Šesť poľských miest, ktoré sa uchádzali o grantovú podporu Európskej únie v rámci programu partnerských miest, vyjde naprázdno. Dôvodom pre zamietnutie dotácie je ich prístup k LGBT+ ľuďom. Mestá, ktoré požiadali o podporu, totiž vytvorili tzv. „zóny bez LGBT+“ alebo prijali predpisy týkajúce sa „rodinného práva“.

Komisárka EÚ pre rovnosť Helena Dalli na svojom účte na Twitteri rozhodnutie odôvodnila tým, že členské štáty EÚ a ich štátne orgány musia rešpektovať hodnoty únie a základné ľudské práva“. Žiadosti šiestich poľských miest zamietli pretože nespĺňajú podmienku „rovnakého prístupu a nediskriminácie“, ktorá je pre program kľúčová. Ktorých miest sa rozhodnutie týka, nie je úplne jasné.

Program partnerských miest je súčasťou projektu Európa pre občanov a občianky a jeho cieľom je stimulovať diskusiu a občiansku účasť na politikách EÚ. Medzi 127 vybranými projektami v celkovej hodnote 2,3 milióna EUR je aj osem poľských príjemcov, tie však nevytvorili diskriminačné zóny. 

Zóny bez LGBT+ 

V roku 2019 vyhlásilo 80 poľských miest a obcí, že sú „zónami bez LGBT+ ideológie“. Dnes ich je takmer 100 a žije v nich približne tretina obyvateľov Poľska. Podporu týmto rozhodnutiam vyjadrili mnohí miestni politici a političky z vládnucej strany Právo a spravodlivosť. 

Európsky parlament tento krok odsúdil a zároveň vyzval na intenzívnejšiu kontrolu využívania finančných prostriedkov EÚ v krajine. Vo februári tohto roka zároveň mestská rada francúzskeho mesta Saint-Jean-de-Braye oznámila, že z dôvodu nálad namierených proti LGBT+ ľuďom prerušujú „oficiálne styky“ so svojím partnerským mestom Tuchów.

Odôvodnenie mestskej rady hovorí jasne: „Ľudské práva sa vzťahujú na každú ľudskú bytosť bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“

https://www.instagram.com/p/CC-tFd2Hnb7/

___

Ak by ste nás chceli podporiť pri tvorbe teplého magazínu, tak môžete prispieť cez Darujme.sk.

PS: Zdieľajte, prosím, naše články medzi svojimi priateľmi a priateľkami na Facebooku a pomôžte nám šíriť dobré správy z LGBT+ sveta. Ďakujeme!