Dobrá rada

Čo môžem urobiť, ak zažívam diskrimináciu na pracovisku?

LGBT práca

Zamestnané osoby majú nielen svoje pracovné povinnosti, rovnako majú aj svoje pracovné práva, ktoré je treba z času na čas pripomenúť.  

V prípade diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity ako možnosť ochrany môžeme využiť Antidiskriminačný zákon: § 2 ods. 1) spomína sexuálnu orientáciu, § 2a ods. 11) spomína rodovú identifikáciu.

Ak zažívame diskrimináciu zo strany kolegov a kolegýň, jedným z riešení je požiadať o rozhovor s kompetentným človekom na riadiacej pozícií, kde sa daný incident preberie, vysvetlí a následne vyrieši. Môžeme pokojne trvať na tom, aby ten/tá, čo vás diskriminoval, bol preradený/á a trvať na spísaní riadnej sťažnosti, ktorú je zamestnávateľ/ka povinný prijať a bezodkladne vyriešiť.

Ak zažívame diskrimináciu zo strany zamestnávateľa, je dobré si uvedomiť, že zákonník práce (čl. 1, § 13) stojí na vašej strane. Túto situáciu môžeme riešiť opäť prostredníctvom sťažnosti, žaloby alebo aj trestným oznámením. 

V prípade, že k diskriminácii došlo zo strany verejnej inštitúcie, môžeme využiť pomoc ombudsmanky (verejnej ochrankyne práv). V ostatných prípadoch môžete kontaktovať Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a samozrejme podnet môže prešetriť aj inšpektorát práce.

Samozrejme, je úplne v poriadku z akýchkoľvek dôvodov neriešiť žiaden podnet, odísť z toxického pracovného prostredia a nájsť si novú prácu.

Každopádne PRIZMA ponúka bezplatné právne poradenstvo, ktoré v týchto prípadoch vie nasmerovať a pomôcť. Rovnako ponúka aj bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo.

trans košice
Richard Langdon, sociálny poradca PRIZMA

___

Titulné foto: Pixabay

Páčil sa vám tento príspevok? Prečítajte si aj ďalšie dobré rady.  Ak by ste nás chceli podporiť pri písaní ďalších článkov, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!