Teplé správy

Dúhová EÚ: nová stratégia je nádejou pre LGBT+ ľudí

Gay EU

Európska komisia predstavila vôbec prvú stratégiu EÚ pre rovnosť LGBT+ ľudí. Ako informujú na svojom webe, hoci Únia v posledných rokoch dosiahla pokrok k zaisteniu rovnosti ľudí z queer komunity, ich diskriminácia naďalej pretrváva – až 43 % LGBT+ osôb sa cíti byť diskriminovaných. V dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 sa táto situácia ešte zhoršila.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Každý by mal mať možnosť byť tým, kým je, bez strachu z prenasledovania. Práve tým sa Európa vyznačuje a za tým si stojí. Táto prvá stratégia na úrovni EÚ prispeje k úsiliu, ktoré spoločne vynakladáme, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako.“

Zverejnená stratégia sa zaoberá nerovnosťami a problémami, ktorým čelia LGBT+ osoby, a stanovuje celý rad cielených opatrení, napríklad právnych či finančných, ktoré by sa mali vykonať v nasledujúcich piatich rokoch. Opatrenia sú rozdelené do štyroch oblastí: riešenie diskriminácie; zaistenie bezpečnosti; budovanie inkluzívnych spoločností a vedúca úloha pri presadzovaní rovnosti LGBT+ osôb na celom svete.

K stratégii sa vyjadrila aj komisárka pre rovnosť Helena Dalliová: „Rovnosť a nediskriminácia sú základnými hodnotami Európskej únie a patria medzi naše základné práva. To znamená, že každý človek by sa mal v Európskej únii cítiť bezpečne a slobodne a nemal by mať strach z diskriminácie či násilia z dôvodu sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia alebo pohlavných znakov. K plnému začleneniu a prijatiu, ktoré si LGBT+ osoby zaslúžia, však máme ešte ďaleko. Verím, že v spolupráci s členskými štátmi sa nám podarí dosiahnuť, aby Európa bola lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých.“

Európska komisia vyzýva členské štáty, aby vypracovali vlastné akčné plány v oblasti rovnosti LGBT+ osôb. Cieľom má byť lepšia ochrana queer ľudí pred diskrimináciou aj vo sférach, ktoré patria do právomoci členských štátov.

Úvodné foto: Jennifer Jacquemart EU

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!