Novinky PRIDE Košice

Právna zmena pohlavia: Čo sa okolo nej aktuálne deje?

trans slovensko

Na zasadnutí Výboru pre práva LGBTI ľudí vo štvrtok 13. 5. odprezentovali zástupkyne Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) informáciu o plánovanom pozastavení účinnosti odborného usmernenia k tranzícii, pokiaľ sa neprijme štandardný postup MZ SR o diagnostike a zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. Štandardný postup by mal byť prijatý v najbližších mesiacoch a príslušná pracovná skupina začne s prípravou už budúci týždeň. 

Prerušenie účinnosti usmernenia nemôže mať vplyv na transrodových ľudí, ktorí už sú v procese tranzície a matriky musia pri vydávaní nových dokladov aj naďalej postupovať výlučne podľa zákona a nevyžadovať žiadne dodatočné podmienky. Nakoniec takto fungovali aj pred prijatím uznesenia. 

Výbor, v ktorom majú zastúpenie mimovládne organizácie ako aj ministerstvá a štátna správa, jednomyseľne vyzval: 

MZ SR na urýchlené vypracovanie a prijatie štandardného postupu o diagnostike a liečbe osoby s diagnózou F 64.0, tak aby usmernenie mohlo byť plne implementované v praxi;

Ministerstvo vnútra SR na inštruovanie matričných úradov, aby do opätovnej účinnosti usmernenia postupovali rovnako ako pred jeho prijatím, a teda nevyžadovali okrem lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby žiadne dodatočné podmienky, ktoré nemajú legislatívny podklad.

Transrodoví ľudia môžu svoje prípadné otázky adresovať na poradenské centrá inPoradňa v Bratislave a PRIZMA v Košiciach.