj príležitosti na zmeny, o ktoré sa LGBT+ ľudia dlho snažili. Niet pochýb o tom, že sa vzďaľujeme od právneho štátu a jeden z jeho pilierov sa otriasa v základoch. Namiesto odstraňovania nerovností sa na Slovensku postupne diskriminácia LGBT+ ľudí prehlbuje,“ dodáva riaditeľ Saplinqu Róbert Furiel.

Text: Alexandra Demetrianová