Novinky PRIDE Košice

Do odborných tém netlačte politiku, odkazujú špecialisti k téme právnej zmeny pohlavia

zmena pohlavia

Na snahu skupiny poslancov a poslankýň okolo Anny Záborskej, ktorí sa snažia blokovať nové usmernenie ministerstva zdravotníctva k tranzícii, už zareagovala aj Slovenská psychiatrická spoločnosť a Slovenska sexuologická spoločnosť. Pripomínajú im, aby nechali odborné témy na odborníkov a odborníčky.

Poslancom a poslankyniam v zverejnenom stanovisku zdôrazňujú, že zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti k zmene pohlavia by nemalo byť politickou témou. „Predmetné usmernenie bolo vypracované odbornou pracovnou skupinou, ktorá pozostávala zo špecialistov v odboroch psychiatria, psychológia, sexuológia, endokrinológia a urológia už v apríli 2019. Autormi odborného usmernenia sú zdravotnícki profesionáli, ktorí majú skúsenosť so zdravotnou starostlivosťou o osoby s rodovým nesúladom, a jeho cieľovou skupinou sú všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zaoberajú diagnostikou a liečbou rodového nesúladu. Vypracovanie odborného usmernenia bolo nevyhnutné kvôli dlhodobo chýbajúcemu regulatívu zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí a kvôli ohrozeniu starostlivosti o nich ako takej. Odborné usmernenie nie je politickým dokumentom a nemá žiaden politický účel,“ píšu v zverejnenom stanovisku.

Ako ďalej pripomínajú, odborníci a profesionáli v menovaných medicínskych oblastiach neriešia politické a ideologické témy, ale výlučne zdravotnícke postupy diagnostiky a liečby rodového nesúdu. „Snahy interpretovať tento dokument ako nositeľa istých politických signálov sú politizáciou medicínskeho usmernenia, respektíve spriechodňujú politické zásahy do odborných medicínskych tém, čo považujeme za neprípustné.“

Úvodné foto: Karollyne Hubert/Unsplash